خانم مریم عضدانلو به چهارشنبه های سفید پیوست

مریم عضدانلو درفلاکت وپیسی درتماس با علینژاد به چهارشنبه های سفید وزارت خارجه حاکمیت دینی ومجری ان علینژاد پیوسته وقراراست که درمیدان اسکندربیک تیرانا درالبانی رسما لچک ازسربرداشته وکلیپ انرا هم برای خانم مسیح علینژاد بفرستند واو هم منتشرکند به به چه مبارزه ای وچه مبارزانی پیوند شان مبارک باد البته ازقبل همانطورکه نوشتم داشتند امروز علنی کرده اند اگررضا شاه با کشف حجاب توانست کاری ازپیش ببرد مسیح علینژاد وخانم عضدانلو هم با برداشتن لچک ازسرمیتوانند پیش بروند البته بنده خیلی موافقم که عضدانلو جشن برداشتن لچک برای خود وزنان داخل مناسباتش بگیرد ولی مرگ برای همسایه خوب است

خانم مریم عضدانلو به چهارشنبه های سفید پیوست

دیشب فیسبوک نگاه میکردم چشمم به کلیپی افتاد که نوشته بود خانم مسیح علینژاد با مجاهدین تماس گرفته وقتی گوش دادم صحبتهای علینژاد بود که با مجاهدین صحبت ودرخواست حمایت وهماهنگی با انها داشت که معلوم بود ازقبل هماهنگی ها راباهم کرده اند وتماس اخرین مرحله هماهنگی بود لازم به یاد اوریست که رابطه علینژاد با مجاهدین به گذشته های دوربرمیگردد اوایل که او به خارجه امده وبرنامه شروع کرده بود مجاهدین ازاو حمایت وصحبتهایی درباره او میکردند که چنین است وچنان ما هم که به جایی دسترسی نداشتیم تا بدانیم خانم وردست خاتمی شیاد بود وبرای دارودسته جلبکها بقول رجوی درایران یقه درانی میکرد ازقدیم گفته اند بگو با کیان زیستی تا من بگویم تو کیستی بیخود که نیست خانم برای پمپئو وبرایان هوک ودارودسته جنایتکاروضد بشروضد ایران وایرانی وادمخواران جهانی همانهایی که کودکان را دراقصی نقاط جهان گرسنگی میدهند وجان انها وبزرگسالان را میگیرند وتروریست پرورش میدهند وپدرخوانده تروریسم هستند یقه درانی میکند وهمه جای انها را می لیسد نشان ازدارودسته نولیبرال وضد ایرانگرایی خاتمی ورفسنجانی وروحانی دارد دیگرجاسوسی این جماعت برعلیه ملت ایران برکسی پوشیده نیست خانم چنان ازموسوی وکروبی دفاع میکرد که گویی جهان بشریت فقط موسوی را زائیده است ببینیم موسوی که خانم ازاو دفاع میکرد چه میگوید میرحسن موسوی نخست وزیروقت درسال 63 درکنگره شعروادب دانش جویان سراسرکشورافاضات فرموده ودهان گشاد خودراباز ومیگوید (هویت ایرانی دشمن اسلامی است وتوطئه خارجی ست برگزاری هزاره فردوسی درسال 1313وپیراستن زبان فارسی ازکلمات عربی که براساس ناسیونالیسم صورت میگرفت وتوطئه ای ازسوی غربی ها برای نابودی اسلام بود ) نیازبه توضیح ندارد وکلمات کاملا بیانگرلاطائلات اقا جلبک می باشد که تا مغز استخوان ضد ایرانگرایی وایرانی وعاشق فرهنگ وهابی عربی ست بهمین دلیل هم بنده هیچ وقت ازاین مفسد دربازداشت خانگی حمایت نکرده وارزو دارم درهمان باز داشت بپوسد وهرکس هم از او وامثال او مثل خانم علینژاد ومریم عضدانلو حمایت کند ضد ایرانگرایی وضد ایرانی میدانم چه انتظاری از مسیح خانم باید داشت ایا مریم عضدانلو پادرمیانی او برای دیداربا ادمخواران وضد ایرانی ها را مهیا نکرده است ؟ چرا حتما دخیل است ،ازطرف دیگراولین بار چهارشنبه های سفید را وزارت خارجه دربالکن خودش درایران علم کرد وعکس گرفت ومنتشرودهان تعدادی مثل علینژاد وعضدانلو را اب انداخت اینها حرفهای وزارت خارجه را قلقله میکنند وقتی کسی از چنین خانمی حمایت وهماهنگی میکند معلوم است هم دمبش به امریکا وصل است هم به وزارت خارجه حاکمیت دینی ،هرکس هم درایران روسری برداشت وبخارجه امد جفت پا پرید بغل پمپئو وجان بولتون مثل مریم عضدانلو شیرجه زد به دامن انها  با این تفاسیل ضدیت رجوی وعضدانلو با حاکمیت دینی چیست ؟ میشود اینطورتفسیرکرد که ضدیت رجوی فقط با جناح خامنه ای ست نه کلیت حاکمیت ، دیدیم که درجریان 88 رجوی رسما از میرحسین موسوی به بهانه اینکه اگراو روی کاربیاید راه قیام هموارمیشود وداستان لنین وسرنگونی دولت وقت را وسط میکشید برای حمایت ، وفریب نیروها بود ونامه به شورای نگهبان مینوشت که اگریک مو از سرموسوی وکروبی کم بشود شما وخامنه ای مقصر هستید بی خود که نبود ازهمان روز اول از مسیح علینژاد حمایت میکرد ومی کند همه ضد ایرانگراها وضد ایرانیها دورمنقل جمع شده ودرگرمای ذغال بلوط درون منقل برای هم قصه صادق کرده ولیلی ومجنون تعریف میکنند این تماسها عادی ست وجای تعجب برای بنده ندارد زیرا هم نقطه اغازین وهم ادامه مسیر انها برایم کاملا مشخص ومعلوم است ، خانم مریم عضدانلو درفلاکت وپیسی درتماس با علینژاد به چهارشنبه های سفید وزارت خارجه حاکمیت دینی ومجری ان علینژاد پیوسته وقراراست که درمیدان اسکندربیک تیرانا درالبانی رسما لچک ازسربرداشته وکلیپ انرا هم برای خانم مسیح علینژاد بفرستند واو هم منتشرکند به به چه مبارزه ای وچه مبارزانی پیوند شان مبارک باد البته ازقبل همانطورکه نوشتم داشتند امروز علنی کرده اند اگررضا شاه با کشف حجاب توانست کاری ازپیش ببرد مسیح علینژاد وخانم عضدانلو هم با برداشتن لچک ازسرمیتوانند پیش بروند البته بنده خیلی موافقم که عضدانلو جشن برداشتن لچک برای خود وزنان داخل مناسباتش بگیرد ولی مرگ برای همسایه خوب است زیرا اگربردارد مرگ خود را همان لحظه امضا کرده است مشتاقانه منتظرکلیپ لچک برداری عضدانلودرمیدان اسکندربیک وفرستادن وانتشاران ازطرف مسیح علینژاد هستیم

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s