زشتی وزیبایی ازنظرمجاهدین رجوی وعضدانلو

شاخص تشخیص حق ازباطل وزیبایی اززشتی چیست ؟ هرکسی ممکن است وحتما هم اینطوریست هرحرفی رابزند بخصوص مذهبی ها وایات وکتاب وخدا وپیغمبررادلیل بیاورد ازنظربنده تمام این مسایل حقه بازی وعوامفریبی وکلاه شرعی سرملت گذاشتن است

زشتی وزیبایی ازنظرمجاهدین رجوی وعضدانلو

ایا مریم عضدانلووعمل او جزء کلمات زشت است

سایت مجاهد نوشته زیبایی یعنی ( رجوی ومجاهدین وازادی )دراین نوشتته نیم خطی ازادی رااخرهمه اورده است یعنی مجاهدین ورجوی بالاترازازادی قرار دارند درصورتی که کلمه عشق وعاطفه بالاترازازادی وبقیه درزیران قرارمیگیرند نه بالای ان دوما هیچ صحبتی ازمریم عضدانلو نکرده است چرا اولا بنده مریم عضدانلو را مجاهد نمیدانم زیرا درسال 72بخاطر ریاست جمهوری مادام العمری ازمجاهدین استعفاء داد پس رابطه ما با اوبعنوان مسئول شورای ملی مقاومت طبق گفته خودش است که باید جوابگوی اعمال شوراباشد به چه دلیل شورادرجریانات جهانی درسکوت است واصلا چه کاره دراین بازی هاست باید گفت هیچ کاره وازعملکردش دراین سالیان معلوم ودرحاشیه قراردارد وازفقرسیاسی درحاشیه تحولات ودرکپر وحلبی اباد دنیای سیاست زندگی میکند نفرات چنین شورایی هیچ نقشی درتولید وتحولات ندارد ودرغارخود روزگارنکبت وحاشیه ای خود را درفقروبدبختی میگذرانند اما سوال این است که چرا مریم دراین نوشته بعنوان زیبا یاد نشده ؟ فکرکنم مریم عضدانلو جزء کلمات زشت است زیرا که رهبری کپروحلبی اباد ها رادارد وقتی سازمانی که دنبال نظام سرمایه داریست باید هم کپرنشینان را زشت بنامد دراین میان عباس داوری امده وانواع ایات قران رااورده ونتیجه گرفته که خودش حق است البته دیررسیده است همین ایات راخمینی وپادشاه سلاخ عربستان وبچه اش وشیخک امارات والسیسی درمصروداعش وطالبان والقاعده والنصره واردوغان وعمرالبشیربرزبان میاورند ونتیجه میگیرند که ما حق هستیم یعنی کتابی که اجازه میدهد هرادمکش وضد بشری بیاید وادعای حق کند ودرزیرلوای ان هرجنایتی خواست بکند اینها هم جزء زیبایی هاست زیرا که مجاهدین ورجوی انجام میدهند رفسنجانی وخاتمی وروحانی هم ادعای حق میکنند واین بلایی که می بینید برسرملت ومملکت اورده وملت رابخاک سیاه نشانده اند ورجوی هم نیروهای درونی وسازمان پنجاه ساله را نابود کرده است شعروشعاروسیاستهای ضد امپریالیستی اش که بماند ولی شاخص تشخیص حق ازباطل وزیبایی اززشتی چیست ؟ هرکسی ممکن است وحتما هم اینطوریست هرحرفی رابزند بخصوص مذهبی ها وایات وکتاب وخدا وپیغمبررادلیل بیاورد ازنظربنده تمام این مسایل حقه بازی وعوامفریبی وکلاه شرعی سرملت گذاشتن است بیان ایات که دلیل به حق نیست بگذریم ازاینکه خود قران نه درزمان پیامبربلکه درزمان عثمان نوشته شده است یعنی سی سال بعد وفات پیامبرواعلام کردند هرکس ایات قران راازحفظ دارد بیاید ایه رابگوید وپول دریافت کند وهرکس ازهربیابانی امد گفت این ایه را پیامبرگفته ومنهم اززبان فلانی که درفلان جا ازابو فلان شنیده میدانم وانرا نوشتند وبعد هم با کاتبین وحی که یکی ازانها معاویه بود ودرزمان جمع اوری قران حکومت دمشق راداشت وعلی که درانزمان زنده بود چک واوکی کردند وبعد هم ازانجایی که عثمان خودش طرفدار اشرافیت بود واریستوکراسی عثمان یا همان اشرافیتش درتاریخ مشهوراست ورهبروبودوازقبیله قریش گفت قران باید بازبان قریش که برترین زبان است نوشته شود یعنی ایاتش بعد ازسی سال جمع اوری وهرکس براساس منافع خودش ایات رابیان وزبانش راهم که قومی وقبیله ای کردند چطوری میشود ازاین ایات وکتاب حق وباطل وزشتی وزیبایی رابیرون کشید ؟ فقط وفقط یک راه وجود دارد وبقیه حرفها راباید به سطل زباله ریخت شاخص حق وباطل وزشتی وزیبایی نه مجاهد است نه رجوی ونه ازادی ونه این شیخک وان شیخ ساطوربدست ( ملاک ومعیار عمل اجتماعی ست )درقران هرجا ایات الله رانگاه کنی دربرابرش خلق را بمیان میکشد وخدا انسان رانماینده خودش درروی زمین معرفی میکند ومیگوید ازرگ گردن بتو نزدیکترم ودراخرته قلبت نشسته ام کسی نمیتواند دم ازخدا بزند ولی خلق خدارا نابود وبخاک سیاه ازهرنظربنشاند عمل برای خلق خدا عمل خداییست وهرچیزی غیرازان عملی ضد خدایی وضد بشریست کسانی که جامعه طبقاتی درست میکنند وازادی ها را سرمیبرند وازنظرفرهنگی وسیاسی واجتماعی واقتصادی وامنیت وارامش جامعه ومردم را عقب مانده نگه میدارند هیچ گونه حق وزیبایی درانها یافت نمیشود کسانی که شکنجه میکنند میکشند حرمسراراه میاندازند ورحم زنان رادرمیاورند هیچ بویی اززیبایی وحق نبرده اند وتمامی حرفهاشون برای به اسارت دراوردن بندگان خداست چطورمیشود زاهدان ریایی که پشه راصافی وهمه چیز یک ملت را به غارت برده وبندگانش رادرمحورهایی که نوشتم نابود میکنند دم اززیبایی وحق میزنند اینها خودشون فاسد وتبهکارند مگرهرکس لاف مردی زد مرد است کسانی که شورونشات ومستی یک ملت رامیگیرند دشمنان بشریت هستند یکباردرگزارشی سرموضوعی برای مسولین مجاهدین نوشتم کسانی که عشق وعواطف انسانی را ازادمها میگیرند دشمن ترین دشمنان بشریت هستند ایا عشق وعواطف دردرون مجاهدین جایی دارد با کدام رویی دم اززیبایی وحق میزنند شرم که ندارند وبرای مریم عضدانلودرسال74 نوشتم که تمامی مجاهدین بارها ازدهان مریم عضدانلو شنیده اند نوشتم بنده خدای شکنجه گروادمکش راقبول ندارم یعنی گفتم این سیرکها راجمع کن که ازانطرف زندان وشکنجه روحی وجسمی وجامعه طبقاتی راه بی اندازی وازاینطرف ازخدا حرف بزنی خدای تو خدای شکنجه وکشتاراست یک نفربزرگترازخودت است زیبایی وحق دردرون مجاهدین باید هم مجاهد ورجوی وازادی مدنظرش باشد تاریخ قضاوت خود را خواهد کرد اینها عین زشتی وناحقی وباطل هستند  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s