ایرج مصداقی ادامس جویده شده لاجوردی و رجوی

ایرج مصداقی طناب داروچهارپایه درست کردن برای اعدام زندانیان وهمرزمان خود را مقاومت مینامد ملت چکارکنند که توبه زندان رفتی که مستمربرخ دیگران میکشی انهم چه زندانی کسی که با لاجوردی وحاج داود نشست وبرخواست میکند وباانها غذا میخورد ونوچه انهاست ما که شمایان راخوب میشناسیم …. مصداقی که تا چندسال پیش ادامس لاجوردی وحاج داود بود الان شده ادامس رجوی وعضدانلو ولی نمیداند که انها هم اوراتف خواهند کرد …مصداقی درخفا حرف میزنند انها به نیابت ازرجوی انتقام مشتهای ما برسروروی رجوی وعضدانلو رامیکشند اقای مصداقی تابه کی میخواهی ادامس دهان این وان بشوی حال بما بگو توتفاله زمین وزمانی یا ما تفاله واقعی کیست ….

ایرج مصداقی ادامس جویده شده لاجوردی و رجوی

بنده چهارسال است که ازسازمان مجاهدین خلق ایران بیرون امدم وهمیشه صحبتهای تعدادی که خودرا روشنفکرمینامند ودورهم جمع شده اند گوش میدهم انها بعد سالیان یادشون افتاده که دیکتاتورونوکرومزدوربیگانه ای مثل محمدرضا شاه ؛ شاه شاهان بزرگ ارتش داران اریابرد و فرمانده نیروهای سه گانه مسلح شاهنشاهی ایران ادم خوبی بوده است همان شاهی که درپایگاه هوایی هفتم شکاری شیرازبنده درجلو دیدگان وگوشهای تمامی سربازان ازافسرش خواستم شاهنشاه تعدادی رابرای اموزش ریدن امریکایی به امریکا گسیل کند تادربرگشت بملت ایران اموزش ریدن بدهند چون کارشون درمزدوری وبیگانه پرستی توهین وتحقیر فرهنگ وملت ایران بود که دوسه روزبعد حکم تبعید بنده راصادرکردند که درشبکه اجتماعی درجواب شاه اللهی ها نوشتم وازرضا پهلوی وهوادارانش خواستم تادیرنشده کارنکرده شاه رااول انجام داده وبعد برای ایرانی ها اموزش ریدن بگذارند که کارنکرده اوراانجام داده باشند دفاع انها ازشاه درحقیقت چشمک وچراغ زدن به امریکاست که یکی ازانها ایرج مصداقی ست فکرکنم میخواهد اموزش ریدن دیده وکارنکرده شاه راانجام وپیشنهادبنده راعملی کند ایرج مصداقی طناب داروچهارپایه درست کردن برای اعدام زندانیان وهمرزمان خود را مقاومت مینامد ملت چکارکنند که توبه زندان رفتی که مستمربرخ دیگران میکشی انهم چه زندانی کسی که با لاجوردی وحاج داود نشست وبرخواست میکند وباانها غذا میخورد ونوچه انهاست ما که شمایان راخوب میشناسیم بعد هم که بیرون امده دردستگاه رجوی وارد وبعد جداشده وکارش این است اهای مردم من کتاب نوشتم هرکتابم پنج هزارصفحه است به مجامع بین المللی رفتم فلان وبهمانم دیگرنمیگوید چکارکرده تانرسیده عزیزرجوی شد ولی ماکه چند دهه درعراق زندگی کردیم همیشه موردغضب تشریف داشتیم البته درظاهروقتی مصداقی برای رجوی بقول خودش درراهروهای سازمان ملل اینطرف وانطرف میدوید وخودش را پاره میکرد رجوی درعراق پشت سرش درنشستها صفحه میگذاشت که این بوده وان بوده وما ازروی رحمت وگذشت زیربال وپرش راگرفتیم تا شاید جبران مافات کند  دراخرین صحبت که همین دیروزکرده بود میگوید چرا مرابه فلان تلویزیون دعوت نمیکنند ومشگلش رفتن به تلویزیون است وفکرمیکند کسی ست دراوهامات ولاطاعلات گویی حد ومرزی ندارد این همه اطلاعات که درصحبتها ازان دم میزنی ممکن است بگویی کی بتو میرساند حقیقت اینه که با نیروهای امنیتی حاکمیت رابطه نداشته باشی اطلاعاتی بتو نمیرسد انهم سری ؛ حال داستان چیست همیشه این گروه بجزیکی دونفرازانها کارشون شده جنگیدن با ما که درچندسال گذشته عطای رجوی رابه لقایش بخشیدیم دیروزدوباره میگوید( جداشده ها ازرجوی تفاله هستند واقعا تفاله هستند )حال معلوم نیست چرابتو اینقدرفشارامده وسوپاپ اطمینانت بازشده وصداهای عجیب وغریب ازسوپاپ بگوش میرسد درحقیقت مصداقی درحال کینه کشی ازما بنفع رجویست شاید هم او گفته این حرفها رامستمرودرهرمصاحبه ای تکرارکند مصداقی که تا چندسال پیش ادامس لاجوردی وحاج داود بود الان شده ادامس رجوی وعضدانلو ولی نمیداند که انها هم اوراتف خواهند کرد لغزخوانی های مصداقی ودوستانش همان لغز رجوی ست ولی خجالت میکشند روراست حرفهای اوراتکرارکنند ودرخفا حرف میزنند انها به نیابت ازرجوی انتقام مشتهای ما برسروروی رجوی وعضدانلو رامیکشند هم زمان هم شاهی هستند هم اطلاعات ازخمینی برای پربارکردن حرفهاشون میگیرند وهم طرفداررجوی که میایند وشانه به شانه ادمخواران غربی وشیخکهای عربی وصهیونیزم بنیادگرا وتروریسم ازتحریم ملت ایران که سلاح کشتارجمعی ست حمایت میکنند بنده هم گفته ام وبازتکرارمیکنم کسانی که خواهان تحریم ملت ایران وحمله نظامی به ایران هستند خائن به ایران وایرانی هستند ازجمله اقای مصداقی بنده برای حفظ منافع ایران وایرانی باهیچ احدی عقد اخوت نبسته وهرکس درراستای بیگانگان حرکت کند جلواش خواهم ایستاد چهارسال سکوت کردم فقط به این دلیل که نمیخواستم وقتم راصرف اراجیف اقایان کنم ولی وقتی ازحد گذشت دیگرجای سکوت نیست ادمهای هرزه ضد ایرانی فکرمیکنند با خرسواری انهم دولا دولا و ادای روشنفکری برای خود دکان سه نبش تجارت باز کنند درینگه دنیا شده مد روزهرکس میخواهد ادا دربیاورد سریع مینویسد امریکا تحریم امریکا حمله اقایان وخانمها بروید موهایتون رافلان وبهمان کنید بهتردرمد روزنشون دادن خود موفق میشوید طرفداران تحریم وحمله نظامی که مصداقی هم دران جرگه است تجارخون ملت ایران هستند اقای مصداقی تابه کی میخواهی ادامس دهان این وان بشوی حال بما بگو توتفاله زمین وزمانی یا ما تفاله واقعی کیست ؟؟؟؟  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s