سیاهکل نون دونی یک عده وامانده ، ووارفته

چریکهای فدایی دراوج پیسی وتفکرات عقب مونده که قدرت فهم شرایط را نداشتند باز درتحلیل حاکمیت بورژوازی وابسته شاه را با حاکمیت باتیستا درکوبا یکی گرفته ودریک برداشت سطحی واین همانی کودکانه وابلهانه والگو برداری مفتضحانه فکرمیکردند شاه دردوران فئودالی زندگی میکند وژاندارمها پایه های سرکوب را تشکیل میدهند وباید همچون کوبا ازجنگل به ژاندارمها حمله وبا تضعیف انها حاکمیت سرنگون میشود وباید درجنگل پیش ماروموروملخ ومیمونها زندگی وازانجا مبارزه کرد غافل ازاینکه حاکمیت بدستورامریکا تعغیرماهیت داده وساواک وسیستم پلیس جای ژاندارم را گرفته ، گروهها ی کمونیستی ومجاهدین به این قسمت سیاهکل اشاره نمیکنند زیرا اگرحقیقت را بگویند بساط پهن شده وسفره بخوربخورجمع ودرب نون دونی انها گل گرفته میشود

سیاهکل نون دونی یک عده وامانده ، ووارفته

دوباره گروه های کمونیستی ومجاهدین الم شنگه سیاهکل راه انداخته ومیگویند سیاهکل وجوانان مبارز درتاریکی شب خورشید را بیرون اورده واسمان مبارزات ملت ایران را روشن کردند وبه قسمت پنهان وسر ان هیچ اشاره ای نمیکنند سر، وراز پنهان درجریان سیاهکل چیست؟ شاه بدستورکندی درایران انقلاب سفید راه انداخت وهدف هم هیچ چیزی غیراز نابودی کشاورزی ایران ووابسته کردن کشوربه امپریالیسم نبود وهدف دوم راه اندازی کارخونه توسط سرمایه داران امریکایی واستفاده ازکارگران ارزان وچاپیدن سرمایه های ملت ایران واستثماربیش ازحد کارگران هیچ دست اورد دیگری نداشت ، کما اینکه دیدیم کشاورزی نابود شد وکشاورزان مجبوربه کوچ به حاشیه شهرها وکاردرکارخونه ها با نازلترین دستمزد بودند وحاکمیت پهلوی بسمت بورژوازی وابسته حرکت ومخالفین را اچمز کرد درچنین شرایطی چریکهای فدایی دراوج پیسی وتفکرات عقب مونده که قدرت فهم شرایط را نداشتند باز درتحلیل حاکمیت بورژوازی وابسته شاه را با حاکمیت باتیستا درکوبا یکی گرفته ودریک برداشت سطحی واین همانی کودکانه وابلهانه والگو برداری مفتضحانه فکرمیکردند شاه دردوران فئودالی زندگی میکند وژاندارمها پایه های سرکوب را تشکیل میدهند وباید همچون کوبا ازجنگل به ژاندارمها حمله وبا تضعیف انها حاکمیت سرنگون میشود وباید درجنگل پیش ماروموروملخ ومیمونها زندگی وازانجا مبارزه کرد غافل ازاینکه حاکمیت بدستورامریکا تعغیرماهیت داده وساواک وسیستم پلیس جای ژاندارم را گرفته ، گروهها ی کمونیستی ومجاهدین به این قسمت سیاهکل اشاره نمیکنند زیرا اگرحقیقت را بگویند بساط پهن شده وسفره بخوربخورجمع ودرب نون دونی انها گل گرفته میشود سیاهکل ازپایه واساس با تفکرات وتحلیلهای اشتباه شکل گرفت ما چطورمیتوانیم موضوعی که ازپایه اشتباه بود را درست دانسته وبه شاخ وبرگهای ان اشاره کنیم درثانی میشود میوه سیاهکل را درمبارزات ملت ایران نشان داد ملتی که هیچ سنخیتی با کمونیسم ندارد وبنده بارها گفته وباز تکرارمیکنم که جامعه ایران هرگز کمونیستی نشده ونخواهد شد ، اساسا رسیدن به حاکمیت کمونیستی درایران دربن بست بوده وخواهد بود تفکری که اب را درهاون میکوبد وهیچ اینده ای ندارد چطورمیشود میوه بدهد که میوه های انرا می بینیم کمونیستهای اویزان از امپریالیسم وانشعابات وشقه های بسیارووامانده ازهمه جا ووارفته درهمه زمینه ها، داستان سیاهکل مثل فیلم دودس کادن کورسوا ژاپنی میمونه که یک فرد فقیری که درمیان اشغالها زیریک چادرتکه پاره با پسر مریضش زندگی میکرد دررویا های خودش قصری برای پسرک مریض ساخت وقتی تکمیل شد وامد به پسربگوید برایت قصرساختم تا اورا خوشحال کند دید پسرک مرده است داستان سیاهکل برای ملت ایران همان قصر است که دررویا های کمونیستی انزمان ساخته شد روی رویاها وارزوهایی درفقروفلاکت فکری وتحلیلی دراین میان اما رجوی وعضدانلو خوب نان میخورند وهرساله الم شنگه راه می اندازند ومیخواهند رویا های پوچ وبی پایه را برای ملت ایران قصرنشان بدهند وهنوز هم درحال ساختن قصرهای رویایی هستند که دراین میان ملت ایران زیردست وپای نو لیبرالیسم اخوندی واشرافیت عثمانی درحال نابودی با فقروفلاکت ومریضی دست وپنجه نرم میکنند کی رویا های بی خبران ازهمه چیز تمام میشود ؟ وقتی که تمام تاروپود ملت وکشوررا با دفاع ازتحریم وبمباران وحملات نظامی بخاک وخون بکشند وکشوررا تکه تکه وتجزیه کنند جمع کنید این بازی های مشمئزکننده که تماما فریب ملت است میخواهند قورباغه را بجای هواپیما بملت قالب کنید البته درتفکرات رجوی وعضدانلو این داستانها ید طولایی دارد سی سال این تحلیل رابخورد ما میداد که یا جنگ میشود وارتش ازادیبخش وارد ورژیم را سرنگون میکند که ورودش درفروغ را دیدیم ویا اینکه رژیم استحاله شده وموسوی وکروبی می ایند وارتش ازادیبخش درهیبت قیام وارد ومثل لنین در17اکتبربا قیام مسلحانه شهری حاکمیت را سرنگون میکند باید پرسید این رویا ها که برای ما قصرمی ساختی چی شد درسال 84 رفتیم نشست مژگان پارسایی درانجا همین حرف رجوی را بخورد ما داد بنده هم امده وگزارشی برایش نوشتم که چی میگی امریکا عراق را گرفته و1200 کیلومتربا ایران هم مرز شده باز تحلیلهای زمان صدام رابخورد ما میدهی ازاین تحلیلهای ابکی وصد من یک غاز کی میخواهید دست برداشته وواقعیتهای روز را درک وتحلیل درست ازاوضاع وشرایط بدهید این حرفها به بن بست رسیده میخواهم بگویم که اینها ازپایه واساس درتفکرات رویایی هستند جنگ مسلحانه همان رویا درسال شصت بود تسخیررادیو تلویزیون ومجلس ومحاصره خانه خمینی رویاهای سال شصتی رجوی بود که برای ملت ایران وما نیروهای مفلوک وبیچاره وعقب مونده فکری با سو استفاده از شوروشوق واحساسات وماجراجویی جوانی قصر میساخت سیاهکل هم یکی ازان رویاهاست ویکی ازنون دونی های سازندگان قصردررویاها ست ، جمع کنید این داستانها وبساط ننگین وانزجاراورخود را ، تا بکی میخواهید ملت را با سیاهکل وسفید کل وبنفش کل وقرمزکل وکلهای رنگی دیگربه بازی بگیریدشرم کنید حیا کنید البته اگردرشمایان مونده باشد     

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s