عواقب نداشتن تئوری ونساختن کادرهمه جانبه درمبارزه توسط مجاهدین

فرق این رهبربا ملک فهد وعمرالبشیروشیخ کویت وومحمد رضا شاه ورهبرفلان کشورافریقایی چیست  هیچ همه برای نگه داری ومادام العمرکردن قدرت ملت رابکشتارگاه می برند بدون اینکه قوانین حسابرسی باشد اینها ضد قوانین واگاهی هستند ورابطه انها با قوانین واگاهی وکادرهمه جانبه رابطه جن وبسم الله است چون اگربپذیرند دراولین قدم مورد حسابرسی وبازخواست قرارگرفته واوت وترد میشوند دیکتاتورومستبد هرگزبه اگاهی نیرو ومردم وساختن کادرهمه جانبه اقدام نمیکند

عواقب نداشتن تئوری ونساختن کادرهمه جانبه درمبارزه توسط مجاهدین

دربحث قبلی نوشتم که رجوی نه میتوانست ونه میخواست که نفرات تشکیلاتی یا مردم رامسلح به تئوری وکادرهمه جانبه کند حال میخواهم کمی درحد دوسه مقاله به تاثیرات مخرب نبود تئوری وکادرهمه جانبه بپردازم وسعی میکنم به اصلی ترین موضوعات اشاره کنم ومسایل ریزهم دردرون همین اصلی ها میگنجد ویک افقی ازبررسی رابه ما نشان بدهد

وقتی میگوییم تئوری راهنمای عمل یعنی برنامه ریزی با قوانین که همگان به ان اشراف داشته وبدونند ازنقطه الف چطورمیخواهیم به نقطه ب برسیم وچه مشکلات ویا چه امکانات و…. درسرراه ما است وچکارباید کرد اولین موضوع به قوانین حاکم برحزب یا سازمان ویا دولت برمیگردد که با چه قوانینی وچگونه باید رفت قوانین داخلی چیست نحوه برخوردبا پیرامون چگونه است جایگاه رهبرکجاست ودرچه زمینه هایی مجازاست تصمیم گیری کند ودرچه زمینه هایی مجازنیست و نظرسایرین ومتخصصین وصاحبان علم چیست تشکیلات چگونه رهبری میشود صلاحیت رهبرچگونه تعریف ویا زیرسوال میرود تصمیم گیری درنقطه رهبری چطوریست والی اخروایا سانترالیزم دمکراتیک که درسازمان مجاهدین ساری وجاریست جوابگوی مسایل است هیچ کدام ازموارد فوق درسازمان مجاهدین تعریف شده نیست وسانترالیزم دمکراتیک که همان نظریه ازبالا به پایین وازپایین به بالا وجمع بندی دربالا وتصمیم گیری رعایت نمیشد گرچه درعمل وجود خارجی نداشت درچنین تفکری خواهی نخواهی درهمان قدم اول راه به یک جانبه گرایی وخودسری میبرد ودرگام دوم ازدیکتاتوری واستبداد سردرمیاورد ودرگام سوم به رهبری مادام العمرمیرسد یعنی میشود همان سلطنت که درگام چهارم فرزند جای ننه بابا راگرفته ومیشود رهبربعدی مثل اقوام وگروه های قومی وطایفه گرا وشیخ نشینی 

سوال این است با کدام سانترالیزم دمکراتیکی وبا مشورت با کی وچه کسانی رجوی تصمیم به جنگ مسلحانه گرفت انهم درشرایطی که صدها هزارنیرواواره خیابونها بودند . میگویند مرکزیت ؛ مرکزیت را کی انتخاب کرد رهبر؛ رهبرهم که درهمه زمینه ها صلاحیت ذاتی دارد ازنخود شناسی تا نحوه پخت عدس تا انسان وجامعه وروان واقتصاد شناسی تا جنگ شهری تا ……بلاخره ترمز رهبر چگونه کشیده میشود چگونه حسابرسی میشود هرگزوجود خارجی نداشته وندارد نتیجه این میشود که تصمیم جنگ شهری یکباره ابلاغ وهزاران نفردرخیابون اواره وجنگ وکشت وکشتاروقتل عام بقول خودش هفده هزار نیروی حاکمیت وصدوبیست هزاراعدامی وتیرباران ازمجاهدین با دویست چهل هزارزندانی زیرشکنجه با بلایای اجتماعی که خود میتوانید حساب کنید ازدردورنج خانواده ها تا یتیمی کودکان تا زندگی و….تا نابودی زیرساختهای جامعه واقتصاد وفرهنگ وعلم واگاهی و…..همه اینها نتیجه چیست

نتیجه این است که قوانین علمی وتئوریک برسازمان حاکم نیست وهمه چیزرارهبریعنی رجوی مشخص میکند الان چماقداریست الان جنگ شهریست الان کارسیاسی ست الان نامه نگاری به خمینی وامام ورهبرمستضعفین جهان خوندن اوست الان پنج مهروراه اندازی شعارمرگ برخمینی ست میبینید کجا این سانترالیزم دمکراتیک است اساسا مگه میشد سانترالیزم نیم بند والکی را پیاده کرد وقتی قوانین نیست رهبریکه تازوهمه کاره وتصمیم گیرنده تمامی مسایل است فرق این رهبربا ملک فهد وعمرالبشیروشیخ کویت وومحمد رضا شاه ورهبرفلان کشورافریقایی چیست  هیچ همه برای نگه داری ومادام العمرکردن قدرت ملت رابکشتارگاه می برند بدون اینکه قوانین حسابرسی باشد اینها ضد قوانین واگاهی هستند ورابطه انها با قوانین واگاهی وکادرهمه جانبه رابطه جن وبسم الله است چون اگربپذیرند دراولین قدم مورد حسابرسی وبازخواست قرارگرفته واوت وترد میشوند دیکتاتورومستبد هرگزبه اگاهی نیرو ومردم وساختن کادرهمه جانبه اقدام نمیکند راستی جواب ورود به فازنظامی وکشتارواین همه خون بگردن کیست رجوی جواب بدهد بگردن کیست مگه رهبرنیست مگه اولین مسول نیست  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s