حمایت عضدانلو ازاندیشکده امریکایی

این جنایتکده دستش را درسفره ملت ایران کرده ودرطی سالیان با تحریک رجوی عضدانلوباعث تحریم وگرسنگی دادن ملت ایران شده است که یه عده مزدور و دشمن ملت ایران بنام ایرانی دران عضویت دارند که از رجوی وعضدانلو حمایت میکنند وخواهان حمله نظامی و جنگ وبمباران مردم ایران هستند از اینکه غرب پسندان درایران هم مقصرهستند ودرطی سالیان جلو چنین جنایتکده ای قد علم نکرده اند چند روز پیش وزارت خارجه اخوندها این جنایتکده را تحریم کرد که دوستان ویاران غار وبا وفای عضدانلو ورجوی یعنی ادمخورانی چون بولتون وپمپیئو راخیلی بدجوری سوزاند این وسط عضدانلو درسایت خود که بیست وچهارساعت کارش حمایت ازادمخواران ونوشخوارجنایتهای عربستان وامارات واسراییل وامریکا ونایبان انها فاکس نیوز والعربیه وچند رسانه دیگراست ناله سرداده وبرای هزارمین باربلند گوی جنایتکاران شده

حمایت عضدانلو ازاندیشکده امریکایی

یه عده جنایتکار ادمخوار از کشورهای مختلف دورهم جمع شده و جنایتکده ای بنام دفاع ازدمکراسی راه انداخته اند که کارشون پیشبرد خط وخطوط واستراتژی جنایتکاران وصاحبان سرمایه درامریکاست این جنایتکده دستش را درسفره ملت ایران کرده ودرطی سالیان پا به پا وبا تحریک رجوی عضدانلوباعث تحریم وگرسنگی دادن ملت ایران شده است که یه عده مزدورودشمن ملت ایران بنام ایرانی دران عضویت دارند که از رجوی وعضدانلو حمایت میکنند وخواهان حمله نظامی وجنگ وبمباران مردم ایران هستندبگذریم ازاینکه غرب پسندان درایران هم مقصرهستند ودرطی سالیان جلو چنین جنایتکده ای قد علم نکرده اند چند روز پیش وزارت خارجه اخوندها این جنایتکده را تحریم کرد که دوستان ویاران غاروبا وفای عضدانلو ورجوی یعنی ادمخورانی چون بولتون وپمپیئو راخیلی بدجوری سوزاند این وسط عضدانلو درسایت خود که بیست وچهارساعت کارش حمایت ازادمخواران ونوشخوارجنایتهای عربستان وامارات واسراییل وامریکا ونایبان انها فاکس نیوز والعربیه وچند رسانه دیگراست ناله سرداده وبرای هزارمین باربلند گوی جنایتکاران شده وبا نوشتن بیانیه هفتاد ادمخواردیگراه وفغان سرداده که چرا ایران اینها را تحریم کرده است ؛ سوالی که پیش امده چراعضدانلو اینقدرگزیده شده ؟ برای اینکه یاران وحامیانش دراین جنایتکده تحریم ورسوا شده اند وبرای همه مشخص شده که انها با همراهی عضدانلو بنام دمکراسی درحال جنایت برعلیه ملت ایران هستند ؛البته انتظاری هم بیش ازاین نباید ازعضدانلو ورجوی داشت زیرا سالهاست که انها به شغل شریف خیانت به تمامی ارمانهای والای بشریت هستند ؛ بنام انقلاب وجنگ با خمینی اسلام سیاسی رابا تمام پلیدی هایش درمناسبات خود پیاده ودرحرکات زن ستیزانه زنان را دربند وسرکوب میکند بین زنان ومردان جداسازی ودیوارکشیده است ؛ سالهاست که بخاطربیرون زدن تارموی زنی درنشستها انها راتف باران وکتک میزند ؛ سالهاست که بنام رهایی زن انها را دراخل گونی که به انها پوشانده محبوس کرده است ودرپناه حرفهای زیبا وبند رول داراسلام انقلابی ازانها استفاده شخصی میکند ؛ بنام ازادی ودین غبارزدایی شده احکام ضد انسانی وجنگهای روانی درتشکیلاتش حاکم کرده وملت را کتک زده وتف باران میکند ؛ زنها ی شورای رهبریش رابه شکنجه گران قهارتبدیل کرده است ؛ سالهاست که پا بپای دشمنان ملت ایران خواهان حمله وبمباران وکشتارملت ایران است ؛ یک روز یکی ازمجیزگویانش درسالن با یکی حرف میزد ومنهم درکناری ایستاده بودم واقای مجیزگوی الدنگ برای اینکه مرا بترساند به دیگری گفت میدانی با مخالفین سازمان وقلوسها وانهایی که برای رهبری لنگ ولگد میاندازند چکارباید کرد باید با الگو ازپیامبر دربرخورد با بنی قریضه رحم نکرد وهفتصد نفرهفتصد نفرگردن اینها را زد ازانجایی که میدانستم ابله ترازاین حرفهاست ویک صفحه کتاب هم نخونده ودرنشست به خورد اوداده واو هم تکرارمیکند ؛ سوال کردم راستی بنی قریضه چه کسانی بودند وچرا پیامبربا انها چنین برخوردی کرد داستانش چی بود بگو ما هم یاد بگیریم نفردوم که میدونست بنده به اندازه خودم بتاریخ اشراف دارم وتاریخ صدساله اسلام را با تمامی اسامی وبیشترازپدرومادرخودم میشناسم به او گفت بیابریم کارمون عقب است واورابرداشته وبرد میخواهم بگویم که چه چرندیاتی رجوی وعضدانلو بخورد نیروهای ابله میداد وازنظرروحی وروانی چه جنایتکارانی پرورش میداد که میخواست مخالفین ویا بقول خودش قلوسها وکلباسه ها که به پروپای او پیچیده اند را هفتصد هفتصد گردن بزند  نباید انتظارداشته باشیم ازجنایتکده ها برعلیه ملت ایران حمایت نکند بیخود که نیست داعش را عشایرانقلابی وارتش ازاد مینامد ویک کلمه ازسربریدنها وتجاوزات به زنهای ایزدی وهزاران جنایت دیگرانها حرف نمیزند  چون درمحتوای فکری ونحوه برخود همین طورکه یک نمونه را اوردم هم نظروهم پیاله انهاست  ؛ درطی سالیان هم ثابت شده که رجوی وعضدانلو بدون خوردن خون زنده نیستند ودرطی چهل سال گذشته کم خون نخورده است میگفت کشته شدن شما مجاهدین ما را پایین نمیبرد بلکه با فدای همین خونهاست که ما زنده وپیش میرویم برای بنده حمایت او ازجنایتکده ها موضوعی عادی ومعمولی ست وهیچ تعجبی ندارد فقط جهت اطلاع سایرین ومردم ایران نوشتم  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s