عذرخواهی یا عوامفریبی شیادانه

باید بگوید زمان شاه چی بود ؟ فازسیاسی و چرا جنگ مسلحانه برای چی بود ازکجا دستورمیگرفت ؟ انفجارها را بافرمان وهمراهی کدام سرویسهای جاسوسی انجام داد ؟ چرابه عراق رفت رابطه اش با غربی ها چیست چه رابطه ای با اعراب دارد وچقدرامکانات وپول گرفته ؟ رابطه اش با اسراییل چی ست اطلاعات اتمی را چه کسانی به اودادند وچرا اومجری بود ؟ چرا خواهان حمله نظامی به کشور وتحریم ها بود ؟ انقلاب ایدئولوژیک رابرخلاف گفته های خودش چرا انجام داد ؟ زندانها وبرده فکری وجسمی وجنسی کردن برای چی بود ؟ چرا زندان وشکنجه راه انداخت چرا نیروها را سیانورخوروخفه کرد ودرمیدانهای مین ازپشت به انها شلیک کرد چرا اطلاعات نیروهای درحال عمل رابا خط بازمیگفت تا حکومت متوجه وانها رادستگیریا بکشد ؟

عذرخواهی یا عوامفریبی شیادانه

بعد ازپایان نشستهای سیب زمینی گندیده ها یا همان شورا ، مسود رجوی پیامی برای انها فرستاده بعد ازحرفهای همیشگی به موضوعی اشاره کرده که تا بحال نزده بود بعد از47 سال برای اولین باراست که میشنوم که رجوی ازخودش انتقاد کرده یا درحد حرف اشکالی را پذیرفته باشد میگوید (اما درمقابل اینهمه بزرگواری ومهرومحبت انچه میماند عذرتقصیردرپیشگاه خدا وخلق وجمع یاران وهمرزمان ازکم وکاستی وناکرده های شخص من است ) خیلی خوبه همین را گفته وباعث شگفتی وشک بنده به این عمل شد که چه اتفاقی افتاده که رجوی چنین شهامت وجرات میلیمتری ونیم گرمی راازخود دراین برهه نشان  وبخود جرات داد همین دوکلمه رابگوید که چهل وهفت سال است ازان طفره میرود ازچند زاویه میشود انرا بررسی کرد
یک : بخاطرفشاروافشاگری ها ازاشتباهات وخطاهای استراتژیک وایدئولوژیک وتشکیلاتی ست که چاره ای برای اونگذاشته مجبورشده همین حد رابپذیرد
دو : اعتراضات درونی وبیرونی بخاطراشتباهات بسیارزیاد بوده که اوراواداربه بیان چنین مسایلی کرده است
سه : با امدن رییسی همه چیزرابرباد رفته میبیند وسرنگونی واهی رادرچشم انداز نمی بیند بهتردیده اخروقتی چیزی بگوید
چهار: اوضاع جسمی او خراب است وشاید اخرین نفسها را میکشد پیام بسیارکوتاهی داده اگرحالش خوب بود بعد اینهمه مسایل پیش امده با شناختی که ازرجوی دارم حداقل جمع بنده دویست صفحه ای میداد وبقیه حرفها رابه کتابی که دراین رابطه منتشرخواهد کرد محول میکرد
پنج : دراخرین نفسها خواسته خودرا خلاص وتطهیروبعنوان رهبرانتقاد واشکال پذیرجا بزند وتناقضات درونی خود که اورابدجوری بعد اینهمه خیانت ووطن فروشی وجنایت واذیت وازارنیروها وبرده فکری وجسمی وجنسی کردن انها عذاب میدهد حل کرده باشد شاید اینروزها به عذاب وجدان نداشته گرفتارشده باشد
هردلیلی که داشته باشد اصلا کافی نیست که بگوید کم وکاستی ها ازمن است رهبری که میخواهد ازخود انتقاد واشکالات را بپذیرد باید اینگونه تنظیم کند ، چرا ما میکنیم ولی او قدرت انرا ندارد ؟ باید اززمان شاه ودستگیری بالا بیاورد چکارکرده است چرا دربرابرمردم جوادیه ونازی اباد که مدام ازان میگفت عملیات جاری وغسل هفتگی نمیکند ؟ باید بگوید زمان شاه چی بود ؟ فازسیاسی و چرا جنگ مسلحانه برای چی بود ازکجا دستورمیگرفت ؟ انفجارها را بافرمان وهمراهی کدام سرویسهای جاسوسی انجام داد ؟ چرابه عراق رفت رابطه اش با غربی ها چیست چه رابطه ای با اعراب دارد وچقدرامکانات وپول گرفته ؟ رابطه اش با اسراییل چی ست اطلاعات اتمی را چه کسانی به اودادند وچرا اومجری بود ؟ چرا خواهان حمله نظامی به کشور وتحریم ها بود ؟ انقلاب ایدئولوژیک رابرخلاف گفته های خودش چرا انجام داد ؟ زندانها وبرده فکری وجسمی وجنسی کردن برای چی بود ؟ چرا زندان وشکنجه راه انداخت چرا نیروها را سیانورخوروخفه کرد ودرمیدانهای مین ازپشت به انها شلیک کرد چرا اطلاعات نیروهای درحال عمل رابا خط بازمیگفت تا حکومت متوجه وانها رادستگیریا بکشد ؟ با امریکا بعد سرنگونی چه رابطه ای برقرارکرد ؟ و…….تا این مسایل وبقیه را درتلویزیون ورسمی وپخش مستقیم برای مردم نگوید بقول خودش عملیات جاری نکند ، نقطه اغازنگوید وجمع بندی هرموردی را انجام ندهد وتعهد دراخربرای سازمانش وشورا مشخص نکند قابل قبول نیست زیرا که مثل بنده وسایرین ایزوله وتف باران شده وصدها فحش ناموسی خورده که نبوده رهبرعقیدتی خود راخوانده است ومسبب ومسول اول تمام حرفها وعملکردهای سازمان مجاهدین وشورا میباشد باید دراین حد پاسخ بدهد نه درحد یک فرد عادی جامعه درغیراینصورت حرفها
عملی شیادانه ، عوامفریبی ودجالگرایانه جهت دربردن خود است ولا غیرکه هیچ ارزشی ندارد

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s