رجوی وعضدانلوغبارازرخ دین زدوده اند( روابط درونی )

راستی چند نفرسربه نیست شدند چقدرنفرات شکنجه جسمی درزندانها وروحی 24 ساعته شدند اینطوری غبارازرخ دین میزدایند وفکرشون ودست وبالشون تماما میشودابزارقتاله وشکنجه وزبانشون ابزارفحش وتوهین وتحقیراذیت وازارنیروهای خود انهم دربحبوحه جنگ بی امان وشبانه روزی با دشمن …..

رجوی وعضدانلوغبارازرخ دین زدوده اند

روابط درونی

اگربخواهیم به این مسایل بپردازیم صدها نمونه میتوانیم کنارهم بچینیم ولی بنده اصلی ها رامینویسم دفعه قبل سیاست رادرکلیت نوشتم دراین قسمت ببینیم روابط درونی برچه اساسی شکل وعمل میشد

ملاک ومعیارهرچیزی درروابط درونی سازمان مجاهدین رهبری ان است وهرچیزی خارج ازان فعل حرام وممنوعه است مثلا باید شب روزبه تعریف وتمجید از رجوی درپشت بلندگو بپردازی دراین صورت مسول هستی وغیر از ان بریده مزدور و….. هیچ حقی نداری وهمه چیز از ان رهبری ست و رهبر هم مشخص کرده حق شما این است که خواهران شما را درنشستهای دیگ تکه پاره کرده فقط یک گوش ازشما برای من نگه دارند این یعنی هرکاری خواستم با شما میکنم بخصوص با مخالفین داخلی یک نمونه از نشستهای دیگ یک روز درحال رفتن بودم سروصدای زیادی را درمقرشنیدم محل چسبیده به سالن بود وقتی نزدیک سالن رسیدم دیدم دربها بازویک نفر ساکت و بسیار ارام و بسیارضعیف ازنظرجسمی را چهل پنجاه نفر انداخته اند وسط وتا میتوانند با مشت ولگد به سروروی وبدن او میکوبند واوهم ازدرد درحال ناله وفریاد است جلوی اتاق نشست یک زن هرزه شورای رهبری ایستاده بود (وقتی میگویم هرزه بی جهت نیست دلیل دارد که بگذریم ) اینقدراین ادم دریده وبی پرنسیب بود که درمدت بیش ازدوسال فقط دو باربا او حرف زدم برای اولین باررفتم پیشش وگفتم چرا این بنده خدارامیزنید وشما هم دربیرون ایستاده و اجازه کشتن طرف رادادی گفت بریده گفتم بریده نمیخواهد مبارزه کند بفرستینش خروجی دیگه چرا کتک میزنید ودست وپای طرف را خرد میکنید با عصبانیت وکینه وغضب نگاهی بمن کرد وگفت همین شکافها درذهن شمایان است که این افراد اینقدر پررو میشوند منهم گفتم خواهر من اگرخبرنداری بدان من از روز اول نوشتم وبارها هم موضع گرفتم که هرکس میخواهد برود ازاد است وکسی هم نمیتواند به بهانه بریده دیگران رازیرمشت ولگد بگیرد مگه شما دم ازمسلمانی وانقلاب ومسولین ترازمکتب نمیزنید این کارها چیست مگه طرفدارعلی نیستی اوکجا مخالفین ویا کسانی که نمیخواستند مبارزه ویا از او دفاع کنند اینطوری برخورد میکرد یادتون باشد علی درجنگ نهروان یا خوارج نه نفری که زنده مانده بودند را گفت بروند وکسی حق تعقیب انها را ندارد و زبیر را بعد جنگ جمل وقتی یکی تعقیب و او راکشت سخت براشفت اینها صحنه جنگ است انوقت شما دستورکتک زدن میدهید وبنده هیچ وقت قبول نداشته وندارم واین کارها را برخلاف انسانیت ومجاهدی میدانم ورفتم ازاین کتک کاری ها وتف وچوب وچماق زیاد بود زندانهایش راهم بقیه گفته اند یا بگو رجوی وعضدانلو یا باید بمیری وشکنجه بشوی ویا ضرب حتی الموت باید بخوری همه چیز رهبر است درصورتی که درجنگ احد که مسلمانان شکست خوردند وگفتند محمد کشته شده وبقیه پا به فرارگذاشتند علی گفت پیامبرمرده خدایش که نمرده یعنی اصل خداست نه رهبر ولی دردرون دم ودستگاه رجوی اصل رهبربود بهمین دلیل این برخوردها انجام میشد چرا چون رجوی وعضدانلو غبارازرخ دین زدوده واسلام ترازمکتب راه انداخته اند راستی چند نفرسربه نیست شدند چقدرنفرات شکنجه جسمی درزندانها وروحی 24 ساعته شدند اینطوری غبارازرخ دین میزدایند وفکرشون ودست وبالشون تماما میشودابزارقتاله وشکنجه وزبانشون ابزارفحش وتوهین وتحقیراذیت وازارنیروهای خود انهم دربحبوحه جنگ بی امان وشبانه روزی با دشمن یعنی خمینی وبدترازهمه درکشوربیگانه وملت اسیررجوی وعضدانلو دقیقا به تمامی ایاتی که درقران ازشکنجه وکشتارصحبت کرده مو بمو عمل میکردند چون غبارازرخ دین زدوده وازانسانیت به حیوانیت رسیده بودند راستی عباس داوری ازخودش خجالت نمیکشد ومیاید این حرفها رابخورد مردم میدهد کدام غبارزدایی کدام انسانیت کدام ترازمکتب کدام توحید کدام دین وایمان دردرون سیستم رجوی حاکم بود غبارزدایی رجوی همان کلمه شرع اخوندی ست ودرپناه غبارزدایی دست بهرجنایتی میزند

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s