چرامریم عضدانلو درکنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

صلی ترین جنگش دراین مرحله است ، پس چی شد مبارزه با تروریسم وزارت اطلاعات ؟ مگرسازمان ضد تروریسم نیستی چرا حرفی ازتروریسم خانواده نگفتی ؟ تا جهانیان بدانند که رژیم توسط خانواده قصد عمل تروریستی دارد ودرهمین کنفرانس به سازمان ملل ودولتها شکایت کنی تا به یاریت بشتابند وازنظربین المللی جلو خانواده را بگیرند ، شماهم ازدست تروریسم خانواده راحت شبها سربه بالش بگذارید وبین المللی این راه را سد کنید ، که مبارزه ای تمام عیاربرعلیه تروریسم است ،چرا درسوریه ویمن وعراق دنبال مبارزه با رژیم وسپاه قدس هستی ولی درخود ایران برعلیه سپاه قدس که خانواده را مزدوران برون مرزی خود کرده مبارزه نمیکنی وحرفی بمیان نمی اوری ؟ دلیل اصلی اینه که حرف وخواسته خانواده ها بحق وطبق موازین حقوق بشری وبا ملاک ومعیارتمام عیارانسانی ست که هیچ مجمع بین المللی ودولتی وسازمانی درجهان چنین چیزی را ازانها نمی پذیرد

چرامریم عضدانلو درکنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

مدتی است که سازمان مجاهدین گوگیجه خانواده گرفته است وهمیشه گفته خانواده ها مزدوروزارت هستند ، الدنگ تشریف دارند ، حرکت انها نه برای دیدن فرزندان بلکه برای زمینه سازی کشتارمجاهدین است ، میخواهند درالبانی عملیات تروریستی انجام بدهند ، پیش قراولان تروریسم هستند ، ایستادگی دربرابرخانواده را رودررویی با رژیم منحوس خمینی میداند که اینباربا خانواده قصد جنگ دارد وبهمین دلایل ما هم باید دربرابرخانواده ها به هرشکلی ایستادگی کنیم ، اینها حرفهای رجوی وعضدانلو ست که درمدت اخیربیان کرده اند که بنده قسمتهایی از حرفها را که یادم بود نوشتم یعنی اینکه امروزه مهمترین جنگ انها با خانواده است وتمام انرژی خود را گذاشته وهرروز نامه ای درمذمت وانکاروحمله به خانواده ها درسایتهایش منتشروروی انها مانورمیدهد به مجامع بین المللی ودولتها وپارلمانترها مراجعه وخواهان جلو گیری ازورود خانواده ها به البانیست وبه هرادمخوارضد ایران وایرانی اویزان میشود تا مبادا پای یک مادرپیرصد ساله به البانی بازشود زیرا که میترسد مادرپیرصد ساله بمب اتم دراشرف 3 منفجروخود وتمامیت اشرف 3 والبانی را به هوا بفرستد  به هرمزخرفات ویاوه هایی پناه میبرد ، اسمان وریسمان میکند ازهیچ دروغ ودغل وشیادی ودجالیت هم ابایی ندارد زیرا که انقلابش با دجالیت وشیادی وعوامفریبی شکل گرفته است پس می بینیم خانواده چقدردرد بی درمان انها شده ومیدونم که بخاطرخانواده تا به امروز صدها نشست تشکیل داده ومبارزه با خانواده را پایه واساس سیاست کنونی خود گذاشته  وپدرنیروها را درنشستها دراورده است دریک کلام خانواده مرز سرخ رجوی وعضدانلو ست بهمین دلیل اینقدرخود را به زمین وزمان میکوبد سوالی که بوجود میاید چرا درکنفرانس به این مبارزه جدی ومرز سرخ واصلی ترین میدان مبارزه سازمان مجاهدین یک کلمه هم اشاره نکرد ؟ درکنفرانس اززمین وزمان صحبت کرد وتمام هم وغمش مبارزه با رژیم بود ولی چرا ازاصلی ترین مبارزه ومرز سرخ که خانواده باشد حرفی بمیان نیاورد ازچی ترسید ؟ مگرمدعی مبارزه نیست ؟ مگرخانواده سد راه تکامل وضد انقلاب مریم نیست ؟ واقعیت صحنه این است که خانواده الم شنگه شیادانه وعوامفریبی برای سرگرم کردن نیروست زیرا که میداند با امدن خانواده وجهانی شدن ان اگرزیرفشاربرود وبهردلیلی پای خانواده بازشود تشکیلات نابود شده وفروپاشی حتمی ست ، بهمین دلیل هم هست برای اینکه خود را ازمهلکه جهانی خلاص کند مجبوراست ازمرز سرخهای مبارزه ادعایی عدول وان را زیرپا بگذارد ولی یک کلمه ازترس ،ازخانواده نگوید درصورتی که اصلی ترین جنگش دراین مرحله است ، پس چی شد مبارزه با تروریسم وزارت اطلاعات ؟ مگرسازمان ضد تروریسم نیستی چرا حرفی ازتروریسم خانواده نگفتی ؟ تا جهانیان بدانند که رژیم توسط خانواده قصد عمل تروریستی دارد ودرهمین کنفرانس به سازمان ملل ودولتها شکایت کنی تا به یاریت بشتابند وازنظربین المللی جلو خانواده را بگیرند ، شماهم ازدست تروریسم خانواده راحت شبها سربه بالش بگذارید وبین المللی این راه را سد کنید ، که مبارزه ای تمام عیاربرعلیه تروریسم است ،چرا درسوریه ویمن وعراق دنبال مبارزه با رژیم وسپاه قدس هستی ولی درخود ایران برعلیه سپاه قدس که خانواده را مزدوران برون مرزی خود کرده مبارزه نمیکنی وحرفی بمیان نمی اوری ؟  دلیل اصلی اینه که حرف وخواسته خانواده ها بحق وطبق موازین حقوق بشری وبا ملاک ومعیارتمام عیارانسانی ست که هیچ مجمع بین المللی ودولتی وسازمانی درجهان چنین چیزی را ازانها نمی پذیرد وتمام عیارحق است وجلو گیری ازخواسته  برخلاف تمامی عرفهای انسانی وحقوقی وسیاسی وبین المللی ست بهمین دلیل انقدرحرفش ناحق وتهمت وافترا وضد انسانی ست که نتوانست یک کلمه ازانها بگوید ومرزهای سرخ کذایی خود را یکی یکی زیرپا گذاشت تا موضوع درانظارجهانیان برملا  وشیادی ودجالیت وعوامفریبی روشن نشود تا بتواند به کارهای خود ادامه بدهد وقتی ایدئولوژی که انقلاب مریم باشد بردجالیت وعوامفریبی وشیادی استواراست  ، سیاستی که ازاین تفکرات بیرون میاید قطعا دجالیت وحرام لقمگی سیاسی ست که درکنفرانس میترسد ازان نام ببرد

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s