پیام شماره بیست وپنج رجوی حمایت تمام عیارازجنایت است

باید گفت رجوی نه لعنت بلکه ازتمامی جنایتها حمایت کرده ومیکند ولی با دجالیت وشیادی وعوامفریبی همیشگی که برای ما معلوم است افشا کرده وبازمیکنیم ولی رجوی وعضدانلو بدانند دوران اسلام سیاسی بسرامده وریش وریشه شمایان را ملت ایران با ایرانگرایی قدرت مند وفرهنگ ایران ازروی زمین خواهند کند تمامی این حرفها نشاندهنده شکست تمام عیاراید ئولوژیک وسیاسی ونظامی ست که درباتلاق البانی درحال خفه شدن است وعواطف مادرها وخانواه ها نسبت به فرزندان هم ازدیوارهای البانی وارد اشرف سه شده معلوم است عضدانلو رجوی را ازقبربیرون می اورد ویاوه هایش را اززبان او میگوید

پیام شماره بیست وپنج رجوی حمایت تمام عیارازجنایت است

رجوی پیامی با شماره 25 بنام ارتش ازادیبخش فرستاده ، حرفهایی زده وپیامهایی داده ، ببینیم این پیام چیست ودرچه شرایطی انرا فرستاده است

قبل ازهرچیزی همانطورکه بارها نوشتم رجوی خودرامهره تمام عیارامریکا کرد البته بنده دردرون مناسبات فکرمیکردم که اززمان کلینتون انجام شد وقتی بیرون امدم ویک ماه پیش هم تحقیق مختصری روی ان داشتم  که دروصیت نامه سعادتی به ان پرداختم معلوم شد که اززمان شاه رجوی بخدمت ساواک درامده بوده اززمان سرنگونی صدام که اشکارا وبدون تعارف ورودربایستی وپنهان کاری تمام عیارازعملکرد جنایتکارانه وضد بشری امریکا وسایرکشورهای غربی واسرائیل وعربی وتروریسم انها به بهانه جنگ با رژیم ایران انجام داده که نیازبه یاداوری نیست که درعراق وسوریه ولیبی وافغانستان ویمن چه بلاهایی برسرملتها اوردند وچند میلیون انسان را کشته و50 میلیون زن وکودک وپیروجوان را اواره بیابونها کردند وچه مصیبتها به ملتها تحمیل نکردند که دراین سالیان رجوی وعضدانلو با تمام قدرت درکنارانها برعلیه ملتها قرارگرفتند وچقدرقلم بدستان حقیرومفلوک وبدبخت وبیچاره  وچند ابله واحمق دیگررا مامورمیکردند تا برعلیه ما که مخالف اینکارها بودیم قلم فرسایی کرده ولوش ولجنهای درون رجوی وعضدانلوواسلام سیاسی انها رابرسروروی ما بپاشند وبگویند که ما چکارداریم با اینکشورها دقیقا کارداریم چرا چون عامل بدبختی جهانی ومنطقه وملتها امریکا وصهیونیزم وسیاستهای کثیف عربی دانسته ومی دانیم ایا این حرفها جدید است خیربنده ازروز اول که وارد عراق شدم مرزم با این کشورها مشخص بوده وهست وصدها بارگزارش کتبی وشفاهی به اطلاع مسولین ورجوی وعضدانلو درطی سالیان رسانده ام این جرم نابخشودنی بنده بود مگرکم مرا سراین مسایل به صلابه کشیدند مگرکم بخاطرپادشاه عربستان ونتانیاهوی صهیونیزم وبوش وخانم رایس واقای پاول من فحش خوردم همین مرزبندی را درمصاحبه با 16ارگان امریکا دراشرف گفته ام وانها هم یاد داشت کرده اند میخواهم بگویم که نگاه بنده ازقدیم الایام همین بوده وهست وکسی دردرون مجاهدین نمیتواند این حرفها را انکارکند براساس همین نگاه با دخالتها درمنطقه مخالفت کردم ازطرف دیگرسیاستهای امریکا واسراییل درمنطقه وجهان شکست خورده وکشورهای غربی گرفتارتظاهرات وازهم پاشیدگی واحتمالا تجزیه روبرو هستند واربابان رجوی بدجوری گیرکرده اند  ببینیم رجوی دراین شرایط چه پیامی داده است سایرحرفهاش چرندیات ومزخرفات همیشگی ست ونیازبه پرداختن ندارد اولا پیامش به ارتش ازادیبخش است بنده نمیدونم کدام ارتش را میگوید ، گفته (خدا لعنت کند وبه کیفردنیا وعذاب اخرت گرفتارکند هرکس را که به سیاهان امریکا وافریقا ومسلمانان میانمارواهل غزه ولبنان وسوریه وعراق ویمن وافغانستان ستم کرد ومی کند وخواهد کرد) چرا این حرف را زده اولا حرف صوری وشکلی ست انهم درزیرفشارنوشته که مردم یقه اش را گرفته اند که چرا دربرابراین جنایتها درسکوت است نحوه نوشتارنشان میدهد که کاملا ازروی عصبانیت ودرماندگی واستیصال است که خواسته خود را ازجنایتهایی که درمنطقه انجام شده وسازمان مجاهدین وشورای انها درتک تک جرمها وعملهای ضد بشری وجنایتهای جنگی دخیل بوده وهستند مبرا کند ومیخواهد بایک لعنت خود را برهاند انهم لعنتی ازروی عصبانیت نه اعتقاد قلبی وسیاسی واستراتژیک  چرا ؟ چون بلافاصله درجمله بعدی میگوید بگو ببینیم کی افغانها رادررودخانه انداخت وکشت والی اخریعنی درقضیه افغانستان هم که مشخص شد مامورسیا دران دست داشته بازازان حمایت میکند دریک جمله باید گفت رجوی نه لعنت بلکه ازتمامی جنایتها حمایت کرده ومیکند ولی با دجالیت وشیادی وعوامفریبی همیشگی که برای ما معلوم است افشا کرده وبازمیکنیم ولی رجوی وعضدانلو بدانند دوران اسلام سیاسی بسرامده وریش وریشه شمایان را ملت ایران با ایرانگرایی قدرت مند وفرهنگ ایران ازروی زمین خواهند کند تمامی این حرفها نشاندهنده شکست تمام عیاراید ئولوژیک وسیاسی ونظامی ست که درباتلاق البانی درحال خفه شدن است وعواطف مادرها وخانواه ها نسبت به فرزندان هم ازدیوارهای البانی وارد اشرف سه شده معلوم است عضدانلو رجوی را ازقبربیرون می اورد ویاوه هایش را اززبان او میگوید خانم عضدانلو اگرخمینی یکبارکفن پاره شد توتا به امروزرجوی را 25 بارازقبر بیرون اورده ودفن کردی ، کفن اوتکه تکه شد ولش کن بگذاراسوده بخوابد وجواب به خدایش را پس بدهد زیرا بیرون اوردن رجوی ازقبروتکه تکه کردن کفن او اخرین حربه ایست که بکارمیگیری ودردی ازدرمان بی درمان اضمحلال ونابودی سازمان مجاهدین وشورا حل نمیکند  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s