صفی تاتهران یا صفی تا قبرستان

صفی تا تهران تبدیل شده به صفی تا قبرستان وجاها عوض شده است ایا باز مریم عضدانلو دستها را درسالن بالا میبرد ودم ازصفی تا تهران میزند ؟ فکرنکنم ، زیرا کسی دیگربرای چنین حرفهای بی سروته وعوامفریبانه تره خرد نمی کند وبهتر است که ماهم اسمش را عوض کرده همان صفی تاقبرستان بنامیم زیرا که شکل ومحتوا دیگرمتضاد ومتاقض نیست وروی هم افتاده وبین شکل ومحتوا وحدت ماهوی برقرارشده است ونفرات درکهنسالی ومریضی پشت سرهم ازاین جهان میروند ونمیتوانند صف راتا تهران امتداد بدهند وتشکیل صفی تا قبرستان براشون دردسترس ودرتوان وظرفیت انهاست

صفی تاتهران یا صفی تا قبرستان

مریم عضدانلو درسال72شورای رهبری را که معرفی کرد بعدا چند تاازخانمها رابالای سن برد وهمه دست بدست هم داده درحالیکه عضدانلو وسط ایستاده بود همه دستها را بهم داده ودرحینی که دستهای همه بالا بود گفت این صفی ست تا تهران با خودم فکرمیکردم که ایا ما با شرایطی که دران قرارداریم واتش بس شده وعملیاتهای داخله هم درانسال شکست سنگین خورده وصدام هم رادیو رابست وراهگشایی را منتفی کرد که باعث شد کلی ازنفرات  کشته بشوند وراه بجایی نبرد چگونه وازکجا میخواهد به تهران برود درحالی که هیچ چشم اندازی نیست وایا با چهارنفرخانم میشود به تهران رفت طبق معمول ازهرراهی رفتم وفکروبررسی کردم به بن بست رسیدم وصفی تا تهران درذهنم بعنوان شعارجا گرفت که هیچ واقعیتی درصحنه عمل وواقعیتهای سیاسی ندارد عضدانلو مجبوربود ازاین شعارها بدهد وادا وادوار دربیاورد زیرا که صحنه تغیرکرده وزنان درراس قدرت قرارگرفته وهمه چیزرا مصادره کرده بودند وهمین چند روز پیش دوباره مریم عضدانلو مطرح کرده که زنان حاکمیت را سرنگون میکنند ولی معلوم نیست جایگاه نیمی ازجامعه که مردان باشند درتفکرات واندیشه زن سالار وجامعه مادرسالاری رجوی وعضدانلو کجاست ، اشکال ندارد مردها میروند کنارببینم چگونه با نیمی از جامعه سرنگون میکنید ..انها مثل کسی شده اند که روی خرپریده ولی بند پالان محکم نبود وبا چرخش از انطرف افتادند وقتی میگوییم رهبرعقیدتی همان ولایت مطلقه فقیه است گزاف نگفتیم ومارک واتهام نیست رجوی میگفت ما رودرروی ولی فقیه هستیم دو ایدئولوژی ودو اسلام متفاوت ومتضاد را نمایندگی میکنیم وهرکاری خمینی بکند قانونمند عملکرد ما رودرروی او قرارمی گیرد راست میگه وکاملا درست ولی ایا این رودررویی بنفع منافع ملت است وباعث رهایی جامعه میشود ویا اینکه جامعه را دوقطبی میکند ولایت فقیه حاکمیت مردسالاررا تحمیل کرده ونیمی ازجامعه که زنان باشند را نادیده میگیرد رهبرعقیدتی هم همین ریل را میرود منتهی فرقش دراین است که او نیمی ازجامعه یعنی مردان را نادیده میگیرد این دوتفکرچه فرقی با هم دارند ماحصل حذف نیمی ازجامعه است  ان یکی مرد واین یکی زن را درالویت قرارداده ودیگری را حذف میکند فرقی باهم ندارند ولایت برزنان ستم ورجوی وعضدانلو برمردان ستم میکنند وفردا درجامعه رجوی اگربه حاکمیت برسد مردان باید مثل امروز زنان درایران برای حق وحقوق اولیه خود بجنگند ای مرده شورببرد چنین تفکرات ظالمانه ونابود کننده جامعه را ، اینهم شد دواسلام ودوتفکرمتضاد وروبروی هم خلاصه کلام رجوی وعضدانلو با علم کردن زنان حق مردان رادرجامعه خود نابود کردند وما درحال جنگ برای حق وحقوق مصرحه درقوانین بین المللی وحقوق بشری خود بودیم که به شکلهای مختلف خودش رانشان میداد میخواهد همین ظلم وستم را به جامعه تحمیل کند ،  دردوسه روز گذشته درفیس بوک دیدم که دونفرفوت کرده اند این چه صفی تا تهران است که هرروز یک نفرمی میرد ؟ اینطورکه ازشواهد وقراین برمی اید باید اسمش را تغیروبگوییم صفی تا تهران تبدیل شده به صفی تا قبرستان وجاها عوض شده است ایا باز مریم عضدانلو دستها را درسالن بالا میبرد ودم ازصفی تا تهران میزند ؟ فکرنکنم ، زیرا کسی دیگربرای چنین حرفهای بی سروته وعوامفریبانه تره خرد نمی کند وبهتر است که ماهم اسمش را عوض کرده همان صفی تاقبرستان بنامیم زیرا که شکل ومحتوا دیگرمتضاد ومتاقض نیست وروی هم افتاده وبین شکل ومحتوا وحدت ماهوی برقرارشده است ونفرات درکهنسالی ومریضی پشت سرهم ازاین جهان میروند ونمیتوانند صف راتا تهران امتداد بدهند وتشکیل صفی تا قبرستان براشون دردسترس ودرتوان وظرفیت انهاست بقول قران الا ما سعی وسعها بله وسع وسعی انها همین رفتن به قبرستان است تا از فشار وتوهین وتحقیرهای صفی تا تهران رهایی یابند وبدنبال بدست اوردن حقوق اولیه خود ندوند  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s