رجوی وعضدانلو ازخشونت اعلام بیزاری می کنند ولی به ان عمل میکنند

وقتی میشنیدم مات ومبهوت ومتحیرمیموندم که اینها چه عنصرانقلابی واگاه وگلهای سرسبد خلق هستند که درموضع فرماندهی وراهبری وهدایت سایرین زنان خود را کتک میزنند اینها خشونت نیست پس چیست ؟ ایا گرفتن گیس زنان ودختران درنشست وکشاندن انها درروی زمین وتوهین وتحقیروتهدید خشونت نبود ؟ اینکه بگویی هرزنی که بخواهد اعلام بریدگی وضعف کند وازرفتن به بیرون حرف بزند سرش را لب باغچه می بریم خشونت نبود ؟ ایا کشتن زنان درداخل مناسبات که میخواستند دنبال زندگی وسرنوشت خود بروند خشونت نبود ؟ ایا وادارکردن زنان به کارهای سخت وسنگین زرهی وسمبه زدن وباربری وحمالی انهم سالهای متمادی خشونت نبود ؟

رجوی وعضدانلو ازخشونت اعلام بیزاری ولی به ان عمل میکنند

درسایت مجاهد نوشتاری دارد بنام خشونت علیه زنان که دراین نوشتار به عالم وادم حمله کرده وهمه را خشونت طلب وخودش را هم ضد خشونت ومدافع زنان نشان داده است میخواهیم ببینیم چقدر درست است ایا واقعا رجوی مخالف خشونت علیه زنان بود ویا با اسامی منتلف صدباربدتربرعلیه زنان خشونت بخرج میداد اززمانهای دورشروع میکنم

قدیمها کلیه کسانی که زن داشتند ازفرماندهان ومسولین بودند وکمترکسی را پیدا میکردی که فرمانده نباشد ولی زن داشته باشد اساسا رجوی وعضدانلو اجازه ازدواج به سایرین نمیدادند ومیگفتند ازدواج کردن دردرون مناسبات وتشکیلاتی صلاحیت میخواهد نمیدانم چرا خدا به بندگان خودش بدون صلاحیت غریزه جنسی داده است طبق اندیشه رجوی خدا مقصراست چشمش کورودنده اش نرم میخواست به افرادی که صلاحیت داشتند غریزه میداد وانهایی که صلاحیت نداشتند اخته خلق میکرد به رجوی وعضدانلو مربوط نیست ، خدا ظالم است ، ایا کم بودند که همین فرماندهان زنان خودراکتک میزدند وزنها به تو وخانم گزارش ودرخواست طلاق داشتند اینها خشونت نبود ؟ ایا ازدواجهای تشکیلاتی با دستورتشکیلات که سوال نمیشد ایا علاقه به این مرد داری یا نه وروح وروان وقلب وذهن افراد هیچ گونه ارزشی نداشت خشونت علیه زنان نبود ؟ بنده وقتی میشنیدم مات ومبهوت ومتحیرمیموندم که اینها چه عنصرانقلابی واگاه وگلهای سرسبد خلق هستند که درموضع فرماندهی وراهبری وهدایت سایرین زنان خود را کتک میزنند اینها خشونت نیست پس چیست ؟ ایا گرفتن گیس زنان ودختران درنشست وکشاندن انها درروی زمین وتوهین وتحقیروتهدید خشونت نبود ؟ اینکه بگویی هرزنی که بخواهد اعلام بریدگی وضعف کند وازرفتن به بیرون حرف بزند سرش را لب باغچه می بریم خشونت نبود ؟ ایا کشتن زنان درداخل مناسبات که میخواستند دنبال زندگی وسرنوشت خود بروند خشونت نبود ؟ ایا وادارکردن زنان به کارهای سخت وسنگین زرهی وسمبه زدن وباربری وحمالی انهم سالهای متمادی خشونت نبود ؟ ایا کشاورزی وکندن سنگروکارهای یدی شبانه روزی برای زنان که توان جسمی نداشتند ولی مجبوربودند کارهای یدی سنگین شبانه روزی را انجام بدهند خشونت نبود ؟ ایا دراوردن رحم زنان وبردن انها به حرمسرا خشونت علیه زنان نبود ؟ ایا وادارکردن زنان درنشست که رقص رهایی بکنند خشونت نبود ؟ ایا وادارکردن دختران جوان که بیایند برای ژنرالهای امریکایی ترانه بخونند ورقص انجام بدهند وبساط عیش ونوش انها را رنگین ترکنند خشونت نبود ؟ خشونت که چه عرض کنم بازاربرده داری وکنیزی بود قدیمها با برده وکنیز چه رفتاری میکردند که شمایان دردرون تشکیلات انجام نمیدادید میشود برای ما بگویید میشود براساس مستندات تاریخی بگویید درقدیم با کنیزان وبرده گان این رفتارها میشد ودردرون تشکیلات ما نبود ایا شهامت وجسارت انرا دارید بیایید وروشن گری کنید داستان چی بود ، ایا زنی که نمیخواهد مبارزه کند ومیخواهد دنبال زندگی خود برود را با اجباروزور درمناسبات نگه داشتن خشونت نیست ؟ ایا اینکه بیایی ودرنشستها زنان را با کلماتی مثل این بگویی اگربیرون بروید رژیم شمایان را برده ودرزندانها تجاوز وتعدی میکند وبه بهانه انها را نگه داشتن توهین وتحقیر نیست ؟ اینکه بگویی اگر بروید بیرون فاحشه وبدکاره میشوید خشونت نیست و توهین وتحقیر نیست ازردن روح وروان نیست سوهان کاری اعصاب نیست ؟ تمامی اینها مصداق شکنجه سفید نیست ایا نمیشود نام این گونه عملکردها را خشونت علیه زنان نامید ؟ به حقوق مراجعه کنید ببینید چه میگوید ، واقعیت این است که رجوی وعضدانلو صدباربدتربنام عنصرانقلابی واگاه که درحال مبارزه است واین قوانین درمبارزه حاکم است که خودشون نگاشته وبه رشته تحریردراورده بودند برعلیه زنان خشونت انجام وانها را نابود وتحت ظلم وستم قرارمیدادند واین حرفها هم دقیقا برای لا پوشانی وبرملا نشدن رفتارها دردرون تشکیلات علم میشود که بیانگراوج ناصداقتی ودورویی ونیرنگ است  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s