عملیات جاری یا شکنجه روحی وروانی نیروها( قسمت اول)

رجوی بما مردها میگفت نرینه وحشی یعنی ما یک عده مرد هستیم که کارمون درشبانه روز نرینگی ووحشی گریست یعنی اینکه ما درتمام ثانیه های 24ساعت درحال فکروغرق درمسایل جنسی هستیم ودنبال هژمونی وبرتری  پس باید 24ساعت خود را بکوبیم واجازه بدهیم دیگران بخصوص زنان درنشست با بیان لحظات ما را بکوبند تا ازفرهنگ وخصلت خمینی دورودرفکررجوی ذوب وهمخوان بشویم واما زنها برعکس ما مردها نرینه وحشی نبودند بلکه ماد یا مادینه مفعول بودند درنتیجه انها میگفتند زبان ماد بخاطراینکه ازمادینگی دربیایند باید به مردها حمله وانها را تکه تکه کرده تف بیاندازند دستورکتک زدن مردها راصادرکنند توهین وتحقیرکنند تا ازمادینگی ومفعول بودن ودختران زینب بودن دربیایند

عملیات جاری یا شکنجه روحی وروانی نیروها( قسمت اول)

مردم خیلی سوال میکنند ویا سوالشون هست که عملیات جاری چیست وکارکردش چی بوده است میخواهم دردومقاله کمی به این بپردازم وملت ایران هم کمی با فرهنگ رجوی اشنا وبا ما همزبان شوند تاوقتی چیزی مینویسیم بدون ابهام وسوال براشون براحتی قابل فهم ودرک باشد

عملیات جاری یعنی جنگ روزانه ودقیقه ای با لحظات که درذهن افراد میگذرد لحظاتی که با فرهنگ ودیدگاه رجوی همخوانی ندارد(درقسمت دوم فاکت مینویسم تا بهترقابل درک باشد) عملیات جاری ازچند محورتشکیل میشود فاکت ؛ نقطه اغاز؛ زبان نون درمردها وماد در زنها ؛ واقعیت

فاکت عمل انجام شده ویا درذهن گذشته ؛ نقطه اغاز لحظه ای که درذهنت گذشته ویا با عث عمل شده است ؛ زبان نون یعنی زبان مخالف ؛ واقعیت هم تعریف وتمجید ازرجوی وسازمان

بگذارید کمی به زبان نون بپردازیم چون اصل داستان ودعوا دراینجاست وبدونیم منظوررجوی چیست ودنبال چه چیزی بود

رجوی بما مردها میگفت نرینه وحشی یعنی ما یک عده مرد هستیم که کارمون درشبانه روز نرینگی ووحشی گریست یعنی اینکه ما درتمام ثانیه های 24ساعت درحال فکروغرق درمسایل جنسی هستیم ودنبال هژمونی وبرتری  پس باید 24ساعت خود را بکوبیم واجازه بدهیم دیگران بخصوص زنان درنشست با بیان لحظات ما را بکوبند تا ازفرهنگ وخصلت خمینی دورودرفکررجوی ذوب وهمخوان بشویم واما زنها برعکس ما مردها نرینه وحشی نبودند بلکه ماد یا مادینه مفعول بودند درنتیجه انها میگفتند زبان ماد بخاطراینکه ازمادینگی دربیایند باید به مردها حمله وانها را تکه تکه کرده تف بیاندازند دستورکتک زدن مردها راصادرکنند توهین وتحقیرکنند تا ازمادینگی ومفعول بودن ودختران زینب بودن دربیایند ومریمی بشوند پس میبینیم دعوا چیست وکجاست عملیات جاری ازنظررجوی یعنی جنگ با خصوصیات خمینی گونگی ست که خود را درنرینگی وماده گی نشان میدهد حال معلوم نیست چرا ما مردها نرینه بودیم وطلاق داده وبدون زن ولی رجوی که عاری ازنرینگی وجانشین خداست زن هائی اختیارمیکند ، زنان ، نیروی خودش رابه حرمسرا میبرد ولی نرینه نیست  وزنها مادینه هستند ولی مریم انها را بافرستادن به رختخواب رجوی  میخواهد ازمادینگی ومفعول بودن دربیاورد اینها دقیقا عکس حرفهاست حال ببینیم چرا اینطورمیکرد شما درنظربگیرید زن ومرد در24ساعت وهرثانیه وهردقیقه بخودشون بگویند من نرینه ام من مادینه ام من خمینی هستم من دخترزینب هستم و…… ایا افراد دکوراژه ودیوانه وتوسری خور وتحقیر وکوچک شده ومچاله نمیشوند ایا دیوانه ازنظر روحی وروانی نمیشوند ایا درست کردن شکنجه روحی وروانی نیست ایا کاسه مغزادمها اتاق شکنجه نیست ایا سوال نمیشود چطوره که من بعد 30یا 40 سال درظرف مخالف خمینی زندگی و24ساعت درحال کوبیدن خود ودیگران هستم ولی بیرون نمیایم چرا خیلی میشد دلیل این بود که ذهن ادمها اتاق شکنجه وعملیات جاری ابزارشکنجه افراد بود بهمین دلیل هرگزنمیتوانستند ازان بیرون بیایند این مردها همان گلهای سرسبد وگوهران بی بدیل و… بودند وزنها هم مادینه بزبان عامیانه یعنی خرواسب ماده یعنی مادیان دیگرچی بنویسم رجوی ومریم عضدانلو هرساله روززن باخرجهای هنگفت میگیرند ومیگویند ما طرفداربرابری و…. هستم وجایگاه زن چنین وچنان ولی درعالم واقع وته ذهن رجوی عضدانلو انها خرواسب ماده یا مادیان هستند ومردها هم نرینه وحشی حال فهمیدید تفکرات رجوی درباره نیروها علی رغم تمامی ظاهرسازی ها چیست یک سوال رجوی اینها راازکجا اورد ؟ اگرازمن سوال کنید بخاطراینکه نیرودرچنگ باشد اول باید ازهویت وفکرخالی شده وبعد باالقا 24 ساعته که تو فلان وفلان هستی اوراتحقیروکوچک کرد وبعد خودرابزرگ وقدرت مند نشان داد تا راحت سوارنیروشده هرجا خواستی میتوانی ببری ویا برایت انجام دهد اینها رادقیقا ازتجربه شکنجه های ساواک وزندانهای خمینی استفاده کرد خمینی وساواک زندانی رادرقفس یا قبرمیانداختند واورامجبورمیکردند روزانه صد یا پنجاه باربگوید من سگم وهاپ هاپ کند یا خرم وعرعرکند بعدمدتی کوتاه دیگراززندانی چیزی باقی نمیوند وهرنوع همکاری رامیکرد منتهی رجوی درقفس وقبربزرگتربنام اشرف وبا ابزارعملیات جاری همین ریل رامیرفت ومیروداینکه بنده بارها گفته ام رجوی فرقی با شاه وخمینی نمیکند یکی ازدلایل همین است  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s