نیروها درنشست بهم نان قرض میدادند

محض دیدن اشعه خواهرمریم را دراو دیدم وبخودم گفتم کاش این خواهرمسول ما بود چقدرشبیه خواهرمریم است هرجا میرود وپا میگذارد نورواشعه خواهرمریم را درهمه جا پخش میکند ازاینکه مسول ما شد خیلی خوشحالم ومیدونم که دست ما راهم گرفته وبا خود بسمت خواهرمریم می برد ما که تنهایی نمیتونیم…..اگردرمن اشعه خواهرمریم دیده اید ویا می بینید همه ازخواهرمریم است بخاطراین است که ما خواهران یک قدم ازشما برادران جلوتریم چون خواهرمریم را زودتروبهترشناختیم ما که روی پای خود نمیتونیم بریم باید با پای خواهرمریم حرکت کنیم شما هم دستتون را بمن بدهید تا به خواهرمریم وصلتون کنم ،…هم ازخودش تعریف میکرد هم دوتا لگدبرسرگوینده وسایرمردان میزد که هواستون باشه هژمونی با ماست وشما عقب مونده هستید وراه نمیتونید برید حتما باید پشت من حرکت کنید والی اخر وهم منت گذاشته شکسته نفسی هم میکرد که هرچه دارم ازخواهرمریم است ،

نیروها درنشست بهم نان قرض میدادند

میخواهم به یکی دیگرازروابط درونی مجاهدین اشاره کنم تا بدانید چگونه باهم تنظیم ورابطه برقرارمیکردند وبجیب خود وهمدیگرمی ریختند ما همه همدیگررا می شناختیم وقتی خانمی وارد مقرمیشد ویکی دوروز برای نهاروشام به سالن میامد با توجه به سطح تشکیلاتی میدونستیم کی با کی میخواهد جابجا بشود اگردرحد شورای رهبری تقریبا ارشد بود می فهمیدیم که با مسول مقرکه اسمش را لشگرومرکز وقرارگاه ویا هرچیزی که بود گذاشته بودند جابجا میشود ودرچند روز اینده معارفه خواهیم داشت که مگسها وافراد پشت بلندگو خودرابرای سخنرانی ویاوه گویی ولاطاعلات بافی اماده وتمرین میکردند وحرفهای خود را صدبارمرورمیکردند تا یادشون بماند وقتی معارفه میرسید اینها پشت بلندگو صف کشیده وشروع میکردند راست ودروغ که اگرهزارنفرهم صحبت میکردند حرفها یکی بود ، حرفها ونان قرض دادنها ، وقتی خواهرفلانی را دیدم نمیدونستم که مسول مقرما میخواهد بشود( ای برپدردروغگو لعنت شما ها که راست میگفتید ) ولی بمحض دیدن اشعه خواهرمریم را دراو دیدم وبخودم گفتم کاش این خواهرمسول ما بود چقدرشبیه خواهرمریم است هرجا میرود وپا میگذارد نورواشعه خواهرمریم را درهمه جا پخش میکند ازاینکه مسول ما شد خیلی خوشحالم ومیدونم که دست ما راهم گرفته وبا خود بسمت خواهرمریم می برد ما که تنهایی نمیتونیم بریم به خواهرمریم هم که وصل نیستیم هنرما دراین است که به همین خواهران چنگ زده واویزان بشویم تا انها مارا هم با خود به سمت خواهرمریم ببرند واما خانم شورای رهبری ببینیم چی میگفت ، حرفهای فلانی درست است اگردرمن اشعه خواهرمریم دیده اید ویا می بینید همه ازخواهرمریم است بخاطراین است که ما خواهران یک قدم ازشما برادران جلوتریم چون خواهرمریم را زودتروبهترشناختیم ما که روی پای خود نمیتونیم بریم باید با پای خواهرمریم حرکت کنیم شما هم دستتون را بمن بدهید تا به خواهرمریم وصلتون کنم ، هم ازخودش تعریف میکرد هم دوتا لگدبرسرگوینده وسایرمردان میزد که هواستون باشه هژمونی با ماست وشما عقب مونده هستید وراه نمیتونید برید حتما باید پشت من حرکت کنید والی اخر وهم منت گذاشته شکسته نفسی هم میکرد که هرچه دارم ازخواهرمریم است ، چرا چون میدونست بعدا نشست همین پشت بلندگوها برای خوش رقصی رفته وگزارشها خواهند نوشت این شکسته نفسی ها درگزارشها خواهد امد وپیش مریم عضدانلو وبالاترها دارای جایگاه ومقام بالاتری خواهد شد یعنی تمامی صحبتها برای بده بستان بود چون مردها هم میدونستند که با این حرفها اولا رابطه شون با این خانم بهترونزدیکترخواهد شد وهم به بالا گزارش وازاو حمایت خواهد کرد برای هردوطرف دوفایده داشت یک هردوطرف پیش مسول بالاتروسازمان بالا میرفتند که درنهایت به فرمانده شدن وداشتن نیروی بیشتر ختم میشد  ودوم اینگونه خود را ارضا میکردند وکمبودهای روحی وروانی وفکری ومحبت را حل میکردند البته موقتی وگذرا بله برای رسیدن به دوموضوع فوق دست بهرخواری وذلتی میزدند هرگونه توهین وتحقیرراتحمل وماهم شاهد انواع بی پرنسیبی ها ولنگ انداختنها وزانو زدنها بودیم به چه خفتهایی که تن نمیدادند ادمی ازخودش خجالت میکشید که اینها دیگرچه کسانی هستند وبرای چی امده اند وچکارمیخواهند بکنند البته مقصرهم نبودند انقلاب مریم یا همان انقلاب ایدئولوژیک که رهبری را برفرد وهمه چیزرادراو گره میزند وفرد محوراست بهترازاین نمیشود ونباید انتظارداشت که انسانهای دیگری باربیاورد اینگونه برخوردها وکلمات درذات فرد محوریست زیرا یکی دراسمانها وکهکشانهای همسایه سواربربال پروانه ها درپرواز است وبقیه هم مثل برادران ویل برایت خود رابه هراب واتشی میزنند که نیم متراززمین بلند بشوند ، زشتی انهم دراین است که میدونند دردرون تشکیلات فرد محوربه هیچ جایی نخواهند رسید وهمه چیزخودراهم ازدست خواهند داد ولی چه باید کرد که انسان وقتی نمیتواند مشکلات روحی و روانی وفکری وقلبی خود را حل کند به اینگونه مجیزگویی ولنگ اندازی های مشمئزکننده وانزجاراور پناه میبرد اینهم نتیجه انسان سازی زوجین مسلح به انقلاب و…..

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s