چرارجوی درفازسیاسی نیروها رابه تئوری مسلح نکرد

چرادرعراق واشرف وارد ان نشد ونیروها رابه انواع مختلف ازکارتئوریک بازداشت وگفت من هستم ؟ روی این موضوع فکرکرده ام وازهر راهی که به بررسی ان پرداختم درنهایت به یک نتیجه رسیدم وان این است که اساسا رجوی نه خودش به تئوری مسلح بود ونه قدرت وتوان ان راداشت که نیروها رابه تئوری مسلح واموزش بدهد اتفاقا به همین دلیل اقدام به کارسیاسی وشلوغ بازی ودرگیری با چماقداران راعلم میکرد تا نیرو رامشغول وچنین طلبی نداشته باشند

چرارجوی درفازسیاسی نیروها رابه تئوری مسلح نکرد

همیشه گفته شده که تئوری راهنمای عمل است وبنیانگذاران سازمان مجاهدین وچریکهای فدایی به ان اذعان وعمل میکردند وعلم عصرحاضردرتمامی زمینه ها به ان عمل میکنند چون بدون تئوری وخط خطوط استراتژیک انهم درمبارزه با استبداد ودیکتاتوری وجامعه بدون تئوری امکان پیروزی وحرکت وجود ندارد اگرهم باشد امکان به نتیجه رسیدن تقریبا صفراست بنیانگذاران مجاهدین ودرراس انها محمد حنیف نژاد درابتدای بنیانگذاری مجاهدین شش سال بدون اسم وارم سازمان دست به اموزش تئوری وساختن کادرهای همه جانبه زدند وبخوبی میدونست بدون مسلح شدن به تئوری راهنمای عمل درنهایت یا انحراف است یا شکست ونابودی وقتی درایران انقلاب ضد سلطنتی پیروزومسعود رجوی اززندان ازاد شد دروهله اول وهمان روزهای انقلاب بخصوص روزهای بهم ریختگی بدنبال جمع اوری وتهیه ومخفی کردن اسلحه بود چون همانطورکه بارها خودش مطرح میکرد ازسال54 جنگ مسلحانه با حاکمیت دینی وزمان شاه نیروهای راست درتقدیربود اگرده ماده سال 54راخونده باشید رجوی که مدعی ابداع تئوری ان بوده وپرویزثابتی میگوید ساواک ده ماده راتدوین وبه رجوی داد دران ده ماده میگوید نیروهای راست تهدید زمان حاضر است یعنی ازهمان سالها رجوی دنبال جنگ مسلحانه بود وبعدا هم میگفت تضاد اصلی اسلام خمینی وانقلاب اسلامیست واسلام انقلابی من رودرروی اسلام اخوندیست باتوجه به این مقدمه وارد حرف اصلی میشوم

وقتی درایران انقلاب ضد سلطنتی پیروزشد رجوی بلافاصله وارد شده ونیروها را با راه اندازی میزهای کتاب وبحثهای خیابانی ونشریه فروشی وجنگ وگریزباچماقداران کشاند ودرنهایت فازنظامی ودرگیری تا امروز؛ سوال وابهام اصلی اینه چرارجوی نیروهای تازه وارد وجوان ونوجوان رابه تئوری مسلح نکرد وفقط ازشورونشاط واحساسات انها استفاده کرد ؟ چرا وقتی زمینه کادرسازی ازهرنظراماده بود اقدام نکرد ایا نمیدونست نیروی بدون فهم ودرک درست ازتاریخ وانقلابات واجتماع وفلسفه وفرهنگ و….نمیشود ونمیتواند دربرابراخوندی که 1400سال درمساجد ومنابروخونه ها وحوزه ها ومجالس روزه وهیئت های مذهبی درحال کارفرهنگی وفلسفی اخوندیست ؟ چرا میدانست ؛ ایا ازفرق قدرت کادرهمه جانبه با فرد بیسواد واحساسی بی اطلاع بود ؟ نمیدانست نیروی بیسواد واحساسی وشوق وشورجوانی ونوجوانی نمیتواند مسایل رافهم وخوب وبد راازهم تشخیص بدهد ؟ ودهها سوال دیگرکه مجالش دراینجا نیست چرا همه راخوب خوب میدونست وبه اشکال وضعف چنین حرکتی انهم جنگ مسلحانه شهری دربرابر خمینی اگاه بود پس چرا وارد کادرسازی نشد ؟ درصورتی که میتوانست وامکان ان فراهم بود که چندسالی درارامش به مسلح کردن نیروها ومردم به تئوری وفلسفه سیاسی واعتقادی وفرهنگی وتاریخی وجهان وانسان شناسی ومبارزه وجایگاه ان درذهن ودل نیرو بپردازد وقبل ازهرچیزی به مبارزه فرهنگی بااخوند روی بیاورد وبعد ازعبورازاین مرحله به مبارزه سیاسی وجنگ مسلحانه اقدام کند درصورتی که بنده گرچه همیشه ازجنگ مسلحانه درگذشته حمایت وخود هم بعنوان نیروی تشکیلاتی وحرفه ای اقدام کردم ولی امروز با فهم جدید وبررسی مجدد شرایط معتقدم نمیبایست نظامی حرکت میکردیم چون اساسا شرایط اماده نبود نه فکری وفرهنگی وفلسفی واجتماعی ونه سیاسی و شرایط بین المللی وافکارعمومی به همین دلیل هم درعرض چندماه شکست خورده ونابودشده وبهم ریخته تشکیلاتی به خارجه فرارکردیم اگرحرف رجوی رادرست بگیریم که خمینی نمیگذاشت وامکان ان نبود سوال پیش میاید چرادرعراق واشرف وارد ان نشد ونیروها رابه انواع مختلف ازکارتئوریک بازداشت وگفت من هستم ؟ روی این موضوع فکرکرده ام وازهر راهی که به بررسی ان پرداختم درنهایت به یک نتیجه رسیدم وان این است که اساسا رجوی نه خودش به تئوری مسلح بود ونه قدرت وتوان ان راداشت که نیروها رابه تئوری مسلح واموزش بدهد اتفاقا به همین دلیل اقدام به کارسیاسی وشلوغ بازی ودرگیری با چماقداران راعلم میکرد تا نیرو رامشغول وچنین طلبی نداشته باشند وازاو نخواهند که به حال وروز امروز رسیده که نیروقدرت خرید یک پفک نمکی ازبقالی محل ندارد درنااگاه نگه داشتن نیروواحساسی وشوروشوق است که میشود برنیروسواروهرطوروهرطرف که خواستی اورابدنبال خود بکشانی قدرت تفکروتشخیص خوب وبد وتاکتیک واستراتژی وتحلیل حرکت راندارد درنتیجه مثل موم دردست رهبرمیماند بله به این دلیل رجوی کارتئوریک نکرد ونگذاشت نیروها اقدام کنند وازخوندن یک کتاب وحشت داشت وبا انواع واقسام روشها جلو گیری میکرد این همان خیانت رجوی به نیروهای خودش ومردم ایران وملک ومملکت کرد تصورکنید درفازسیاسی میتوانست ده هزاروصد هزارکادرهمه جانبه داشته باشد ایران امروزدرکجا بود رجوی با اینکارهایش خمینی رادرحاکمیت تثبیت وعملش تماما بنفع خمینی وضد مملکت وملت تمام شد وبه جایی رسیدیم که امروز هستیم

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s