علم کردن چماق شورای امنیت توسط سازمان مجاهدین

نوشته حاکمیت اخوندی موشک بالستیک شلیک کرده که نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل وبرخلاف قطعنامه های شورای امنیت بوده وباید این شلیک درشورای امنیت بررسی شود کلمه به کلمه تکرارحرفهای امریکاست پس چی شد وکجا رفت ان پرچم سرخ وشمشیرذوالفقارت ، انهم درچه شرایطی ، امریکا ازبرجام خارج وهیچ حقی ندارد ، خودش ناقض همین ماده است که درجهان غیرازاسراییل وعربستان ، سازمان مجاهدین ، دارودسته سلطنت وتجزیه طلبان وشورای گذارو… هیچ حامی دیگری ندارد ،

علم کردن چماق شورای امنیت توسط سازمان مجاهدین

درعاشورای سال81 رجوی علم قرمزوشمشیرذوالفقاراجدادو نیاکان عربی خود رابدست میگرفت وبرعلیه امریکا بعنوان دشمن ملتها دورسرمیچرخوند ومیگفت اگرامریکا موشک بزند ویا بمباران کند چنین وچنان میکنم امروزه مدرن شده چماق شورای امنیت را هماهنگ وبدفاع ازدشمن ملتها برعلیه ملت ایران ومنافع ملی بدست گرفته است داستان چیست ایران ماهواره به فضا پرتاب ودرزمره باشگاه فضایی جهانی قرارگرفت که بیشتراز4یا 5 کشورتوان انرا ندارند بنده هم بلافاصله حمایت خود را رسما اعلام کردم چرا ایا بدفاع از حاکمیت دینی واسلام سیاسی بود خیروهرگز بنده این مسایل را خارج ازحاکمیت بررسی  ودرراستای منافع ملی ومردم میدانم زیرا حکومتها می ایند ومیروند انچه میماند علم وپیشرفت ومردم ومنافع انهاست این عمل بسیاربازدارنده ازتهاجم خارجی وکلنگی وتکه تکه کردن وکشتارواواره گی ملت ما ودرراستای ارامش وامنیت عمومی ست این دست اورد نشان داد که ایران به علم موشکهای بالستیک وقاره پیما دسترسی پیدا کرده ونوشتم که بسرعت باید بسمت تولید وازمایش موشکهای قاره پیما برود که درراستای ایرانگرایی مقتدرکه بنده به ان معتقد وارزوی انرا دارم است ولی ازطرف دیگرانرا ناکافی وناقص میدانم زیرا سیاست باید پشتوانه نظامی واقتصادی داشته باشد بدون هرکدام سیاست ناکارامد وچلاق وسکته کرده است به همین دلیل هم با تفکرات نولیبرالی واویزان به بیگانه وجستجوی پیشرفت وترقی درخارج ازمرزها راضد منافع ملی دانسته وبشدت با ان مخالف ودرچند سال گذشته برعلیه این سیاست نوشته وخواهم نوشت وتنها را ه رسیدن به اقتصاد کارامد ورفاه وارامش مردم راتنها درگرو اولا جاروب کردن دارودسته رفسنجانی وخاتمی وروحانی که انتهای ان مستعمره کردن کشوراست را نابود کرد ودوم مبارزه تمام عیاربا فساد وساختارهای غلط وسوم تمرکز برتوان داخل با استفاده ازظرفیت هشتاد میلیونی ایرانی وحرکت بسمت تولید می باشد بنده ازخدا میخواهم همین حاکمیت ده ها پالایشگاه وپتروشیمی ساخته وازخام فروشی دست بردارد ده ها کارخونه الومینیوم سازی وصنایع مادروذوب اهن ونساجی وخودروسازی و کشاورزی مدرن و درامراینترنت وکامپیوتراتمی باشد ازقدرت خورشید ورعد وبرق وبادهای خورشیدی استفاده وتمام قوانین هستی را درخدمت ملت ایران بکار بگیرد ای کاش ملت ایران صاحب چنین توانی باشد که بتواند صداهای تولید شده درجهان را دراختیارگرفته و درراستای منافع واسایش مردم وجهان بکاربگیرند تمام اینها منافع ملی ست وبرای کشورومردم ماندگاراست  ازخدا میخواهم اب وهوا ی کشوردرکنترل باشد وخودمون مشخص کنیم کی درکجا وچقدربرف وباران ببارد وارزوهای بالا بلند دیگرکه بگذریم مخالفت بنده ازتعصب ویکجانبه نگری ورسیدن به قدرت نیست دقیقا به این دلایل که حاکمیت دراین مسیرکه نوشتم حرکت نمیکند ومنافع باندی را برمنافع ملی وکشورترجیح میدهد ، دعوای بنده با حاکمیت دراینجاست اگرمواردی که نوشتم حاکمیت عملی وملت ایران را ازفضاحتی که بوجود اورده نجات بدهد وزندگی شرافتمندانه رابرای همه فراهم وبه ازادی واستقلال وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی مقید وپایبند باشد چه دعوایی دارم با تمام وجود درحد فهم وتوانم حمایت هم میکنم ومیگویم دست مریزاد احسن بیشتروبیشترکن حال ببینیم ایا سازمان مجاهدین هم همین طورفکروهرجا لازم شد خارج ازفرد وسیستم حکومت کننده ازمنافع ملی دفاع میکند وشاخص او منافع ملی ست یا منافع فکری وسازمانی وباندی خودش است بارها وبارها نوشته وگفته ام که این سازمان نه ملی ست ونه مردمی ازجمله درمورد ماهواره هیچ صحبتی ازان نمیکند ولی درعوض ببینیم چه میگوید نوشته حاکمیت اخوندی موشک بالستیک شلیک کرده که نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل وبرخلاف قطعنامه های شورای امنیت بوده وباید این شلیک درشورای امنیت بررسی شود کلمه به کلمه تکرارحرفهای امریکاست پس چی شد وکجا رفت ان پرچم سرخ وشمشیرذوالفقارت  ، انهم درچه شرایطی ، امریکا ازبرجام خارج وهیچ حقی ندارد ، خودش ناقض همین ماده است که درجهان غیرازاسراییل وعربستان ، سازمان مجاهدین ، دارودسته سلطنت وتجزیه طلبان وشورای گذارو… هیچ حامی دیگری ندارد ، امریکا تمامی قوانین بین المللی را زیرپا گذاشته وازهمه مفاد بین المللی بیرون امده ، دربحبوحه جهانی کرونا برعلیه بهداشت جهانی قد علم کرده ونمیگذارد مبارزه جهانی با بیماری انجام شود ودیروزتمامی کشورها تصمیم گرفتند که بدون امریکا مبارزه جهانی را شروع وازبهداشت جهانی حمایت کردند یعنی با اردنگی امریکا را بیرون انداختند درحالی که زیرکرونا مونده وبسرعت بسمت تجزیه وجنگهای داخلی پیش میرود ، مگرالان زمان ان است که کسی به شورای امنیت برود ومگراساسا امریکا میتواند دراین برهه موضوعی را برعلیه ایران بتصویب برساند مگرزمان صدام است که با شیرکاکائو بخواهد ایران را بعنوان مواد اتمی محکوم کند این حرکات چرا وبرای چیست ؟ تمام جهان میگویند تحریم مانع ازمبارزه ایران با کرونا شده سازمان مجاهدین با ان شورای سرتا فاسدش میگوید دروغ است وملت ایران با بیماری کرونا کشته میشوند واقا یون وخانمهای ضد بشردرحال بالا بردن امار هستند وروزانه چند هزارنفررا درامارها میکشند  حالا هم میگوید شورای امنیت  ، چرا ؟ درحقیقت کلنگی کردن مدنظراست شورای امنیت بهانه این عمل است ایا اینها عملهایی ست که درراستای منافع ملی ومردم بدانیم یا درراستای تعصبات خشک وکوروقدرت پرستی ست ؟ کدام است ؟ قضاوت با مردم ، بنده حرف وبرداشت خود را گفتم ، اینگونه حرکت کردن نشات گرفته ازانقلاب ایدئولوژیک است که رسوایی ان تمام جهان رافرا گرفته وبوی گندش مشامها را ازار میدهد ونشان از استیصال وبن بست ودرماندگی وبه ته خط رسیدن وشکست تمام عیارخط و استراتژی ست ولا غیرکه باعث میشود روزی اسکی بازی روی جوجه مرده وروزی چماق امریکا رابالای سربچرخوند شرم اوراست که طبق اعتقاد خود رجوی وعضدانلو جای پرچم سرخ وذوالفقاررا چماق امریکا بگیرد     

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s