ایا رجوی و عضدانلو خظ سرنگونی را عوض کرده اند؟

ازسال 84 رسما گفته ایم ضد مردمی ست وطرفداران تحریم خائن بملت هستند این راهم ازتجارب خاورمیانه میگویم اززندگی دراتش وخون میگویم نتیجه کشتارچند میلیون عراقی وسوری ویمنی ولیبی وافغانستان میگویم این تجربه حاصل خون میلیونها مظلوم وستمدیده وزیردست وپا له شده ودهها میلیون اواره ودربدر که همه چیزخود راازدست دادن است که درنظر نمیگیرید وبرای رسیدن بقدرت همه راقربانی میکنید زمانی ازسیاست مماشات حرف زده که غربی ها بقول خودشون بالاترین تحریمهای تاریخ راوضع کرده ما نفهمیدیم این مماشات است یا اینکه حمایت ادمخواران غربی ازشما ؟

ایا رجوی و عضدانلو خظ سرنگونی را عوض کرده اند؟

سهیلا دشتی قلم بدست مجاهدین نوشته ای دارد درباره سیل که قسمتهایی ازانرا دراینجا میاورم وبعد حرفهای خود رامیزنم جالب است وپیشنهاد میکنم خود بخونید

رژیم به کارگزاران ولابی های خود این دستوردادند که دریک ارکسرهماهنگ عدم کمک رسانی به گردن تحریمها بی اندازد ودیدیم که انان هم نیزاین وظیفه ضد انسانی رابه نحوه احسن به گردن گرفته ودرانجام ان کوشا هستند وبعد هم چسبیده به تلویزیون سوئد ورفته سراغ نفرناتو وادم اورلی که چنین گفتند وچنان وبعد هم کلی تعریف وتمجید از مجاهدین ورهبری وشورا ودرپایان نوشته با توجه به موارد ذکرشده برای ما ایرانیان خارج ازکشوریک وظیفه بیشترباقی نمیماند وانهم افشای خط مماشات واپوزیسیون های دست ساز رژیم است که با کد ضد خشونت برای استمراروبقای رژیم فعالیت میکنند وتحریمها را بهانه ناتوانی های رژیم برای حل مسائل مردم نشان می دهند هواداران مقاومت ومجاهدین با سرلوحه قراردادن شعارمیتوان وبایدا ازپس این مهم برخواهند امد این تجربه مقاومت خونبار مردم ایران است

اولا تحریمها را ازسال 84 رسما گفته ایم ضد مردمی ست وطرفداران تحریم خائن بملت هستند این راهم ازتجارب خاورمیانه میگویم اززندگی دراتش وخون میگویم نتیجه کشتارچند میلیون عراقی وسوری ویمنی ولیبی وافغانستان میگویم این تجربه حاصل خون میلیونها مظلوم وستمدیده وزیردست وپا له شده ودهها میلیون اواره ودربدر که همه چیزخود راازدست دادن است که درنظر نمیگیرید وبرای رسیدن بقدرت همه راقربانی میکنید زمانی ازسیاست مماشات حرف زده که غربی ها بقول خودشون بالاترین تحریمهای تاریخ راوضع کرده ما نفهمیدیم این مماشات است یا اینکه حمایت ادمخواران غربی ازشما ؟ دوما رییس ناتو وادم خواران برای شما مشروعیت نمی اورد مشروعیت را حمایت مردمی تعین تکلیف میکند ؛ این همه دم ازکانونهای شورشی گفتی ما که ندیدیم واون یکی هم گفت مردم بریزید بخیابون کانونهای شورشی هم میایند سوما سرلوحه تو که فدا وصداقت بود چی شد عوض شد وشد مبارزه با ضد تحریمها وضد خشونت ها انهم با میتوان وباید واقعیت اینه که یک نتیجه مهم وکلیدی میشه گرفت وانهم اینه که رجوی وعضدانلو ازمرحله سرنگونی وارد مرحله افشای خط مماشات شده است راستی پس چی شد تو که سال 72 موشک استراتژیک مریم رابه خارجه فرستادی ودرسالهای بعد که برگشت گفتی ما خارجه رابا مریم فتح کردیم دوباره چی شد برگشتی نقطه اول حالا مریم موشکی را کجا میخواهی بفرستی فکرکنم دیگه دوران هوا کردن موشک استراتژیک بپایان رسیده است واقعیت دیگراینه که رجوی وعضدانلو به این نتیجه رسیدند که ازسرنگونی خبری نیست پس سرملت رادرخارجه به اسم مبارزه با مماشات میخواهند سرگرم کنند ونکته بعدی این است که رجوی وعضدانلو با این مقاله دشتی که بفرموده است چون موضوع خط وخطوط سیاسی ست که بدنبال ان فشاربه نیروهای داخل تشکیلات بیشترمیشود که میتونم مواردمتعدد بشمارم که چکارخواهند کرد ولی هرگز وبه هیچ عنوان حرف دشتی نیست این حرف اذعان به شکست وکج کردن خط سرنگونی ست  چهارما ازسال اخررسیده به مرحله وبعد هم سرلوحه عوض میشود پنجم گفته انها به اسم مبارزه با خشونت امده اند مگرکاربدی کردند خشونت بد است تو چرا مخالفت میکنی نکنه طرفدار خشونت هستی مگه درعراق به امریکایی ها تعهد ندادی ویکایک نفرات امضاء کردند که ازخشونت دست برداشتی شاید که امریکا گفته خشونت اشکالی ندارد اون تعهد نامه ها مال قدیما بود یک موضوع هم بگویم این حرف راجداشده ها باید جدی بگیرند وممکن است به اسم مرحله جنگ با مماشات بلایی بخواهند سرانها بیاورند ولی حدس بنده این است که میخواهد فعلا کارسیاسی کرده وزمینه مسایل دیگررا ازنظرسیاسی دراروپا اماده کرده باشد حالا سوال اصلی اینه راستی مرحله سرنگونی چی شد ؟ امسال سال اخره چی شد ؟

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s