عواقب برداشتن روسری دردرون تشکیلات

مادینه رام که با انقلاب مریم تبدیل به مادینه وحشی شده درنشستها چه برسرنرینه وحشی رام شده میاورد ؟ نکته اینجاست ، نرینه رام شده تناقضات را میخواند ، مادینه وحشی شده درمقام مسول وفرمانده وهژمون خواهان تبعیض مثبت است دیروز به این بهانه نرینه را رام وبه عقب رانده وتمام رابدست گرفته الان درتمامیت خواهی میگوید تبعیض مثبت انجام میدهیم ما روسری را برمیداریم وبجاش شما را روسری دارمیکنیم به چه معنا ؟ هیچ درنشستها تنبان نرینه رام را برسرش میکشند تا غلط بکند دفعه بعد به انقلاب مریم شک کند ووارد مرحله جدید سرنگونی وبند انقلاب نشود باید وارد وخود را خونده بگوید برداشتن روسری کاردرست بوده……..

عواقب برداشتن روسری دردرون تشکیلات

نوشتیم که مسولین مجاهدین چند عکس منتشرکرده اند که بدون روسری جشن تولد گرفته اند  عکس وحرف ، خواهی نخواهی بدرون راه پیدا خواهد کرد البته اگرمریم عضدانلو انرا بعنوان مرحله جدید سرنگونی وبند انقلاب به نیروها قالب نکند درهردوصورت تناقضات عجیب وغریبی ازذهن ملت درفاکتها ونشستها بیرون خواهد زد وبه این راحتی قابل پذیرش وجا انداختن نیست نیروها نمیتوانند این را حل کنند زیرا که سی سال است دیوارکشیده وجدا سازی کرده زنان رادرپستو قایم وگونی ازفرق سرتا نوک پا به انها پوشانده وهرحرفی درباره انها را درنطفه خفه و سی سال درحال نوشتن تناقضات وخوندن درنشستهای غسل هستند ازهمه مهمترالقا کرده که روسری مرز بین زن مجاهد انقلاب کرده مریمی با بورژوازی بوده است حال نیرو میبیند که مرز با بورژوازی برداشته شده وعین هو دیواربرلین فروریخته است ایا نباید متناقض بشود ؟ چرا حق دارد ولی باید تناقض خود را با پروژه بخواند این داستان اصلی ست چه خواهد شد ، مادینه رام که با انقلاب مریم تبدیل به مادینه وحشی شده درنشستها چه برسرنرینه وحشی رام شده میاورد ؟ نکته اینجاست ، نرینه رام شده تناقضات را میخواند ، مادینه وحشی شده درمقام مسول وفرمانده وهژمون خواهان تبعیض مثبت است دیروز به این بهانه نرینه را رام وبه عقب رانده وتمام رابدست گرفته الان درتمامیت خواهی میگوید تبعیض مثبت انجام میدهیم ما روسری را برمیداریم وبجاش شما را روسری دارمیکنیم به چه معنا ؟ هیچ درنشستها تنبان نرینه رام را برسرش میکشند تا غلط بکند دفعه بعد به انقلاب مریم شک کند ووارد مرحله جدید سرنگونی وبند انقلاب نشود باید وارد وخود را خونده بگوید برداشتن روسری کاردرست بوده ومی بایست همان سال 68 اینکارانجام میشد من نامرد فلان فلان شده تن ندادم وانقلاب وسرنگونی را عقب انداختم ، تبعیض مثبت درست است ، شما خواهران باید بدون روسری باشید تا با عبورازان بتوانید حق خواهرمریم را ازگلوی من بیرون بکشید وحق هم همین است که درنشست تنبان بنده را به سرم بکشید وتعهد میدهم که تنبان برسررا بپذیرم وبرای اثبات درستی ان خودم هم تنبان دیگرم را روی تنبان اول بکشم وسایربرادران را هم تضمین خود قرارمیدهم تا هروقت تنبان یک میلیمتردرسرم جابجا شد همانجا درصحنه دیگ گذاشته ومرا به سزای اعمالم برسانند تا بتونم ازبند جدید انقلاب خواهرمریم ومرحله سرنگونی درست عبوروخواهرمریم را روی دوشم به تهران ببرم ، هزارخانی به رجوی گفته بود استحاله یعنی سگی را هفت سال درنمک بخوابونی وتعغیرماهیت بدهد اسمش استحاله است ولی اقای هزارخانی رهبربدون حتی یک روز خوابیدن درنمک استحاله ومرزش با بورژوازی را با بولدوزرازبیخ صاف کرداقای هزارخانی فکرکنم باید تعریف جدیدی ازاستحاله ارائه بدهی چون استحاله رجوی انقلابی وریشه ایست حق هم دارد چرخش مداری اقای رجوی وخانم عضدانلو را با امدن امریکایی ها درعراق ندیده تا چرخش کنونی را درک کند تا بتواند تعریف درست به بیرون درز بدهد منتظریم که مریم صفی ازبرادران تنبان برسرکشیده شده تا تهران تشکیل بدهد علاوه برهزاراشرف هزارموسی را هم درست کند اینطوری سرنگونی زودترمحقق میشود درپایان باید گفت رجوی دامن پوشان به دیداربورژوازی رفت نرینه های رام باید هواسشون باشد مرحله بعد دامن بنفش ونیلی وصورتی بجای تنبانهای بیرون اورده وبرسرکشیده شده به تنشون قواره نشود         

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s