خانم رجوی صدای ازادی با حنجره ضدبشرها بگوش ملت نمیرسد

ین چه ازادی خواهی ست که ازحنجره عربستان وبوق چی هایش بیرون میاید ؟ چه ازادی خواهی ست که ازبلند گوهای تروریستها شنیده میشود اگرانها ازادی خواه هستند چرا برای کشورخود ازادی را حراج نمیکنند ؟ چراسازمان مجاهدین دوست دارازادی درسکوت است ؟ واقعیت اینه که دم از ازادی زدن یاوه ای بیش نیست با دشمنان ازادی نمیشود به ازادی رسید مثل این میماند که بخواهیم با هیتلرودنباله روی واطاعت ازاو برای جهان صلح بیاوریم ، عمل عضدانلو عین ماکیاولیسم است بهرقیمت با هرکس برای رسیدن به قدرت دمخورمیشود وکاری ندارد که چه تفکراتی دارند ودنبال چی هستند ازعضدانلو تعریف کنند زیربال وپرش را بگیرند دلاربدهند واورا بقدرت برسانند همه چیز خدایی ست مرده شورببرد چنین خدایی را که عضدانلو ها وشیخکهای اعراب وادمخواران غربی تبلیغ انرا میکنند ، ازچنین خدایی ست که رجوی وعضدانلو درطی سالیان هرجنایتی وهرنامردمی ورفتارضد انسانی را برنیروهای تشکیلاتی خود تحمیل میکنند ،

خانم رجوی صدای ازادی با حنجره ضدبشرها بگوش ملت نمیرسد

برنامه کنفراس مجاهدین را تلویزیون ایران اینترنشنال مستقیم برای سومین سال پخش کرد البته بنده اسم انرا عربستان نشنال گذاشته ام زیرا که نام بزرگ ایران نباید به نجاست اعراب واسلام سیاسی انها الوده شود وباید ازهرنوع فرهنگ انها دوری کنیم اما خانم رجوی کاری ندارد که انها برعلیه ملت ایران وکشورما عمل میکنند وکاری ندارد که این حنجره جنایت وخباثت وضد بشر که عملش پوشش دادن وتوجیح ومشروع کردن اعمال ضد بشریست که درسوریه وعراق ولیبی ویمن پادشاه کثیف وبچه معلوم الحالش انجام میدهند ، کاری ندارد کشتارکودکان وزنان ومردان وکهن سالان رادرمنطقه راه انداخته و محاصره ظالمانه ای را شش سال است برملت مظلوم وبی پناه یمن تحمیل کرده است ، کاری ندارد که بوسیله داعش و القاعده وطالبان وده ها گروه تروریست دیگر چه جنایتهایی درطی سالیان انجام داده اند ، کاری ندارد که عربستان ازقدیم الایام دشمن ایران وملت ما بوده وهرروز هم بردشمنی هایش می افزاید ، سازمان مجاهدین وشورای انها دراین سالیان شانه به شانه عربستان ازتروریسم درمنطقه حمایت کرده  وبرای کشتن ایرانی ها توسط الاهوازیه گروه کثیف وتروریست جشنها میگیرد وتلویزیون عربستان نشنال همه جنایتها را پیغمبرگونه بخورد مخاطب میدهد عربستان بیش ازچهل سال است برعلیه ملت ایران عمل میکنند  ، باید ببینیم با این سوابق جنایتکارانه وکودک کش چرا انها ازسازمان مجاهدین سالیان سال است حمایت وبا دادن دلارملت ایران را عذاب میدهند ؟ بارها گفته اند که میخواهند با تروریسم جنگ رابداخل ایران بکشانند وعضدانلوبرای انها سوت وکف میزند  
یک دلیل بیشترندارد چون ضد ایران وایرانی وفرهنگ ما هستند ونباید دراین شک کرد که وقتی مجاهدین با انها رابطه دارند وشانه به شانه سسیاستهای عربی وغربی وصهیونیستی حرکت میکنند سازمان ایرانی نیستند عین دشمن هستند ، سازمان مجاهدین شعبه ای ازاطلاعات عربستان وامریکا واسراییل است بهمین دلیل تلویزیون ضد ایرانی کنفرانس انها را پوشش میدهد  ملت ایران هم با هشتگ جوابش را دادند طوری که همین تلویزیون حامی تروریسم وجنایت صدایش درامد یاد اوری میکنم که خائنین به ملت که دراین تلویزیون جمع وبخاطردلاربرعلیه ملت خود حرف میزنند کسانی هستند که هیچ ندارند وهرحرفی برای انها زیادی وهیچ نداری برازنده انهاست ، خود عضدالو درکنفرانس گفت ما دنبال قدرت بهرقیمت نیستیم ولی دنبال ازادی بهرقیمت هستیم باید پرسید این چه ازادی خواهی ست که ازحنجره عربستان وبوق چی هایش بیرون میاید ؟ چه ازادی خواهی ست که ازبلند گوهای  تروریستها شنیده میشود اگرانها ازادی خواه هستند چرا برای کشورخود ازادی را حراج نمیکنند  ؟ چراسازمان مجاهدین دوست دارازادی درسکوت است ؟ واقعیت اینه که دم از ازادی زدن یاوه ای بیش نیست با دشمنان ازادی نمیشود به ازادی رسید مثل این میماند که بخواهیم با هیتلرودنباله روی واطاعت ازاو برای جهان صلح بیاوریم ، عمل عضدانلو عین ماکیاولیسم است بهرقیمت با هرکس برای رسیدن به قدرت دمخورمیشود وکاری ندارد که چه تفکراتی دارند ودنبال چی هستند ازعضدانلو تعریف کنند زیربال وپرش را بگیرند دلاربدهند واورا بقدرت برسانند همه چیز خدایی ست مرده شورببرد چنین خدایی را که عضدانلو ها وشیخکهای اعراب وادمخواران غربی تبلیغ انرا میکنند ، ازچنین خدایی ست که رجوی وعضدانلو درطی سالیان هرجنایتی وهرنامردمی ورفتارضد انسانی را برنیروهای تشکیلاتی خود تحمیل میکنند ، ازچنین خدایی  ست که رجوی انقلاب راه میاندازد ودست به نسل کشی درونی بنام رهایی ازقید وبندهای خمینی واستثماری میزند ، اسم تمامی جنایتها را هم میگذارد فدا وصداقت این فرهنگ دقیقا نشات گرفته ازفرهنگ ضد بشری عربستان واسلام سیاسیت ،ازادی خواهی انها عین سرکوب وکشتاروجنایت وبگیروببند است بیخود نیست که میرود وعربستان نشنال را حنجره خودکرده ودرانجا با افتخارعبا وعمامه پادشاه برتن میکند ، وبرعلیه ملت ایران لغزخوانی راه میاندازد ازادی که از چنین تلویزیونی تبلیغ میشود عین سرکوب ودیکتاتوری وفراترازان است که درفردای ایران سلاخ خونه راه خواهند انداخت وبازیاد اوری میکنم ازبلندگوی تروریسم ازادی بگوش ملتها نمیرسد بلکه صدای ضجه وفریاد کسانی شنیده خواهد شد که درفردای ایران سلاخی میشوند ومناسبات درونی سالیان گذشته موید همین نظریه است که ما با گوشت وپوست واستخوان خود انرا به بدترین شکل لمس وتجربه کردیم  

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s