خانواده طناب داراقای رجوی وخانم عضدانلو

اگرحقیقت را خواسته باشید اساسا انقلاب ایدئولوژیک برای بستن همین درب سروکله اش درمناسبات پیدا شد چون این درب درتضاد با ذات رجویست چون رجوی منطبق با جهان نیست وهرچیزی که منطبق با جهان هستی نباشد اتو دینامیک نابودی خود را رقم میزند نه بقا را بهمین دلیل انقلاب اید ئولوژیک همان طناب داراتو دینامیک جهان هستی ست که برگردن رجوی افتاده است وانقلاب مریم علی رغم دبدبه وکبدبه وحرفهای قدرت مدارانه بسیارضعیف وشکننده وترسو وبی جربزه است انقدرکه ازعواطف مادرپیرهشتاد وچند ساله که درگوشه خونه ای افتاده ونای حرف زدن وحرکت ندارد واخرین نفسهایش را میکشد ازترس بخود میلرزد یکی نیست بگوید ایا انقلاب مریم با چنین ترس وضعف ماهوی وبنیادین میتواند کشوری را بسمت انسانیت وتعالی رهنمون وهدایت کند ؟

خانواده طناب داراقای رجوی وخانم عضدانلو

همانطورکه میدانید رجوی دشمن خانواده وعشق وعاطفه ورابطه انسانی نشات گرفته ازعواطف است ازطرف دیگرموجودات خلق شده درذات خود ازعواطف برخوردارهستند زیرا بدون عواطف وروابط خانوادگی جهان نمیتواند ادامه پیدا کند هم ازجهت تولید مثل وهم بخاطربقا نسل این وسط یکی پیدا شده بنام اقای مسعود رجوی ومیگوید خیرعواطف برخلاف ذات جهان هستی باعث نابودی ایدئولوژیک میشود ونسلی ادامه داراست که ازایدئولوژی نشات گرفته باشد عین ادامه نسل ایدئولوژیک رجوی درفسیل خونه البانی وکوثرمریم عضدانلو که دائم درحال ریزش است وانهایی که زنده هستند دراشرف 3 ازفسیلی وعقب موندگی وزندگی درغارمصداق ایه قران کروکورولال هستند وعین ویروسها ومیکروبها برای زنده ماندن دوروزه دورخود را با غشایی پوشانده اند عین هو عنکبوت درنشستها درحال بافتن تاردراطرف خود هستند تا مبادا خدایی نکرده وزبونم لال وگوش شیاطین کرقیافه ادمی  خارج ازخود راببینند زیراغشا پاره میشود رجوی همیشه میگفت ما با اتم طناب داررا دورگردن حاکمیت سفت وسفت ترمیکنیم تا سرنگونش کنیم بنظرمیرسد حرکت خانواده ها ومصاحبه ها وشکایتها وتلاشهای شبانه روزی انها انقدرکه بنده درشبکه های اجتماعی وعکس العملهای رجوی ها رادرسایتهایش می بینم قضیه کمی عکس شده وطناب دارخانواده برگردن او افتاده وهردقیقه بردورگردنش سفت وسخت ترمیشود این را هم باید طبق گفته خود رجوی ازعکس العمل ضد خانواده یعنی رجوی دید که صدای خرخرخفه شدنش گوش ادمها را کرمیکند فکرمیکنم حاکمیت سلاح توانا ترازسلاح رجوی پیدا کرده است وعواطف خیلی بزرگترازاتم است اتم بنیاد جهان ماده هست ولی عواطف خانواده ومادران نه بنیاد که ذات هستی ست وبسیاردیرینه تروبا دوام ترونابود نشدنی درجهان است زیرااگرانرا ازذات هستی بگیری هستی ازهم فروخواهد پاشید تصورکنید مثلا چند سال موجودات هیچ عواطفی نداشته باشند ایا پیوندی ونسلی وپرورشی باقی خواهد ماند ؟هرگز، پس رجوی با سلاحی بسیارقوی که همخوان با بقا هستی ست روبروست دشمنش چنین سلاحی رابرعلیه او استفاده کرده ورجوی ازسلاح طناب داراتم وتحریم با حمایت ادمخواران غربی وصهیونیزم ووهابیت اینطورکه بنظرمیاید سلاح عواطف مادرانه وپدرانه برهمه اینها پیروز میشود ومیرود تا رجوی را وادارکند یا درب راباز واجازه برقراری رابطه را بدهد که عواطف دمارازروزگارش را درمی اورد ولی حاکمیت درب اتم خونه های خود را روی جهان بازکرد ونترسید وپیروزهم بیرون امد ودهان همه را بست ولی رجوی چرا این درب را باز نمیکند تا دهان همه راببندد ازچی میترسد ؟ اگرحقیقت را خواسته باشید اساسا انقلاب ایدئولوژیک برای بستن همین درب سروکله اش درمناسبات پیدا شد چون این درب درتضاد با ذات رجویست چون رجوی منطبق با جهان نیست وهرچیزی که منطبق با جهان هستی نباشد اتو دینامیک نابودی خود را رقم میزند نه بقا را بهمین دلیل انقلاب اید ئولوژیک همان طناب داراتو دینامیک جهان هستی ست که برگردن رجوی افتاده است وانقلاب مریم علی رغم دبدبه وکبدبه وحرفهای قدرت مدارانه بسیارضعیف وشکننده وترسو وبی جربزه است انقدرکه ازعواطف مادرپیرهشتاد وچند ساله که درگوشه خونه ای افتاده ونای حرف زدن وحرکت ندارد واخرین نفسهایش را میکشد ازترس بخود میلرزد یکی نیست بگوید ایا انقلاب مریم با چنین ترس وضعف ماهوی وبنیادین میتواند کشوری را بسمت انسانیت وتعالی رهنمون وهدایت کند ؟  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s