طنابهای دارمجاهدین برگردن اخوندها

چهل سال است که سازمان مجاهدین درحال درست کردن طناب دار است وهرروز ده طناب به گردن اخوندها می اندازد ، هرطناب یک مسول دارد صبح که ازخواب بیدارشد قبل ازهرکاری باید اول با چشمان خواب الود برود وطناب داررا کمی سفت کرده بعد به کارهای دیگربپردازد واخرشب هم همین ریل را رفته وروزی دوبارطناب دارخود را بگردن اخوندها سفت کند ازطناب جام زهرگرفته تا طناب مرگ خمینی ، دوسرگی وسه سرگی نظام تا طناب تروریسم وطناب اتم وموشک وبرجام ومنطقه ای وتحریم وحقوق بشروامثالهم ولی بنده دراین سالیان هرچه فکرکردم نفهمیدم بلاخره این طنابهای دارکی میخواهد اخوند راخفه کند

طنابهای دارمجاهدین برگردن اخوندها

چهل سال است که سازمان مجاهدین درحال درست کردن طناب دار است وهرروز ده طناب به گردن اخوندها می اندازد ، هرطناب یک مسول دارد صبح که ازخواب بیدارشد قبل ازهرکاری باید اول با چشمان خواب الود برود وطناب داررا کمی سفت کرده بعد به کارهای دیگربپردازد واخرشب هم همین ریل را رفته وروزی دوبارطناب دارخود را بگردن اخوندها سفت کند ازطناب جام زهرگرفته تا طناب مرگ خمینی ، دوسرگی وسه سرگی نظام تا طناب تروریسم وطناب اتم وموشک وبرجام ومنطقه ای وتحریم وحقوق بشروامثالهم ولی بنده دراین سالیان هرچه فکرکردم نفهمیدم بلاخره این طنابهای دارکی میخواهد اخوند راخفه کند ازسه حال خارج نیست یا طناب دارسازمان مجاهدین نخ جوراب بافی ست که اخوند گردنش را تکون میدهد نخ پاره میشود یا اینکه کلفتی گردن اخوند به اندازه قطرکره زمین است که هرچه مسولین طنابها روزی دوبارانها را سفت میکنند درمدت چهل سال به مهره های گردن اخوند نرسیده است ویا اینکه اساسا طنابی وجود ندارد عوامفریبی وشیادی ودجالیت است ، بگذریم ازاینکه این طنابها نه برای اخوند که برای مردم وتمامیت ارضی ایران بافته شده اند ، دراین چهل سال بنده هرچه به سیاستها وتاکتیکها واستراتژیها فکرمیکنم ونتیجه وماحصل همه را جمع بندی میکنم یک نتیجه قطعی درطی سالیان گرفته ومیگیرم این طنابها تماما باعث تثبیت حاکمیت شده است ونه زوال ونابودی انها ودرعوض ودرمقابل ان این ملت ایران بوده اند که دراین سالیان نابود وله شده اند ازنظراقتصادی فرهنگی روحی وروانی والی اخر، نتیجه طنابهای دار باستی هیلزها درایران است وروبروی ان ملت گرسنه وازهمه جا مانده وگرفتارزیرچکش وسندان اخوند وسازمان مجاهدین واربابان ازطرف دیگراست این ملت ایران هستند که زیراین سنگ اسیاب درحال له شدن وطنابهای دار انها درحال سفت شدن وخفه کردن ملت ایران است تا شاید ازفرط گرسنگی واستیصال ودرماندگی ارتش گرسنگان را تشکیل وبرعلیه حاکمیت برخاسته وسازمان مجاهدین را بقدرت برسانند بله ازروز اول طنابهای ادعایی برگردن اخوند رابرگردن ملت ایران انداخته اند چندروز پیش هم جیغ وداد راه انداخته که سی خرداد سراغاز مبارزه مسلحانه برای نابودی خمینی ست که حق رهبری مرا بلعیده است ، خیر اقایون وخانمها سی خرداد سراغاز جنایت وخیانت وانداختن طناب های داربرگردن ملت ایران است سی خرداد سراغازباستی هیلزهاست سراغازکودکان خیابانی وفرزند فروشی هاست اگرسی خرداد شروع نمیشد ایا حاکمیت درفضای سیاسی واحزاب مخالف ونیروها وسازمانهای دارای تشکیلات که براساس قانون ومسالمت امیز فعالیت میکردند میتوانست اینگونه رفتارکند ؟ ایا اساسا حاکمیت دینی زنده میموند ؟ ایا احزاب بی بته وضد مردمی اصلاح طلب واصول گرا میتوانستند رشد کنند ؟ ایا رفسنجانی وخاتمی وروحانی میتوانستند سربلند کرده وکشوررا به گنداب تبدیل کنند ؟ ایا نظام نو لیبرال خیانت پیشه وضد بشرمیتوانست مقدرات را دردست گرفته وداروندارملت را چپاول کند ؟ تمامی اینها دلیلش این است که طناب سی خرداد را بگردن ملت وفضای سیاسی ان زمان انداختند وعامل کشتارواستبداد وبگیروببند شدند ، رجوی میگوید من ازسال 54 درزندان میدانستم که روزی با اخوندها رودررو خواهیم شد وانها اگربه حاکمیت برسند ما را خواهند کشت ، وقتی میدانستی چرا دراین میز بازی کردی ؟ چرا بهانه رابه خمینی دادی ؟ واقعیت این است که طبق اسنادی که بیرون امده رجوی درهماهنگی با بیگانگان طناب دارسی خرداد را بگردن ملت ایران انداخت که هنوزادامه دارد بنده هرگزبین نولیبرال داخلی وبیگانه گان وسازمان مجاهدین فاصله ای نمی بینم بلکه عملکردهای سالیان اصلاح طلبان قلابی را هماهنگ با سازمان مجاهدین میدانم اینها دریک جبهه ودرخط وهماهنگی وبدستوردشمنان ملت ایران عمل میکنند وطنابهای داررا بگردن ملت ایران انداخته وروز بروز تنگ ترمیکنند ، سوالی که وجود دارد چرایی ان ومیزان دشمنی ست براستی چرا ؟ چرا باید بگردن ملت ایران طناب دارانداخته شود این ملت چه گناهی کرده اند ؟ چه حقی ازاین شیادان خورده اند ؟ واقعیت را باید درتاریخ جستجو کرد نه فضای سیاسی زمان خمینی ویا اکنون .

ایران بین هفت تا ده هزارسال است که دارای حکومت وفرهنگ وقوانین است ازنظرفرهنگی عامل پیدایش فرهنگ هاست پایه گذارفرهنگ بشریست بهترودقیقتر بگویم ایران پایتخت فرهنگی وتمدنی جهان است ایران مادرفرهنگهای بشریت است که سایرفرهنگها ازدل همین مادرمتولد شده است تازمانی که این پایتخت ومادرزنده است نولیبرالیزم هاروو حشی وادمخوارنمیتواند خودرابعنوان یک فرهنگ ودیدگاه تثبیت کند زیرا که مادرایستاده وفریاد حق خواهی میزند شمشیرظلم ستیزی را دردست دارد واین فرهنگ هیچ ربطی به اخون وسازمان مجاهدین وسایرین ندارد دست اورد تاریخی سرزمین است بهمین دلیل طنابها را بگردنش میاندازند تا او راخفه وخط ادمخواری خود را به پیش ببرند بله نولیبرالیزم داخلی وسازمان مجاهدین وسایراشغال کله های مزدورونوکرادمخواران میخواهند مادررا بکشند میخواهند پایتخت تمدنی بشریت را نابود کنند سی خرداد سراغاز انداختن طناب داربرگردن مادروپایتخت فرهنگی جهان است که ملت ایران مثل تاریخ گذشته باید قیمت حفظ ونگهداری مادروپایتخت تمدن جهانی خود را بپردازد تجربه تاریخ ثابت کرده که ملت ایران قیمت را پرداخته ومثل گذشته دشمنان داخلی وبیرونی خود را نابود خواهد کرد  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s