فریاد ازادی با حنجره ادم خواران

رجوی بارها وبارها گفت مهم زمین وسلاح است بدون زمین وسلاح سرنگونی محقق نخواهد شد بهمین دلیل هم بود که به عراق امدیم تا صاحب زمین وسلاح بشویم تا سرنگونی را محقق کنیم سرنگونی رفته سوال بعدی بدون زمین وسلاح چگونه میخواهد به اهداف برسد معلوم نیست زمین وسلاح همان پیل است راستی اقا وخانم با این کنفرانسها وصدها بارتکرارمجدد بگوئید پیل چی شد ؟ ادمخواران زمین وسلاح وپیل میشوند چرااززمان خاتمی وپرتاب موشک استراتژیک « بند ر» یعنی فرستادن مریم رجوی به خارجه به پیل نرسیدی ؟
واقعیت این است که بعد انتخابات وریخته شدن زهربه گلوی رجوی ها وتودهنی محکم مردم ونداشتن ملا اجتماعی وحمایت توده ای مجبوراست ازاین کنفرانسها بگذارد صورت خود را با خونهایی که ازچنگال ادمخواران کودک کش بزمین میچکد سرخ نگه دارد زمان صدام چراازاین کنفرانسها نمیگذاشت چون انموقع ازنظراستراتژی وایدئولو ژی به بن بست نرسیده بود هرچقدر استراتژیک وایدئولوژی مثل خردرباتلاق گیرکند

فریاد ازادی با حنجره ادم خواران

یک روز رجوی درنشست داستان لری راتعریف کرد کسی سرلری کلاه گذاشته وپولش رابالا کشیده بود لربعدازچندبارمراجعه طرف ازچیزهای دیگرگفت درنهایت لرگفت همه این حرفها که زدی بگو پیلم یعنی پولم چی شد حال سوال ازاقای رجویست ازهمه جا میگویی راستی پیل چی شد کنفرانسی گذاشته وتعدادی سیاستمدارساندیسی وادمخواررا دورخودش جمع اسمش را گذاشته کنفرانس جهانی با حرفها کارندارم که اگربخواهم بنویسم یک کتاب میشود که نه وقتش راداریم نه حوصله که بخواهیم کتابی درباره چرندیات ادمخواران ساندیسی بنویسیم
سوال اول: چرا هرچه ادم ساندیسی وادمخواروجنایتکاردوراقای رجوی جمع میشوند ؟ یک دلیل بیشترندارد ازبس اقا وخانم خودشون ساندیسی انهم ازنوع عربی وصهیونیستی وغربی  وجنایتکارهستند اینها دورش جمع میشوند ولی همان ادمخواران وجنایتکاران شب وروز برعلیه ما اقدام راه نفس ما رامیبندند وازحرف زدن ما جلو گیری میکنند قورباغه با قورباغه ابو عطا میخونه 
سوال دوم : بما بگوئید ایا با حمایت ادمخواران وجنایتکاران ودشمنان ازادی میشود به ازادی رسید ؟ هرگز نمیشود مثل این میمونه که کسی با رنگ سیاه درودیواراتاق را رنگ بزند وبگوید میخواهم اتاق را سفید وروشن کنم مسخره وخنده دارنیست اقاوخانم رجوی ادمخواران را دورهم جمع کرده ومیگوید کنفرانس جهانی برای رسیدن به ازادی برگزارکردم همان ازادی که برای افغانستان وعراق ولیبی ویمن وسوریه به ارمغان بردند
میگوید نخست وزیرکانادا ازازادی مردم ایران دفاع میکند راستی اقا وخانم همان نخست وزیری که درکشورش چند ده هزارکودک بومی را تجاوزوکشتارودرگورهای جمعی دفن کرده اند اقای نخست وزیرجانی یک کلمه حرفی نمیزند ومحکوم نمیکند ، راستی رجوی ها بگویند چرا دربرابرکشتارکودکان بومی کانادا یک کلمه تا بحال موضع نگرفته مگرحامی حقوق کودکان نیستند چرا سکوت ؟ دلیل اینه که اقا وخانم اینکاره وکودک کش هستند چند کودک رادرخیابون درفازنظامی کشتند چند کودک راازاشرف فرستادند ینگه دنیا نابود کردند مگرپان عربهای کثیف وتجزیه طلب وضد مردم وکشورکودک چهارساله ایرانی را نکشتند ایا صدایی ازرجوی ها وشورای همدست جنایتکاران انها درامد
 خلاصه اینکه نه پنجاه هزارنقطه که پنجاه میلیون نقطه درتمام کشورها وشهرهای دنیا وتمام سیاستمداران جهان شرکت کردند سوال راستی پیل چی شد ؟ اینکارها غیراز چشم داشتن به بیرون ودست ادمخواران است ؟ پس کس نخارد چی شد ؟ کس نخارد پشت رجوی ها جز ناخن ادمخواران
همه ما میدونیم وخود رجوی بارها وبارها گفت مهم زمین وسلاح است بدون زمین وسلاح سرنگونی محقق نخواهد شد بهمین دلیل هم بود که به عراق امدیم تا صاحب زمین وسلاح بشویم تا سرنگونی را محقق کنیم سرنگونی رفته سوال بعدی بدون زمین وسلاح چگونه میخواهد به اهداف برسد معلوم نیست زمین وسلاح همان پیل است راستی اقا وخانم با این کنفرانسها وصدها بارتکرارمجدد بگوئید پیل چی شد ؟ ادمخواران زمین وسلاح وپیل میشوند چرااززمان خاتمی وپرتاب موشک استراتژیک « بند ر» یعنی فرستادن مریم رجوی به خارجه به پیل نرسیدی ؟
واقعیت این است که بعد انتخابات وریخته شدن زهربه گلوی رجوی ها وتودهنی محکم مردم ونداشتن ملا اجتماعی وحمایت توده ای مجبوراست ازاین کنفرانسها بگذارد صورت خود را با خونهایی که ازچنگال ادمخواران کودک کش بزمین میچکد سرخ نگه دارد زمان صدام چراازاین کنفرانسها نمیگذاشت چون انموقع ازنظراستراتژی وایدئولو ژی به بن بست نرسیده بود هرچقدر استراتژیک وایدئولوژی مثل خردرباتلاق گیرکند وزهرهای بیشتری بگلوی انها ریخته شود ازاین کنفرانسها بیشتربرگذارخواهند کرد ، به ادمخواران بیشتراویزان وچنگالهای الوده بخون را بیشترلیس خواهند زد دیروز نجاسات خمینی ازسروکله مارا لیس میزد امروزبا کنفرانسها دستان خونین را لیس میزند وچنگال خونین ادمخواران رابمردم نشان میدهد

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s