اشتباه استراتژیک رجوی وعضدانلودربردن خانم مرضیه به عراق

اشتباه استراتژیک رجوی دقیقا دربردن مرضیه به اشرف بود وصد وهشتاد درجه عکس عمل کرد وخواست اشتباه را بعنوان خط وخطوط برتر قالب کند ازانجایی که عمل خطا وصحیح استراتژیک تاثیرات بنیان کن وپیشرفت چشمگیر را به همراه دارد خیلی سریع خودرا نشان میدهد وقتی مرضیه به اشرف امد درحقیقت بزندان خودش وارد شد

اشتباه استراتژیک رجوی وعضدانلودربردن خانم مرضیه به عراق

وقتی خانم مرضیه به سمت رجوی امد تغیروتحولات شگرفی دربین فرهنگیان وهنرمندان بوجود امد و شورا هم گسترش پیدا کرد و نفرات زیادی به هواداری ازسازمان مجاهدین وشورا پرداختند رجوی هم امکانات فعالیت خانم مرضیه را دربالاترین سطح امکانات فراهم کرد باتوجه به جایگاه مرضیه در فرهنگ و هنرایران اگر او را به عراق نمیبرد ومیگذاشت ازادانه فعالیت کند ومسولیت فرهنگی وهنری رابه او میسپرد اومیتوانست انقلابی درفرهنگ بوجود بیاورد ومقاومت ازنظررجوی را کما وکیفا ارتقابدهد وفرهنگ نوینی درخارج ازکشور ارائه داده ونمونه ایران فردا رابنمایش بگذارد وتاثیرات و بهره انرا که ضربه بزرگی به حاکمیت دینی بود درداخل وخارج درو کند ولی متاسفانه ازانجایی که رجوی همه چیز را ازخود می چیند ومنافع سازمان وخودش رادرنظرمیگیردخواست بابردن مرضیه به عراق ونگه داشتن او دراشرف به همه بگوید این انقلاب مریم بود که مرضیه رامرضیه کرد ونگاه کنید انقلاب مریم چه توانی دارد ودرچه جایگاهیست که مرضیه را ازیک فرد عادی به یک انقلابی مریمی وپاک ورها تبدیل کرد از طرف دیگرمیخواست دهان مخالفین بیرون ودرون شورا را مهروموم زده ودرکنترل خود بگیرد و با رفتن مرضیه به اشرف ازهمه طلبکاری میکرد که موندن درخارجه نامشروع و باید به اشرف نقل مکان کنید و در اوهامات خودش فکرمیکرد بابردن مرضیه چند هزارنفری بسمت اشرف سرازیرمیشوند

ولی اشتباه استراتژیک رجوی دقیقا دربردن مرضیه به اشرف بود وصد وهشتاد درجه عکس عمل کرد وخواست اشتباه را بعنوان خط وخطوط برتر قالب کند ازانجایی که عمل خطا وصحیح استراتژیک تاثیرات بنیان کن وپیشرفت چشمگیر را به همراه دارد خیلی سریع خودرا نشان میدهد وقتی مرضیه به اشرف امد درحقیقت بزندان خودش وارد شد ودرمحاصره ودست بستگی قرارگرفت ونتوانست استعداد وتوانایی خود را درست بنمایش بگذارد ومسولیت فرهنگی خود را انجام بدهدعملا بازنشسته شده با انهمه شور و شوق درلاک خود فرورفت ومثل زمانی که درایران بودخانه نشین شد و نتوانست صدایش را به همه برسوند ولی یک فرقی داشت درایران که بود ازاد بود همه جای ایران و اروپا وامریکا وخلاصه به پنج قاره میتوانست برود ومیرفت و برمیگشت ولی دراشرف جایی نداشت و محصور درخونه بودیعنی رجوی خیلی بیشترازحاکمیت دینی او را درتنگنا قرارداد و حق وحقوق او را بالا کشید چون نسبت به ازادی که درایران داشت عملا اشرف برایش زندان انفرادی بود مرضیه میبایست بعد از اتمام کارهای هنری درعراق به پاریس برگشته و کارخودرا با جدیت بیشترشروع میکرد ولی عملا قفل و اچمز شد یعنی رجوی وعضدانلو با این کارشون دست اوردبزرگ را ا ز دست دادند وضربه بزرگ وغیرقابل جبران بفرهنگ مردم ایران زده ومجددا درمحاق فرو بردند که تماما بنفع حاکمیت دینی تمام شد ؛ رجوی فرهنگ و هنر ایران را که تمام زمینه رشد وجهش ان فراهم شده بود بادست خودش خفه و برضد مصالح عالیه ملت و کشور ایران حرکت کرد البته باتوجه به دیدگاه اسلام انقلابی وماهیت رجوی وعضدانلو انتظاری بیشترا ز این نیست مثل سایرحرکاتش که بنفع حاکمیت ودرجهت تثبیت ان بوده این یکی هم براساس تحلیل غلط بنفع دشمنش وتثبیت بیشتر او تمام شد و کاربجایی رسید که دفترخاطرات او را دزدیده و در شورا به او توهین کردند او هم فاصله گرفت و باعث شد همانهایی که با امدن مرضیه به سمت رجوی وشورای دست سازش گرایش ونزدیک شده بودند خیلی بیشترازاطراف رجوی وعضدانلو و شورایش پراکنده شده وضربه ایدئولوژیک وسیاسی وتشکیلاتی رادریافت کندانهایی هم که جدانشدند وخانم مرضیه رابخوبی میشناختند نسبت به قبل ازامدن مرضیه پاسیو شدند بله اینها نتیجه خط وخطوط غلط وتحلیل صدمن یک غازرجویست که درطی سالیان تماما به ضررملت ایران تمام شده است   

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s