رجوی وعضدانلو مثل دارکوب منقاربردرخت میکوبند

دارکوبهای رجوی وعضدانلوهرچقدرکه منقارخود را به درخت بکوبند هیچ سودی ندارد زیرا که دارکوبهای پیروپاتال وازکارافتاده شورایی ومجاهد دیگرقدرت انرا ندارند که طوری منقارخود را بکوبند تا درخت سوراخ شود وسروصدای ان درجنگل بپیچد فقط گوشهای خود را ازارمیدهند شاید که روزنامه چنل تاب درازای گرفتن پولهای کلان صدای منقارانها را ضبط وپخش کند وکاربرد دیگری ندارد ازطرف دیگربقیه هم فهمیده اند که این سروصداها ازروی ترس است نه قدرت وترسی از سروصدای لرزان ومنقطع رجوی وعضدانلو ندارند وبیانگر تاب وتحمل رجوی وعضدانلوست که درکثرت گرایی وازادی اندیشه وبیان گوی سبقت را ازهمه گان ربوده وقدرت کوچکترین انتقاد ونقد را ازدست داده وتحمل نمی کنند کمی ارام باشید طرفداران ازادی وکثرت گرا چه اتفاقی افتاده که اینچنین دیوانه شده اید واقعیت این است که خط سیاسی واستراتژیک رجوی وانقلاب ایدئولوژیک مریم عضدانلو به گل نشسته اگرکوچکترین فرصت وزمینه انتقاد را بدهند جروواجرخواهند شد انتقاد دراین زمان جام زهربرای انهاست وبا منقارکوبیدن دارکوبی میخواهند جامهای زهررا ازخود دور کنند ولی دیگرانزمان گذشته

رجوی وعضدانلو مثل دارکوب منقاربردرخت میکوبند

رجوی وعضدانلوخیلی دم ازدمکراسی وکثرت گرایی میزنند ودرده ماده کذایی عضدانلو یکی ازمحورهایش کثرت گرایی ست  درهرصحبتی انرا بمیان کشیده ودرباره کثرت وازادی و….نوحه وروضه خونی راه میاندازد میخواهیم ببینیم تا چه حد واقعی ست وچقدردروغ ودغل ودجالیت وعوامفریبی ست دردرون سازمان مجاهدین تا دلتون بخواهد دروغ وریا وحقه بازی وپا گذاشتن برسروروی دیگران وجاسوسی ودیگران را له کردن برای منافع حقیرشخصی رواج دارد ودربیرون هم که برکسی پوشیده نیست ، دردرون خودش کوچکترین مخالفتی را با مشت اهنین وکشاندن طرف مقابل به نشستهای متعد د وخراب کردن وتحقیروشانتاژوزیرمشت ولگد وتف باران گرفته تا بقول قدیمی ها صفحه گذاشتن پشت سرنفرات ولجن مال کردن جواب میداد که همین رویه را هم درباره بیرون ازمناسباتش همیشه بکاربرده است یعنی اینکه تهاجم میکند تا طرف مقابل ترسیده وجا بزند این عمل کاربردی درطی سالیان برایش نان واب فراوان داشته وهمه را واداربه سکوت کرده است وهمچنان ادامه میدهد ولی یک نکته را فراموش کرده ویا خودش را به انراه میزند ویا اینکه ازفهم ان غافل است وانهم این است که دوران عوض شده اگرقبلا چهار تا سیاستمداری مثل فرخ نگهداروبنی صدر وامثالهم طرف حساب بودند وچیزی نمیگفتند امروزه با انبوهی از ادمهایی روبروست که ازدرون خودش بیرون امده ومخالفت میکنند وفرق انها با سایرین دراین است که اولا به زبان وفرهنگ وحرکتهای او کاملا اگاه هستند دوم بسیارپوست کلفت تشریف دارند وانقدرازاین تهمتها واتهامات شنیده  وکتک وتف خورده ولجن مال شده اند که حرفهای بیرون هزاربارساده تروکم اهمیت تراز بلایای درون است ودرباره این مسایل عقب نمیکشند بلکه دک وپوز رجوی وعضدانلو را خرد وخمیر میکنند بهمین دلیل می بینید دربرابرانها مثل موش است وقدرت وجرات نطق کشیدن ندارد ازطرف دیگرتحمل وریختن ان بدرون برایش سم مهلک است برای خلاصی از این دومقوله به کسان دیگری حملات دیوانه وار انجام میدهد بهمن بازرگانی چند وقت پیش مصاحبه ای داشت وحرفهایی درباره رجوی ومجاهدین زد چند ماه است که انها دیوانه شده وازبالاترین مسولین تا پایین ترین را درتلویزیون وسایتها وشبکه های اجتماعی بمیدان اورده تا حرفهای بازرگانی را خنثی کند وچند روز پیش درسایت رجوی خوندم که فریبا هشت رودی برعلیه انها حرف زده منهم دنبال نکردم چی گفته وبرایم هیچ اهمیتی ندارد که چی گفته است فریبا هشت رودی قبلا عضو شورای دست سازرجوی بود که سالیان قبل جدا شد ورفت وچند روز پیش دوباره سروکله اش پیدا شده است بعد حرفهای هشت رودی رجوی وعضدانلو تمام نیروهای خودش را بسیج کرده ازسایت همبستگی وقلم بدستان وشبکه های اجتماعی را بمیدان اورده وبرعلیه خانم هشت رودی بد وبیراه می نویسند که تا الان هیچ کدام را نخونده ام ببینم چی میگویند فقط تیتر ها را خونده ام هرچه که نوشته باشند از بسیج دیوانه واروغیرمعقول چنین برمی اید که رجوی وعضدانلو وشورای انها بدجوری به تکاپو افتاده ومثل دارکوب منقارخود را به درخت می کوبند ولی باید بدانند که دارکوبهای رجوی وعضدانلوهرچقدرکه منقارخود را به درخت بکوبند هیچ سودی ندارد زیرا که دارکوبهای پیروپاتال وازکارافتاده شورایی ومجاهد دیگرقدرت انرا ندارند که طوری منقارخود را بکوبند تا درخت سوراخ شود وسروصدای ان درجنگل بپیچد فقط گوشهای خود را ازارمیدهند شاید که روزنامه چنل تاب درازای گرفتن پولهای کلان صدای منقارانها را ضبط وپخش کند وکاربرد دیگری ندارد ازطرف دیگربقیه هم فهمیده اند که این سروصداها ازروی ترس است نه قدرت وترسی از سروصدای لرزان ومنقطع رجوی وعضدانلو ندارند وبیانگر تاب وتحمل رجوی وعضدانلوست که درکثرت گرایی وازادی اندیشه وبیان گوی سبقت را ازهمه گان ربوده وقدرت کوچکترین انتقاد ونقد را ازدست داده وتحمل نمی کنند کمی ارام باشید طرفداران ازادی وکثرت گرا چه اتفاقی افتاده که اینچنین دیوانه شده اید واقعیت این است که خط سیاسی واستراتژیک رجوی وانقلاب ایدئولوژیک مریم عضدانلو به گل نشسته اگرکوچکترین فرصت وزمینه انتقاد را بدهند جروواجرخواهند شد انتقاد دراین زمان جام زهربرای انهاست وبا منقارکوبیدن دارکوبی میخواهند جامهای زهررا ازخود دور کنند ولی دیگرانزمان گذشته زیرا کسانی پیدا شده اند که با نوشتارها وایستادگی وافشا به سایرین دل وجرات داده اند واین موارد روز بروز بیشترخواهد شد وازاین ببعد ما بسیارشاهد دارکوبهایی خواهیم بود که درعصربهاری برتنه درختان منقارمی کوبند ولی انها هرگز نمیتوانند با ایجاسوراخ درتنه ، درخت را بخشکانند    

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s