چرارجوی وعضدانلوسیاست مماشات را علم میکنند

هدف سه چیز بیشترنیست یکی سرکوب مخالفین با شیوه پیچیده ونوین است که دهان همه راببندند وبحث رابه انحراف بکشانند ودوم میخواهند با اینحرف ازپاسخگویی به سیاستهای غلط واستراتژی به بن بست رسیده ودرگل مانده وشکست خورده طفره بروند واینطورالقاء کنند که اگرما نتوانستیم سرنگون کنیم دلیلش سیاست مماشات است وسوم میخواهند حمایتهایی که امریکا واسراییل وعربستان وامارات وتروریستها ازانهامیکنند

چرارجوی وعضدانلوسیاست مماشات را علم میکنند

رجوی وعضدانلوازسه حربه برای دفاع ازخود استفاده میکنند
 1ـ مارک زدن : هرکس هرحرفی برعلیه رجوی ودارودسته اش بزند ازانجایی که بی منطق است وجوابی برای عملکردهایش ندارد فورا ازمارک وتهمت مزدوراستفاده میکند تا گوینده راازمیدان بدروجلو دهان طرف مقابل راببندد یعنی شیوه نوینی ازسرکوب چون درقدرت نیست وقدرت کاردیگری را ندارد ونمیتواند افراد را مثل اشرف درعراق دستگیروشکنجه واعدام بکند ویا سیانوربخوراند و عریان سرکوب کند با مارک وبرخوردهای روانی وجزامی کردن وارد میشود قبلا چندنفربودند مثل رضا پهلوی وفرخ نگهدارونوری زاده گاه گداری حرفی میزد ولی امروزه نیروهایی که ازاو جداشده اند نه مثل رضا پهلوی ازمارک واتهام ومزدورخونده شدن میترسند ونه ارزشی برای این حرفها قائل هستند وحنایش دیگررنگی ندارد
2ـ تضاد اصلی خمینی ست : این حرف برای این است تا با وسط کشیدن ان خودش را ازتمامی مسایل مبرا ومخالفین را اچمزکند ودهان انها را هم ببندد که حرفی به او نزنند وانتقادی وایرادی نگیرند هیس روضه خونی ست ، سکوت ، بازدرراستا ومقوله سرکوب طبقه بندی میشود
 3ـ سیاست مماشات : کمی میخواهم این را بازکنم وقتی کسی میگوید سیاست مماشات یعنی اینکه مثلا اروپا باایران سیاست مماشات دارد الزامات این سیاست چه مسایلی است ازنظرسیاسی دولت مربوطه هرکس ودرهرجا که باشد روابط محکم سیاسی دارند وتمامی سیاستهای منطقه ای جهانی وداخلی دولت را تایید وحمایت میکنند ازنظرنظامی رابطه دارند اطلاعات رد وبدل میکنند سلاح میدهند ویا میخرند مانورنظامی برگذارمیکنند درجنگهایی که دارد به روشهای مختلف کمک میکنند ازنظراقتصادی سرمایه گذاری های چندصدمیلیاردی انجام داده وعلم وعلوم روز وصنایع دراختیارش قرارمیدهند ایا این مسایل درباره ایران صدق میکند ویا اینکه عکس این صادق است ایران را ازنظراقتصادی بالاترین تحریم تاریخ را کرده اند درحدی که نمیگذارند دارو وغذا هم برسد درسیاستهای جهانی ومنطقه ای وداخلی برعلیه ایران هستند  ازنظرنظامی که هیچ چیزنمیدهند نمیگذارند چیزی بخرد ویا بفروشد علاوه بران میگویند هسته ای ومنطقه ای وموشکی راهم باید مثل عراق ولیبی تحویل بدهید کجای این رفتاراسمش سیاست مماشات است ؟  پولها را سالیان است بلوکه کرده اند اسم این چیست سیاست ضدیت وبراندازی یا مماشات ؟ سیاست مماشات همان سیاستی ست که امریکا واروپا درباره اسراییل وعربستان اجرا میکنند رجوی چه سیاستی را مماشات نمیداند وچه خواسته ای دارد حرفش این است محاصره دریایی وزمینی وهوایی درحدی که حتی یک مگس هم درایران نتواند پرواز کند نه غذایی ونه دارویی ونه لباسی هیچ چیزنباید وارد وخارج شود تمامی سفارتهای ایران راببندند وهیچ رابطه سیاسی نداشته باشند ویکی ازمقامات حتی دست دهم هم نتواند ازایران خارج بشود ، تمامی دولتهای جهان با تایید سازمان ملل وشورای امنیت باید به ایران درقالب ائتلاف جهانی حمله نظامی وویران کنند ودراخرسرهم ایران را تجزیه وهرکاری میخواهند بکنند فقط تهران را مثل طرابلس لیبی بمن بدهند وهمه امکانات جهانی هم دراختیارم بگذارند اسم این میشود سیاست عدم مماشات وانقلابی ودرست واصولی براساس معیارهای جهانی ، سوال پیش میاید که چرا چنین تفکرات غیرمنطقی دارد ؟ ازکجا نشات میگیرد ؟ بدنبال چیست ؟ واقعیت این است  کسی به خواسته های رجوی وعضدانلواهمیتی نمیدهد  ، خواسته ها دست نیافتنی ورویایی وایده الیستی ست نه جهان تن به این خواسته ها میدهد ونه دشمنش که اخوندها باشند چنین اجازه ای را به جهان خواهند داد هدف سه چیز بیشترنیست یکی سرکوب مخالفین با شیوه پیچیده ونوین است که دهان همه راببندند وبحث رابه انحراف بکشانند ودوم میخواهند با اینحرف ازپاسخگویی به سیاستهای غلط واستراتژی به بن بست رسیده ودرگل مانده وشکست خورده طفره بروند واینطورالقاء کنند که اگرما نتوانستیم سرنگون کنیم  دلیلش سیاست مماشات است وسوم میخواهند حمایتهایی که امریکا واسراییل وعربستان وامارات وتروریستها ازانهامیکنند را نبینند ورد گم کنند ومزدوری ونوکری بیگانگان به چشم نیاید می بینید هرسه مورد سیاست مماشات وتضاد اصلی ومارک زدن سه سیاستی ست که رجوی وعضدانلودرمحتوا وعمق برای سرکوب وبریدن زبانهای مخالفین ودوختن دهانها استفاده میکند رمزو راز استفاده ازاین سه واژه  موارد فوق است  

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s