معامله قرن وحماقت سیاسی واستراتژیک رجوی وعضدانلو

اگربخواهیم حرف رجوی راباز کنیم به اعراب وفلسطینی ها میگوید دشمن اصلی شما اسراییل نیست بلکه رژیم خمینی ست که میخواهد این وسط نفع خود راببرد وبه همگان خط میدهد که سازش کنید ورژیم خمینی را دریابید بقیه بهانه وفسانه است ، گروههای فلسطینی را متهم به مزدوری برای حاکمیت ایران میکند درصورتی که اگرحماس وموشکهایش نبودند الان تمامی فلسطینی ها را ازانجا بیرون وما با اسراییلی تماما یهودی مواجه بودیم مگرهمین عرفات را ازطرابلس لبنان بیرون وتمامی نیروهایش را سواربرکشتی به تونس نفرستادند

معامله قرن وحماقت سیاسی واستراتژیک رجوی وعضدانلو

ترامپ معامله قرن را بعدازماهها اعلام کرد برای بررسی ان باید قبل ازهرچیزی به پیشینه ان پرداخت تا مشخص شود چرا وچگونه شکل گرفت واین موضوع خلق الساعه ویک باره نبوده است ازجنگ ایران وعراق شروع میکنم

بنده ارادت به یاسرعرفات داشته ودارم ولی دلیل نمیشود که اشتباهات او را نادیده بگیریم درجنگ ایران وعراق که صدام به کشورما تجاوزکرد عرفات علی رغم تمامی خدماتی که حاکمیت ایران به فلسطین کرد پشت صدام ایستاد تا اینکه صدام به کویت حمله وبا خواری وخفت وتحقیرفراوان ازکویت بیرونش کردند دراین موضوع عرفات دوباره پشت صدام را گرفت وخطای بزرگ واستراتژیک را انجام داد ، معلوم بود که فلسطین بهای سنگینی بابت ان خواهد پرداخت ، امریکا بخاطرهمین خبط سیاسی یقه عرفات را گرفت ، عرفات وارد مذاکره وواداربه عقب نشینی ازمبارزه نظامی شد که نهایت ان قرارداد اسلو بود که مشخص بود هرگزبه نتیجه نخواهد رسید که درنهایت عرفات را توسط اطرافیان خودش کشتند

رجوی همیشه سه تا ایراد به عرفات میگرفت که چرا عرفات درسن شصت سالگی ازدواج کرد نمی بایست ازدواج میکرد وبه تعهد خودش پایبند میموند ودوم چرا وارد قرارداد اسلوشده وازمبارزه دست کشید وسوم عرفات اوایل خیلی با خمینی رفت نه اینکه خودش نرفت وخمینی را پدربزرگواروانقلابی ترین فرد جهان قلمداد نکرد علی رغم تمامی حرفها که دراشرف درنشستهای درونی میزد واورازیرتیغ میبرد ولی دراشکارمریم عضدانلودرفرانسه با عرفات ملاقات وبه به وچه چه راه میانداخت مواضعی متناقض نه ملاقات ونه حرفهایی پشت سر اوزدن سیاستی کاملا خارج ازنرم تا اینکه محمود عباس جانشین شد ، رجوی تمام عیارپشت عباس رفت چرا چون او فردی سازشکاربود  چرا رجوی ازسازش عرفات انتقاد ولی ازسازشکاری صدباربدترعباس دفاع میکرد وبه حماس وامثالهم حمله میکرد ؟ یک دلیل بیشترنداشت میگفت بنفع رژیم خمینی میشود ، دراین سالیان هم هیچ چیزی دردفاع ازعباس کم نگذاشت اشتباه استراتژیک به اسلو ختم شد واشتباه اسلو به معامله قرن رسید زیرا امریکا واسراییل واعراب دیدند که عباس بعنوان رهبرهرامتیازی را میدهد وبسیارضعیف است ومیشود هربلایی سر انها اورد زیرا وحدت درونی انها بهم ریخته است با اعلام معامله قرن رجوی درسایتش نوشتاری دارد وموضع گیری نیست زیرا نه فهم انرا دارد ونه قدرت موضع گیری برعلیه جهان غرب واعراب ببینیم چی نوشته است بعد از نوشتن حرف سایرسیاستمداران لابلای حرف انها نوشته  (عباس ازیک سوتلاش میکند با پافشاری براصول ومرز سرخهای فلسطین با زیاده خواهی های نتانیاهو مقابله کند وازسوی دیگرنمیخواهد خامنه ای وگروههای تحت الحمایه یا هم سو با فاشیسم دینی حاکم برایران برندگان ماجرا وطرح صلح مورد بحث شوند و……) یعنی اینکه خودش که هیچ موضعی نگرفته تا نه سیخ بسوزد ونه کباب اعراب را متهم به این سیاست کرده است درصورتی که سیاست اعراب نه سیخ بسوزد نه کباب نبوده رسما ازنتانیاهو حمایت کرده ومی کنند اگربخواهیم حرف رجوی راباز کنیم به اعراب وفلسطینی ها میگوید دشمن اصلی شما اسراییل نیست بلکه رژیم خمینی ست که میخواهد این وسط نفع خود راببرد وبه همگان خط میدهد که سازش کنید ورژیم خمینی را دریابید بقیه بهانه وفسانه است  ، گروههای فلسطینی را متهم به مزدوری برای حاکمیت ایران میکند درصورتی که اگرحماس وموشکهایش نبودند الان تمامی فلسطینی ها را ازانجا بیرون وما با اسراییلی تماما یهودی مواجه بودیم مگرهمین عرفات را ازطرابلس لبنان بیرون وتمامی نیروهایش را سواربرکشتی به تونس نفرستادند ؟ چرا چون ازنظرامکانات ونظامی ضعیف بود درلبنان او را تحمل نکردند دردرون اسراییل تحمل میکردند ؟ این حرفها هیچ معنی غیراز حمایت ضمنی با زبان دیپلماتیک از معامله قرن ندارد ، ترامپ چی گفت ما رژیم را منزوی وقاسم سلیمانی را کشته ایم میشود نتیجه گرفت که تحریمها وترورسلیمانی درراستای اجرای معامله قرن است یعنی به فلسطینی ها میگوید دست از همه مواضع خود بردارید زیرا حامی شما را ما بسیارضعیف کردیم وهرحرکت شما بنفع رژیم ایران است عینا وبا زبان دیگری رجوی وعضدانلو هم همین خواسته را دارند ، اما برویم روی موضوع معامله قرن ازنظربنده که دفعه اول که سال گذشته بود گفتم معامله قرن را اگرازحالا شکست خورده ندانیم ، دراینده شکست خواهد خورد معامله ای که برای منافع شخصی طرح ریزی شده واعلام انهم درست زمانی ست که نتانیاهو درحال زندان رفتن وترامپ درحال استیضاح خیلی واضح وروشن است اعلام ان برای نجات دو ضد بشروادمخواراست که تمامی حقوق ملت فلسطین را یکجا غصب کرده اند ، دولت فلسطین دراین طرح حرف مفت است ، اگربتونند پیش ببرند هیچ فلسطینی را درانجا نخواهند گذاشت زندگی کند وهمه رابیرون وکشورراتماما یهودی میکنند این طرح خاورمیانه را با تمامی دیدگاهها متحد خواهد کرد وجنگ باشدت بیشترشروع خواهد شد جو ضد امریکایی واسراییلی بالا ومنافع امریکا واسراییل هدف حملات خواهد بود وامریکا نمیتواند ازاین حماقت بیرون بیاید منتظرشدت گرفتن جنگها باشید بخصوص اینکه سوریه درحال نابودی تروریستهای انهاوبازوان اسراییل وامریکا  درادلب است ویمنی ها هم دوباره حملات به عربستان را شروع وتاسیسات حیاتی انرا موشک باران وپیروزی های نظامی بزرگی بدست اورده اند یعنی اینکه جبهه مقابل درحال ضعیف شدن است بعد از کوبیدن عین الاسد دیگرخاورمیانه سابق نیست نه ایران ایران سابق ونه امریکا امریکای سابق است ، دیدیم که درافغانستان هواپیمای بلند پرواز سرنگون کردند سلاح ازکجا اوردند ؟ اگرایران تنها میگفت امریکا درمنطقه نباشد امروز همه با هردیدگاهی چنین خواسته ای دارند ، حرکتهای چندروز گذشته را دراین راستا باید دید ، معامله قرن باعث شد که امریکا را زودتر ازمنطقه بیرون کنند ، حکم نابودی ترامپ ودارودسته است که درانتخابات بعدی برای ترامپ ونتانیاهو بلای جان است پس منطقه باید با قدرت بیشتربا امریکا واسراییل مقابله کند ویمنی ها هم تاسیسات زیربنایی عربستان وامارات را درهم بکوبند ، ترامپ را از شیر، گاو شیرده محروم وشیشه عمرش که همان دلار ونفت است را بشکنند رجوی وعضدانلو هم حماقت سیاسی واستراتژیک عظیمی انجام دادند ودرطرف ترامپ به بهانه استفاده خامنه ای قرارگرفتند که برون رفتی ازعواقب چنین حماقتی برای انها متصورنیست ، دراینده نزدیک قیمت زیادی بابت این خطا وحماقت خواهند پرداخت

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s