چرا وچگونه برده فکری شدم

چگونه ممکن است ادمی درحال سرکوب روح وروان وفکرخود باشد رویا های غیرواقعی بخورد خود بدهد دردایره سراب درحال چرخش بدورخود باشد انوقت بخواهد برای دیگران ازادی وبرابری وعدالت اجتماعی به ارمغان ببرد مگرمعنی ازادی را میفهمیدم که برای دیگران میخواستم وقتی خودرا سرکوب میکنم به سایرین رحم خواهم کرد مگرخودم به ازادی رسیده وانرا چشیده ولمس کردم که به دیگران هدیه کنم ازاینجا نشات میگیرد که رجوی ازروز اول مارا طوری باراورد که شوری وشوقی باشیم نه شعوری که امروزه بی شعورها وحرکت براساس شوروشوق  را کانونهای شورشی مینامد همانهایی که مثل چهل وپنج سال پیش ماهستند شورکه امد شعورمیرود تبدیل به برده فکری رجوی خواهی شد اطرافیان اقای رجوی برده های فکری ونوکران جسمی هنوزدرسراب دنبال ازادی هستند غافل ازاینکه خود اسیرند ودرچنبره گرفتارایا چنین کسانی میتوانند ازادی بیاورند اگربیاورند ازادی ست که درمحتوا وماهیت بردست وپایش قفل وزنجیرشوروشوق وتهی از شعوربسته شده درهیبت ازادی شلاق بدست سرکوب گرتمام عیاراست

چرا وچگونه برده فکری شدم

قبلا بارها نوشته ام که انتخابم ازروی جهل ونادانی وشوروشوق بود نه اگاهانه وازروی شعورمیخواهم به یک نمونه ان اشاره کنم
شبی که میخواستم ازمرز رد بشم درجایی استراحت میکردیم به قاچاقچی گفتم موقع رسیدن به مرز بمن خبربده سواراسب شده وراه افتادیم هوا سرد وبود وباد کمی غباربرفها را به سروصورت ادم میپاشید هوا نیمه ابری ومهتابی بود هرچند دقیقه مدتی ابرها روی ماه را میپوشوندند مدام رنگ شب وبرف وکوه های سربفلک کشیده مرز ترکیه وایران تعغیررنگ میدادند وفضای زیبایی را خلق میکردند سم اسبان که کمی دربرف فرو میرفتند وقتی باهم ترکیب میشدن اهنگ دلنشینی بگوش میرسید دران شب شاعرانه امیخته ازنگرانی از اینده ای مبهم که چه خواهد شد به اسمان نگاه وبه اینده کشور وارزوهای رویایی وشیرین وزیبا فکرمیکردم به مرز که رسیدیم قاچاقچی گفت اینجا مرز است ورد شدیم انگار اسمان برسرم فرود امد وبین کوه ها واسمان له شدم انقدرناراحت وروح وروانم ازجدایی وخروج ازکشوربهم ریخته بود قابل توصیف نیست شروع به دلداری دادن خود کردم که اینها قیمت مبارزه وازادی مردم وکشوراست اگرمن نوعی ودیگری ندهد دیکتاتوری وسرکوب همه را نابود خواهد کرد ازازادی وبرابری وعدالت اجتماعی وحقوق بشر هیچ خبری نخواهد بود روی اسب درسکوت شب وتغیررنگهای طبیعت دربالای کوه های سردویخ زده پوشیده ازبرف وصدای اهنگین سم اسبان دررویا ودرون خود فریاد ازادی سرمیدادم برای کلمات زیبا دل میسوزوندم حکومت انها را ازمحتوا خالی ولوث کرده است درصورتی که اساسا ازبنیاد وبیخ وبن معنی هیچ کدام را نمی فهمیدم دراسمانها دنبال چیزی میگشتم که درکی وشکلی وشمایلی درذهن نداشتم در سراب بدنبال واقعیتها بودم  درسراب هیچ واقعیتی وجود ندارد تنها واقعیت وحقیقت ماهوی سراب فریب کاریست خود را درشکل واقعی وحقیقی به ادمی تحمیل میکند اگاهی نداشتم ونتوانستم دومرز را مثل مرز کشورها که ازان رد شدم تشخیص دهم کمبود اگاهی را با چنگ زدن به رویاها میخواستم جبران کنم غافل ازاینکه رویا ها که سرابی بیش نیستند هرکدام تارعنکبوتی ست درحال تنیدن وقفل وزنجیریست که به دست وپای خودم میزنم پرده ایست که روی مغزوقشرخاکستری میکشم تا واقعیتها را نبینم رنگ سیاه وگردغباریست  که روی دل وروح وروان خود میپاشم تا عواطف را سرکوب کنم بله انشب خودرا راضی میکردم که برده فکری ونوکرجسمی باشم نه اینکه به ازادی برسم چگونه ممکن است ادمی درحال سرکوب روح وروان وفکرخود باشد رویا های غیرواقعی بخورد خود بدهد دردایره سراب درحال چرخش بدورخود باشد انوقت بخواهد برای دیگران ازادی وبرابری وعدالت اجتماعی به ارمغان ببرد مگرمعنی ازادی را میفهمیدم که برای دیگران میخواستم وقتی خودرا سرکوب میکنم به سایرین رحم خواهم کرد مگرخودم به ازادی رسیده وانرا چشیده ولمس کردم که به دیگران هدیه کنم ازاینجا نشات میگیرد که رجوی ازروز اول مارا طوری باراورد که شوری وشوقی باشیم نه شعوری که امروزه بی شعورها وحرکت براساس شوروشوق  را کانونهای شورشی مینامد همانهایی که مثل چهل وپنج سال پیش ماهستند شورکه امد شعورمیرود تبدیل به برده فکری رجوی خواهی شد اطرافیان اقای رجوی برده های فکری ونوکران جسمی هنوزدرسراب دنبال ازادی هستند غافل ازاینکه خود اسیرند ودرچنبره گرفتارایا چنین کسانی میتوانند ازادی بیاورند اگربیاورند ازادی ست که درمحتوا وماهیت بردست وپایش قفل وزنجیرشوروشوق وتهی از شعوربسته شده درهیبت ازادی شلاق بدست سرکوب گرتمام عیاراست میخ برتابوت انسانیت میکوبد ایا کم ازاوضاع درونی حکومت رهبرعقیدتی شنیده وخونده ودیده اید؟؟؟  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s