اعتراف به انزوای مجاهدین توسط رحمان کریمی

خیر اقای رحمانی خارجی کجا بود این استراتژی شکست خورده ودرگل نشسته رجوی وعضدانلو است که چهل سال است چون بختک برسرنیروهایی که میخواستند مبارزه کنند افتاده وسد راه است مبارزه مسلحانه واشوب وخشونت دورانش تمام شده وملت ایران هیچ حمایتی ازان نمی کنند زیرا هرجا ملت ایران دست به قیام سراسری ومسالمت امیز که تنها راه وشیوه سرنگونی درحال حاضر است اقدام کردن واردشدید وان را با اشوب به محاق بردید دلیل این است ملت ایران از مبارزه مسلحانه واشوب حمایت نمیکند زیرا درشرایط امروز به تجزیه ونابودی ملت وکشورراه می برد که شمایان درحماقت وابلهی وکودنی فهم وشعور ودرک شرایط براتون مشگل است

اعتراف به انزوای مجاهدین توسط رحمان کریمی

درجریان اشوبهای ابان 98 دارودسته رجوی خیلی شلوغ بازی وسعی کردند از نمد کشتارملت چه ازطرف حاکمیت وچه ازطرف اشوبگران مخالفین وغربی ها وتروریستهای عربستان وامارات برای خود کلاهی بدوزند وبرسربگذارند وکانونهای شورشی راتبدیل به شهرهای شورشی کرد وانها رادرتبلیغات مثل بادکنک باد وهوا کرد ودرعرض دوروز بادکنک ترکید وهیچ حمایت مردمی پیدا نکرد وهرچقدرسعی کرد بگوید بفرمان من تظاهرات میلیونی پا گرفته ویک ساعت دیگرحاکمیت سرنگون میشود ودولا شده بود که قدرت را بردارد ، رجوی میگفت فرخ نگهداردرچپ روی درترکمن صحرا اشوب بپا کرد ومیگفت قدرت دردسترس است منتهی دولا شد قدرت رابردارد دیگر راست نشد عین همین واقعه برای رجوی وعضدانلو درابان تکرارشد دولا شدند قدرت رابردارند کمرشون دولا موند ولی انها به این نظریه اعتقاد ندارند ومعتقد هستند که هواداران میلیونی به تریلیونی ارتقا پیدا کرده است حال ببینیم رحمان کریمی قلم بدست رجوی چی میگوید

رژیم تبهکار و د دمنش خلق دررینگ خلق به جان امده ایران به تلو تلو خوردن افتاد وعرق ترس وحشت سراپای منحوسش را خیس کرد اما پهن زمین نشد ودرادامه با رندی تمام شکست را گردن ازما بهتران می اندازد ومیگوید زیرا هنوز هم ازجهت داخلی وهم خارجی شرایط کافی ومطلوب فراهم نیست  وبعد هم به این نسبت میدهد که حامیان خارجی نگذاشتند

درجای دیگرهمین نوشتار مینویسد اگرازحرف بگذریم در، عمل ، خلق ما ونیروی پیشتاز ان که تجلی ان را میتوان درسیمای پوشیده کانونهای شورشی دید ازحیث حمایت جدی سیاسی یتیم ومحرومند راه ناهمواردرپیش است واین نیروی خلق ستم دیده هست که باید کمی وکیفی به یاری رهایی خود قیام کند وخواهد کرد

خیر اقای رحمانی خارجی کجا بود این استراتژی شکست خورده ودرگل نشسته رجوی وعضدانلو است که چهل سال است چون بختک برسرنیروهایی که میخواستند مبارزه کنند افتاده وسد راه است مبارزه مسلحانه واشوب وخشونت دورانش تمام شده وملت ایران هیچ حمایتی ازان نمی کنند زیرا هرجا ملت ایران دست به قیام سراسری ومسالمت امیز که تنها راه وشیوه سرنگونی درحال حاضر است اقدام کردن واردشدید وان را با اشوب به محاق بردید دلیل این است ملت ایران از مبارزه مسلحانه واشوب حمایت نمیکند زیرا درشرایط امروز به تجزیه ونابودی ملت وکشورراه می برد که شمایان درحماقت وابلهی وکودنی فهم وشعور ودرک شرایط براتون مشگل است خواسته ملت ایران را به اربابان خود نسبت ندهید که حمایت انها نگذاشت تمامی کشورهای غربی ورسانه ها که ازشما حمایت کردند پس چرا خود رافریب میدهید راه حل دروهله اول این است که رسما بپذیرید که استراتژی وخط غلط است وازملت عذر خواهی وبه سمت استراتژی قیام سراسری ومسالمت امیز روی بیاورید که قدرت وتوان وظرفیت ان را متاسفانه ندارید ودربیغوله تفکرات احمقانه خود نابود شده اید رجوی وعضدانلو نمی توانند به بنده مارک بزنند چون ازانها جداشدم ازاین حرفها میزنم خیر قبلا نوشتم باز یاد اوری میکنم که بعد ازفروغ جاویدان ازنظررجوی درگزارش بالا بلند وتحلیل شرایط انهم درسال 67 برای شخص رجوی فرستادم وگفتم مبارزه مسلحانه وارتش به بن بست رسید وازعراق خارج وبه مبارزه سیاسی وبسیج مردم روی بیاورکه متاسفانه به بنده مارک بریده ومزدوروزارت چسباندند وامروزبعد 31سال اقای رحمان کریمی اذعان به دربن بست بودن استراتژی میکند

درقسمت دوم حرف اصلی را میزند وصورت پوشیدگان را افراد کانونهای شورشی معرفی وانها را یتیم میخواند که ازطرف ملت ایران حمایت نمیشوند ودرادامه غیرمستقیم میگوید که راه حل درداخل ایران است نه درخارجه حرف پایانی را دقت کنید( این نیروی خلق ستم دیده است که باید کمی وکیفی به یاری رهایی خود قیام کند وخواهد کرد )می بینید خواهان حمایت ملت ازخود است وخود رانیروی رهایی کننده میداند ولی اعتراف میکند که بدون یاری وحمایت خلق هیچ کاری نمیتواند بکند وخود را یتیم وبدون یاورمعرفی میکند ملت هم که نشان دادند که حمایت نمی کنند ونخواهند کرد ایا بهترازاین میخواستید که رجوی وعضدانلو به نبود جایگاه وتنفرمردم ازانها وکانونهای شورشی اذعان وبه انزوای خود اعتراف کند وشکست خود راقبول وبگوید مردم حمایت نکردند بله وقتی خطی واستراتژی ای غلط است وبه یاری بیگانه پناه برده تا کشورخود رابمباران وملت خود را کشتاروتحریم واواره کند وگرسنه نگه دارد وکشوررابسمت تجزیه هدایت کند کدامین ملت عاقلی هست که ازخیانت بخودش حمایت وبگذارد خنجرها ازپشت برکمرش فروبرود بارها نوشتیم که احزاب وسازمانهای کنونی چه درداخل ایران وچه مدعیان اپوزیسیون تماما به بن بست رسیده اند وما دقیقا مثل بعد کودتا برعلیه مصدق روبروییم وباید که ازاین احزاب دست شست وطرحی نو درانداخت وطرح نو هم ایرانگرایی مقتدروقدرت مند است که خواهان استقلال وازادی وحقوق بشروعدالت اجتماعی وبرابریست وسرمایه اش هم مردم واستراتژی قیام سراسری ومسالمت امیز است وبدهان هرچه بیگانه میکوبد 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s