سخنگو کانونهای شورشی راازنیل تافرات بسیج کرد

بخاطرضدیت کوروغیرعلمی وغیرمنطقی مردم کشوری را دعوت به اشوب وویرانی میکند ومیخواهد همانکاری که درسوریه کرد وپشت تروریسم ایستاد دوباره راه بی اندازد ، درلبنان بطورخاص اینگونه حرفها درراستای حمایت ازعربستان وصهیونیزم وامریکا وفرانسه است منتهی قیمت لاطاعلات سیاسی را مردم منطقه باید بپردازند ، کشته ومجروح واواره وکشورویران شود اسم این فدا وصداقت رجوی وعضدانلوست البته برای دشمنان بشریت وژنرالهای نسل کش ، درطی سالیان ثابت کرده اند هرقیمتی را می پردازند وبرای دشمنان ملتها تمام عیارصادق هستند ،پایش بیفتد چند ده میلیون انسان رابرای رسیدن به قدرت قربانی میکنند انقلاب مریم یعنی این ، ایدئولوژی مجاهدین یعنی قربانی کردن ملتها برای رسیدن به قدرت ونه چیزدیگر،

سخنگو کانونهای شورشی راازنیل تافرات بسیج کرد

اگرتاریخچه دیدگاه صهیونیزم را خونده باشید میگوید ازنیل تا فرات متعلق بماست البته بنده فکرکنم سال 62 خوندم وچیززیادی یادم نیست تا اشاراتی داشته باشم ؛ اسراییل برهمین دیدگاه بنا نهاده شده ودرعمل درطی سالیان بدنبال ان بوده با قدرتی که جهان برایش بوجود اورده وحمایتهای جهانی که درطی سالیان ازاو شده هنوزموفق ، به ، بدست اوردن سرزمین موعود که ازنیل تا فرات است نشده وبرای رسیدن به این هدف ازهیچ جنایتی فروگذارنکرده ، یکی ازهمین جنایتها داستان ویرانی بیروت است همانطورکه درشبکه های اجتماعی نوشتم بنده معتقدم این حرکت ازروزاول با برنامه ونقشه انجام شده ونیترات دربندرذخیره شده است که هدف هم هیچ چیزغیرازرساندن بدست تروریستها نبوده چون میشود ازان بمب ساخت که این عمل دردولت حریری اتفاق افتاده وهیچ گونه حرکتی برای خارج کردن مواد نیترات ازبندرنشده است طبق گفته متخصصین نیترات خود بخود منفجرنمیشود ونیازبه چاشنی وموادانفجاری دارد ، دراین رابطه صاحبان علم وصلاحیت درهمین مدت کوتاه گفته اند که شلیک ازبیرون صورت گرفته واگرکلیپهای متعدد رانگاه کرده باشید همین نظریه را اثبات میکند دراین عمل ضد بشری وکشتارجمعی تعداد زیادی کشته وچند هزارزخمی وچند صد هزاراواره وویرانی نصف بیروت را به همراه خود اورده است دراین میان غربیها بسیج شده اند تا لبنان را وابسته وسرنوشت انرا بدست بگیرند وبرای فراراز پاسخگویی دارودسته چهارده مارس که خودشون متهم اصلی هستند هواداران خود را بخیابون ریختند تا با علم کردن تحقیقات بین المللی جلو برملا شدن دستان انها دراین داستان را بگیرند درهمین زمان سخنگوبه صحنه امده وبه یاری سمیرجعجع .ولید جنبلاط وحریری مهره های پیشانی سفید اسراییل وعربستان شتافته واطلاعیه داده که کانونهای شورشی باید ازلبنان تا عراق بخیابون ریخته وانقلاب کنند وقتی این سه نفررا متهم میکنم حرف امروز نیست حرف سال 61 بنده است (البته انزمان حریری وجود نداشت وسرگرد حداد بود که قسمتی ازلبنان رادردست داشت ومهره اسراییل وهمپیمان همین جعجع وامثالهم بود )که برای تعدادی درسال 61 درخانه تیمی درهمین رابطه صحبت وتحلیل داشتم وانجا همین حرف را زدم ، وقتی به عراق رفتم گزارش کامل چرایی وچگونگی انرا برای سازمان نوشتم وکاملا درجریان هستند این را ازاین بابت اشاره کردم تا سخنگو درفراربجلو حرف مرا منتسب به امروز ودردفاع از حزب الله نکند انزمان حزب اللهی وجود نداشت ، موضوع برسرفلسطین وبیرون کردن انها ازلبنان به تونس بود که اسراییل خواهان ان بود ودرسال 62 عملی شدکه دراین راستا ابو مصطفی وابو صالح ازسازمان ازادیبخش فلسطین یاراسراییل شده وبرعلیه عرفات عمل وجنگ درونی فلسطینی ها درطرابلس توسط همین خائنین کلید خورده بود ، درپاسخ به سوالات ان نشست را گذاشتم ، امروز متاسفم که سخنگو به حمایت ازپیشانی سفید ها امده است ، دم ازانقلاب ازنیل تا فرات زده ولی نشان میدهد یا علم ندارد ویا درمزدوری بکمک دشمنان ملتها شتافته اگرکسی ازاوضاع لبنان وعراق وسوریه خبرداشته باشد میداند که انقلاب صورت نخواهد گرفت بلکه جنگهای داخلی وقومی شروع شده ولبنان را مثل قبل نابود وسوریه ای خواهد کرد ، اقاوخانم سخنگو برچه اساس صحبت ازانقلاب میکنند باید دلایل وتحلیل رابرای همه بیان واگاه کنند ولی هرگز نخواهند کرد چون مزخرفات می بافند ، حرفها براساس منطق سیاسی وفرهنگی واقتصادی ونظامی نیست ، پراندن حرف براساس ضدیت با حاکمیت ایران وحزب الله  وهمراستا نشان دادن خود با اربابان است ، یعنی اینکه بخاطرضدیت کوروغیرعلمی وغیرمنطقی مردم کشوری را دعوت به اشوب وویرانی میکند ومیخواهد همانکاری که درسوریه کرد وپشت تروریسم ایستاد دوباره راه بی اندازد ، درلبنان بطورخاص اینگونه حرفها درراستای حمایت ازعربستان وصهیونیزم وامریکا وفرانسه است  منتهی قیمت لاطاعلات سیاسی را مردم منطقه باید بپردازند ، کشته ومجروح واواره وکشورویران شود اسم این فدا وصداقت رجوی وعضدانلوست البته برای دشمنان بشریت وژنرالهای نسل کش ، درطی سالیان ثابت کرده اند هرقیمتی را می پردازند وبرای دشمنان ملتها  تمام عیارصادق هستند ،پایش بیفتد چند ده میلیون انسان رابرای رسیدن به قدرت قربانی میکنند انقلاب مریم یعنی این ، ایدئولوژی مجاهدین یعنی قربانی کردن ملتها برای رسیدن به قدرت ونه چیزدیگر، شرم اور، سخیف ، تاسف برانگیز ، رذیلانه ، نفرت انگیز وبزدلانه ست .  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s