رجوی وعضدانلو قباحت جاسوسی وبیگانه پرستی را ریخته اند

مجاهدین وشورا درهمین راه گام برمیدارند وهیچ احساس خجالت وشرم هم ندارند ونمیکنند چون قباحت ریخته است بله یکی ازکارهای ضد ملی وضد فرهنگی رجوی وعضدانلو ریختن قباحت بیگانه پرستی ست که میخواهد با این کارها فرهنگ ایران وایرانی را الوده به تفکرات ونجاست خود بکند ودومین عمل ضد ملی وفرهنگی او ساختن انسانهای مثل خودش است وسومین جرم عمل سیستماتیک است که دراین راستا انجام میدهد

رجوی وعضدانلو قباحت جاسوسی وبیگانه پرستی را ریخته اند

اگرتاریخ وفرهنگ ایران رانگاه کنیم یکی ازموضوعات که خیلی بچشم میاید قباحت بیگانه پرستی وهمکاری با بیگانه وجاسوسی ست فرهنگ بیگانه پرستی قباحت نابخشودنی دارد ودرطول تاریخ با این پدیده بشدت برخورد وانرا مذ موم دانسته اند وکسانی که دراین راه قدم برداشته اند رابعنوان دشمن ترینها و به بدی یاد کرده اند که نمونه های ان را میتوان درتاریخ ایران دید ولی وقتی بتاریخ نگاه میکنیم این نوع حرکتها تک نمود ویا درهردوره دوسه موردی بوده که افراد شخصا اقدام به وطن فروشی میکردند ولی وقتی به مجاهدین وشورای انها نگاه میکنیم نه تک مورد بلکه سیستماتیک از بالا یعنی فرد رهبری کننده به اعضا القا شده که اولا تضاد اصلی با دشمن یعنی خمینی ست ودشمن دشمن من دوست من است درنتیجه مجازیم که با هرکس با هرمرام وعقیده وکارکردی رابطه داشته باشیم تا به تضاد اصلی که خمینی باشد برسیم وانرا سرنگون کنیم این حرف راه هرگونه جاسوسی وبیگانه پرستی وهمکاری با دشمن را بازواین عمل نکوهیده را مشروع وقباحت عمل ضد ملی وضد مردمی را میریزد وقتی قباحت ریخته شد وشرم وحیا راازبین برد میشود با توسل به ان هرکاری را توجیح وبه ان عمل کرد به همین دلیل هم هست که هرجا داعش والنصره وسایرتروریستها هستند درصحنه سیاسی ان مجاهدین هم حضوردارند بخاطرهمین هم هست که رجوی وبالاترین مهره هایش برای عراق جاسوسی میکنند که فیلم هایش بیرون امده است به همین دلیل است که به نیروهای راست غربی چون مک کین بولتون وجولیانی والخوویدال کوادراس برایان هوک اویزان میشود بیخود نیست که رابطه اطلاعاتی ومالی با اسراییل وعربستان وامارات وبحرین دارد برای همین هم هست که خواهان تحریم وحمله نظامی میشود وجولیانی درنشست انها میاید ومیگوید بمب بمب وانها اورا با تمام قدرت تشویق میکنند وقتی قباحت ریخت وقتی ضد ارزش به ارزش تبدیل شد هرکاری مشروع و پیش بردن سیاست بیگانه برعلیه ملت انقلابی قلمداد میشود وتا میتواند تبلیغ انرا میکند سوالی که مطرح است اینه به چه دلیل این همه تبلیغات بدفاع ازسیاستهای بیگانه برعلیه ملت خود انجام میشود ؟ دقیقا بخاطرریختن همین قباحت ومشروع کردن ان است اگرنکند باید جواب بدهد چرا ؛ ولی وقتی شب وروزبرطبل بیگانه پرستی به اسم قران وخدا وپیغمبروامام وانقلاب وانقلابی گری می کوبد این عمل را دارای ارزش ومشروع میکند وقتی مشروع شد هوادارانش وارد شبکه های اجتماعی شده وشب وروزتبلیغ حمله وبمباران وتحریم را میکنند چون رهبران را مشروع ومجازکرده است بیدلیل نیست که این همه هواداران مجاهدین وشورا درهمین راه گام برمیدارند وهیچ احساس خجالت وشرم هم ندارند ونمیکنند چون قباحت ریخته است بله یکی ازکارهای ضد ملی وضد فرهنگی رجوی وعضدانلو ریختن قباحت بیگانه پرستی ست که میخواهد با این کارها فرهنگ ایران وایرانی را الوده به تفکرات ونجاست خود بکند ودومین عمل ضد ملی وفرهنگی او ساختن انسانهای مثل خودش است وسومین جرم عمل سیستماتیک است که دراین راستا انجام میدهد سوال بعدی این است که این حرکات ایا بخاطرخمینی ست ویا اینکه این اعتقاد وتشکیلات پایه ومایه وبنیادش ازهمین شکل گرفته است ؟ واقعیت این است که ازابتدای ورود به اسم تشکیلات ونفوذ دشمن نیروها رابرعلیه هم به جاسوسی وادارمیکند وازهمان اول قباحت وزشتی را دراذهان نیروازبین میبرد ودرنهایت به بیرون میرسد یعنی تشکیلات ازروز اول سیستماتیک جاسوس پرورش میدهد وذهنها را ازهرگونه قباحت وزشتی چنین کارهایی تهی میکند

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s