سواستفاده رجوی وعضدانلوازشخصیتهای ملی ایران وجهان

ایا رجوی وعضدانلو هم اینگونه بودند ویا درتمامی مقاطع حساس سرخود را برداشته وپا به فرارگذاشتند ازهرزاویه که نگاه کنیم انها درست رودرروی سرداران وشخصیتهای ملی ایران قدم برداشته اند ودفاع ازانها یک دلیل بیشترندارد سو استفاده سیاسی از انها برای پیش برد مطامع سازمانی وشخصی ورسیدن به قدرت است وهیچ دلیل دیگری ندارد واینهم یکی دیگراز عملکردهای نابخردانه وضد ملی وایران وایرانگرایی انهاست نمیتوانیم چنین سو استفاده هایی را درست بدانیم بلکه چنین عملکردهایی را ضد انها وضد فرهنگ وتمدن ایران وایرانگرایی میدانیم

 

سواستفاده رجوی وعضدانلوازشخصیتهای ملی ایران وجهان

درسایت مجاهدین قسمتی دارد که درباره شخصیتهای جهانی که نامی ازملی گرایی وانقلابی حداقل دراذهان جهانی ویا کشوردیگری دارندمینویسد اینباردرباره امیرکبیرنوشته وبه تعریف وتمجید پرداخته است بنده هیچ اعتقادی ندارم که این افراد شخصیتهای فرازمینی بوده ویا هیچگونه ایراد واشکالی نداشته اند وازسیارات دیگربا ویژه گیهای خاصی امده اند ، خیر، انها هم مثل همه انسانها اشکالات وایرادات خاص خود را داشته وبافکری محدود به شرایط زمانی ومکانی وفرهنگی وطبقاتی خود زندگی وعمل میکرده اند اما می پردازیم به امیرکبیرویا شخصیتهای دیگرایرانی وقتی ازکسی دفاع میشود حداقل فرد یا سازمان وگروه وحزبی که ازفردی حمایت وصحبت می کند باید ویژگیهای اورا قبول داشته وبه انها درحد تفکرات خود استفاده وعمل کند نه اینکه درست عکس ان فکرو ازعمل ان شخص دفاع هم بکند بارزترین ویژگی امیرکبیربیگانه ستیزی وضد جاسوسی بود ودشمن بیگانه پرستان وکسانی که برای انها کارومنافع انها را تامین میکردند بود واین موضوع درحرفهای سفیروسردمداران انگلیس خیلی واضح وروشن وبارز است که بارها دشمنان ایران اذعان کرده اند دریک مورد سفیرمیگوید هیچ رشوه وپولی از انگلیس نمیگرفت وبشدت ناراحت میشد وبرخورد میکرد واجازه نمیداد کسی هم رشوه ویا پول بگیرد ویا با بیگانه گان کارکند وعاقبت هم انگلیس با توطئه اورا کشت وازصحنه ایران وصدارت و صدراعظمی حذف کرد ایا رجوی وعضدانلو وسازمان مجاهدین وشورای ملی انها ازچنین ویژگی برخودارهستند ؟ یا دائما با بیگانه گان ودشمنان ملت وایران وایرانگرایی سازش ودردوستی زندگی وحشرونشروسروکری دارند کجا امیرکبیرازانگلیس میلیونی پول میگرفت ؟ کجا با جاسوسان انها رابطه داشت ؟ که رجوی وعضدانلو ازامریکا وعربستان وامارات واسراییل پول میگیرند وبرای انها جاسوسی میکنند  کجا خواهان تحریم کشورش بود ؟ کجا خواهان بمباران ملتش بود ؟ کجا با جاسوسان انها رابطه وانواع مزدوران وبیگانه پرستان را درهمه جای دنیا بخدمت گرفت تا لابی اورا بکنند ؟ کجا با ادمخواران انگلیس رابطه داشت ومدام ازانها خواهان نابودی کشورش بود ؟ کجا اطلاعات مملکتی را دراختیاربیگانه قرارداد ؟ وصدها سوال دیگرکه هیچ کدام را امیرکبیرانجام نداد وضدیت کرد ولی رجوی وعضدانلو انجام وازهیچ دنائتی برعلیه ملت وکشورفروگذارنکردند ، میبینیم که تمامی عملکردها حتی انهایی که علنی شده وصدها مورد هم هست که کسی نمیداند ودراینده امیدوارم برملا شود تا همه به ماهیت پلید انها پی ببرند که دراین سالیان چه جنایتها که انجام ندادند وچه خیانتها که نکردند چگونه باورکنم سازمانی که از لحظه ورود نیروهایش را با برخوردهای روانی زیرفشارروحی وشکنجه های روانی وجسمی قرارمیدهد وانها را به بهانه های مجاهدی وخدا وخلق وصدها حرف وکلمات فریبنده جاسوس بار میاورد وهمین رویه را هم درتنظیم رابطه روزانه عمل میکند خصوصیات امیرکبیررادرخود دارد بنده هرگز وهیچ وقت قبول نداشته ونکردم وزیرباراین حرفها نرفتم ونخواهم رفت که رجوی وعضدانلو با نیروهایش ذره ای ازویژگیهای شخصیتهای ملی ایران را داشته ودارند یکی ازدلایل ضدیت رجوی وعضدانلو با اینجانب وتحمل عواقب ان بهمین دلیل بود که خودشون صدها باربمن رسما ومستقیم توسط بالاترین مسولینش گفتند که توویژگیهای مجاهدی نداری وبا رهبری همخوان نیستی وسازدیگری را میزنی ودرسازمان هیچ وقت حل نشدی ان حرفها به همین دلایل بود که بنده وحدتی بین انها وصحبتها ی انها نمیدیدم یک امیرکبیرمیگفت وصد تا ازاستینش بیرون می ریخت ولی بالاترین رابطه ها را با بیگانگان برقرارمیکرد ازستارمیگفت ولی پرچم سفید را بربالای سنگرها وخودروها وزرهی ها برمی افراشت از میرزاجنگل میگفت وادا وادوارترکی وگیلکی درمی اورد تا بگوید من از انهایم سخنرانی درتبریز ورشت ولی همین فرد تمامی خصوصیات رضا شاهی رادرخودش داشت از بگیروببند تا زندان تا شکنجه های نیروهای خود وطرد بالاترین مسولین ویاران خودش مگریکی ازویژگیهای رضا شاه زندانی کردن وطرد بزرگان خودش نبود چطورباید باورکرد عملکرد رضا خانی داشته باشی انوقت از دشمن رضا خان که میرزای جنگل باشد دفاع کرد میرزا یخ زد وسرش را دشمنش برید ایا رجوی وعضدانلو هم اینگونه بودند ویا درتمامی مقاطع حساس سرخود را برداشته وپا به فرارگذاشتند ازهرزاویه که نگاه کنیم انها درست رودرروی سرداران وشخصیتهای ملی ایران قدم برداشته اند ودفاع ازانها یک دلیل بیشترندارد سو استفاده سیاسی از انها برای پیش برد مطامع سازمانی وشخصی ورسیدن به قدرت است وهیچ دلیل دیگری ندارد واینهم یکی دیگراز عملکردهای نابخردانه وضد ملی وایران وایرانگرایی انهاست  نمیتوانیم چنین سو استفاده هایی را درست بدانیم بلکه چنین عملکردهایی را ضد انها وضد فرهنگ وتمدن ایران وایرانگرایی میدانیم   

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s