اقای مهدی براحی شاندیزیا تودروغ میگویی یا رجوی وعضدانلو

الان چی طرف بعنوان هواداردستگیرشده اززندان با بی بی سی و رادیو های بیگانه تماس میگیرد وبرعلیه حاکمیت به دفاع ازمجاهدین حرف میزند کسی کاری ندارد سعید ماسوری را با تفنگ وگلوله وارپی جی وموشک وخمپاره دستگیرکردند کارش همیشه مصاحبه با رادیوها ودادن اطلاعیه برعلیه حاکمیت ودفاع ازمجاهدین بود ودرزندان دکتراگرفت درتلویزیون رجوی هم نامه خونده میشد وما هم روزها زیرفحش وناسزا قرارمیگرفتیم که فلان فلان شده ها سعید ماسوری درزندان وزیرتیغ هرروز نامه میفرستد ولی شماها یک هزارم او هم کارنمیکنید با رژیم نمی جنگید ومفت میخورید ومفت میخوابید شما مجاهد نیستید

اقای مهدی براحی شاندیزیا تودروغ میگویی یا رجوی وعضدانلو

درسایت ایران افشاگرنوشته ای اززندانی سیاسی مهدی براحی شاندیزبنام مردارها وکلاغها منتشرکرده که اقا دران نوشته به مخالفین حمله وانها را مرداروکلاغ نامیده است باید به اقا یاد اوری کرد که
اگرتو الان زندانی هستی ما دراوج بگیروببند ها وکشتاروشکنجه زندانی بودیم انزمانهایی که برای یک شعارنویسی ونشریه فروشی سه سال قبل ، تیرباران میشدی برای درخواست حمام پنج دقیقه ای ماه ها به انفرادی وقرنطینه می رفتی ومواردی ازاعدام بخاطردرخواست حمام بود که از انها میگذرم یکی ازنگهبانها درهواخوری سه دقیقه ای اتاق ما بمن گفت حیوان بهش گفتم حیوان خودتی 45 روز هواخوری سه دقیقه ای وملاقات اتاق ما را انهم نزدیک عید قطع کردند وخانواده هفده نفررا انهم روزهای عید دل نگران گذاشتند ، بنده حالم خراب بود ودکترامده بود بند ما هم اتاقی ها بزورمرا فرستادند دکتروقتی رسیدم ومشگل را گفتم دکترمملکت گفت تو هنوز منافق هستی وتوبه نکردی ومرا گرفت زیرمشت ولگد ، گفت حتی یک قرص برای توی منافق حرام است تو فردا اعدام میشوی وقرص ازبین میرود ، منهم برگشتم ، زندان شهرما یک کتابخانه داشت هیچ وقت بمن کتاب های حتی خودشون را هم نمیدادند ومیگفتند تو میخواهی ازمیان کتابها خط و خطوط دربیاری وبه بقیه منتقل کنی  ایا میشد از کتاب مطهری ومنتظری وبهشتی وخمینی خط وخطوط مجاهد دراورد ؟ میگفتم سایرزندانی ها به اسم خودشون برایم کتاب میگرفتند ویا اگرکسی کتاب اورده بود با هماهنگی ساعتهایی مطالعه میکردم ، الان چی طرف بعنوان هواداردستگیرشده اززندان با بی بی سی و رادیو های بیگانه تماس میگیرد وبرعلیه حاکمیت به دفاع ازمجاهدین حرف میزند کسی کاری ندارد سعید ماسوری را با تفنگ وگلوله وارپی جی وموشک وخمپاره دستگیرکردند کارش همیشه مصاحبه با رادیوها ودادن اطلاعیه برعلیه حاکمیت ودفاع ازمجاهدین بود ودرزندان دکتراگرفت درتلویزیون رجوی هم نامه خونده میشد وما هم روزها زیرفحش وناسزا قرارمیگرفتیم که فلان فلان شده ها سعید ماسوری درزندان وزیرتیغ هرروز نامه میفرستد ولی شماها یک هزارم او هم کارنمیکنید با رژیم نمی جنگید ومفت میخورید ومفت میخوابید شما مجاهد نیستید  وجودتون پرازکثافت خمینی ست ، الان هم سایرین درمصاحبه میگویند رژیم باید مسلحانه سرنگون شود ومجاهدین باید با تانک وتوپ بیایند ایران ومردم را ازدست این جانیان نجات بدهند شما رابخدا قضاوت کنید این زندان است یا هتل ده ستاره عمه وخاله زندانی طرف اززندان فیلم برای مسیح علینژاد وروح الله زم میفرستد بنده کدام را باورکنم این چه دیکتاتوریست که اینقدردرزندانهایش ازادی هست دربیرون هم که نیازبه توضیح ندارد اگراینقدرازادی هست پس اقای شاندیز وسایرزندانی های این مدلی خیلی غلط میکنید دم ازازادی خواهی میزنید ایا خود رجوی یک هزارم این ازادی ها را به نیروهای تشکیلاتی چهل ساله خود میدهد یا برای منتقدین ومخالفین که ازاو جدا شده اند حکم اعدام وتیرباران دراروپا صادرمیکند انوقت شمایان دهان دریده خود را باز ورجوی گونه ما را مورد هتاکی قرارمیدهید کدامین راباید باورکرد اگردیکتاتوروضد ازادیست پس نامه ها واطلاعیه های شما که برای دم ودستگاه رجوی می فرستید چیست ؟ همان رجوی که خدایش کوچکترین انتقاد وایرادی که بقول خودش یکی ازچهارفرشته مغرب درگاهش بود را برنتافت واورا اخراج کرد رجوی وقتی ازسوره بقره درباره شیطان حرف میزد چنان با غضب میگفت خدا به شیطان گفت اخرج که بنده فکرمیکردم رجوی ازخدا چپ تراست ( دراین باره درتفسیرسوره ها به ان جداگونه خواهم پرداخت ) بعد دم ازازادی میزند این نامه ها ازدوحال خارج نیست
ـ یا زندانیان سیاسی شیادی ودروغ میگویند وهمکارحاکمیت هستند که اجازه میدهد اینگونه اطلاعیه بدهند ودستان حاکمیت را بشویند که دراین صورت باید به رجوی وعضدانلوگفت درکدامین میز بازی میکنید یا اینقدرازادی هست که دراین صورت باید به انها گفت خفه شوید وغلطهای اضافی نکنید وصحبت ازدیکتاتوری موقوف اگرازادی نیست پس این اطلاعیه ها چگونه بیرون می اید
ـ یا اینکه رجوی وعضدانلو مثل همیشه دروغ میگویند وشیادی میکنند واززاویه دجالیت وعوامفریبی وارد میشوند یعنی اینکه این نامه ها واطلاعیه ها ازپایه واساس دروغ است نوشته شده دردرون تشکیلات است وروح زندانی هم ازان خبرندارد خودش پارچه را انتخاب ومی برد ومیدوزد وبه زورتبلیغات به زندانی می پوشاند هرکدام که باشد یک چیز خیلی مشخص است وانهم دروغگویی وشادی ودجالیت است که ازسرتا پای اینگونه عملکردها واضح ومعلوم است یا رجوی وعضدانلو دروغ میگویند ویا اقای مهدی براحی شاندیزوسایرزندانیان اینچنینی دروغ میگویند  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s