دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز

افشین علوی درتلویزیون رجوی تحلیل سیاسی میکرد وچشمش به نوشته ای که درجلوش گذاشته بودند روخونی میکرد گفت مقاومت برای ابان اماده باش داده وچنان وچنان بخودم گفتم صبرکن تا ببینیم ، ابان تمام شد رجوی که برنامه ریزی کرده بود تا بدترازسال گذشته کند حتی یک دونه شب نامه نتوانست بدیواردربیابون بچسبوند وفیلم گرفته تبلیغات کند شکست صد درصد ، درعوض خانم مریم رجوی سخنرانی وده یازده ماده رادرسخنرانیش بعنوان جمع بندی حواله ملت داد که یکی ازمحورها میگفت اقلیت ناچیز برمردم حکومت میکند و…..سوال اینه پس چطورچهل سال است اقلیت ناچیزرا نتوانستی سرنگون کنی ؟

 دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز

دوهفته پیش افشین علوی درتلویزیون رجوی تحلیل سیاسی میکرد وچشمش به نوشته ای که درجلوش گذاشته بودند روخونی میکرد گفت مقاومت برای ابان اماده باش داده وچنان وچنان بخودم گفتم صبرکن تا ببینیم ، ابان تمام شد رجوی که برنامه ریزی کرده بود تا بدترازسال گذشته کند حتی یک دونه شب نامه نتوانست بدیواردربیابون بچسبوند وفیلم گرفته تبلیغات کند شکست صد درصد ، درعوض خانم مریم رجوی سخنرانی وده یازده ماده رادرسخنرانیش بعنوان جمع بندی حواله ملت داد که یکی ازمحورها میگفت اقلیت ناچیز برمردم حکومت میکند و…..سوال اینه پس چطورچهل سال است اقلیت ناچیزرا نتوانستی سرنگون کنی ؟ چطوری ازعراق بیرونت کرد ؟ چطورنتوانستی درابان سال گذشته سرنگون کنی انهم با برنامه ریزی چند ساله با حمایت دولتهای خارجی ؟ چطورنتوانستی امسال یک اعلامیه بدرودیواربچسبونی ونشان بدهی ؟ این حکومت چه اقلیت ناچیزیست ودرمقابل دارودسته رجوی چه اکثریت با چیزی ، دعوا وحرفهای اکثریت باچیزبه چه نقطه ای رسیده که روز روشن شیادی وعوامفریبی ودجالیت ودروغگویی میکند وهواداران ویاران وشورا وسخنرانهای اجاره ای را احمق وبی شعورقلمداد وبه شعورانها توهین میکند ولی سوال دوم اینه پس چرا اکثریت با چیزاینگونه با اقلیت نا چیز رفتارمیکند وچه نیازی به اینگونه حرفها و شیادی وعوامفریبی دارد؟

دوم میگوید ثابت شد که زنان درایران رهبری قیام وشورش را بدست گرفتند احتمالا کانونهای شورشی را ازانقلاب مریم عبورداده بوده وانها به هژمونی زنان تن وتعهد داده بودند که درزیرپرچم زنان سینه برای رجوی بزنند ما که خبرداریم بعد سی سال نشستهای شبانه روزی ومغزشویی تمام عیاروتبلیغات گسترده وفشارماکزیمم وسرکوبهای تمام عیاروزندانی وشکنجه وکشتن زندانی ها وکتک زدن نیروها درنشستها نتوانست هژمونی زنان را انطورکه میخواست تحمیل کند چگونه درایران موفق شده بماند

درثانی زنان درداخل تشکیلات با انهمه دبدبه وکبدبه چه گلی سرنیروها زدند که درتبلیغات ویاوه بافی بدروغ میخواهد زنان را به اسمان برده دروغ بخورد ملت بدهد که بعله زنان ما این هستند وتوانستند درداخل ایران مثل خودشون تولید وپس بی اندازند اینهم فقط با انقلاب مریم امکان پذیراست وضعیت انقلاب ومقاومت خیلی اشفته وداغون ترازاین حرفهاست که کسی گول اینگونه دجالیتها را بخورند اگراکثریت با چیزبودی قطعا وضعیتت خیلی بهترازاقلیت ناچیز بود هیچ نیازی به این حرفها نداشتی وتا بحال هزاربارسرنگون کرده بودی طرف دومیلیون نظامی ودوسه میلیون بسیجی با قدرت نظامی دراختیاراقلیت ناچیز است ولی مقاومت با هزارنفرادم بامیانگین سنی شصت سال مریض ودرب وداغون درپشت کامپیوتروفیس بوک بازی  درانطرف اروپا درکشورکوچک البانی انهم دربیابون که جرات امدن به شهرونشان دادن خود را ندارد اقلیت با چیز است دلیل همه حرفها این است که هژمونی زنان حاکم است  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s