فروپاشی افغانستان خط بطلان براستراتژی رجوی

اگرخوانندگان جواب رجوی درباره گزارش را خونده ویا دیده اند بنده هم تا به امروز دیده ام درجریان یازده سپتامبرانرا ضربه اسلام ارتجاعی میخوند ومدعی بود که ضربه اسلام انقلابی که خودش باشد چه ها خواهد کرد بعد سرنگونی صدام تحلیل میکرد که امریکا اشتباه کرد اول می بایست به ایران حمله بعد به عراق وسایرجاها میپرداخت حرفها راازاین بابت نوشتم که فرهنگ وفلسفه رجوی درذات خود وابسته  ووابستگی راترویج میکرد همانطورکه قبلا نوشتم رجوی بنام ازادی وبوق وکرنا کردن ان ، استقلال را درزیرحرفها پنهان میکند  بجای وابسته  کت بسته تشریف دارد اوضاع افغانستان وفروپاشی ارتش ودولت درعرض یک هفته وعملکرد امریکا چه چیزی رامیگوید وتجربه ان برای اقاوخام رجوی چیست

فروپاشی افغانستان خط بطلان براستراتژی رجوی

اقا وخانم رجوی تکرارچهره زشت تاریخ هستند

انچیزی که تابه امروز مشخص شده وابستگی اقای رجوی به بیگانگان است دراشرف خالد ابن ولید وسعدابن ابی وقاص را شمشیراسلام وازاد کننده ایران ازدست دیکتاتورهای ساسانی میخوند ازانجایی که بنده تقریبا مسلط به تاریخ بودم وبالاترین مسولین رجوی بارها بمن گفتند تنها کسی که به اندازه بنده به تاریخ دردرون مجاهدین مسلط است اقای عباس داوریست  ازاین جهت یاد اوری کردم که گزارشی ازجنایتهای ان دوفرمانده عرب وسایرین درایران وعواقب ان برای مردم وکشورتا روزی که گزارش را نوشتم به حرفهای رجوی بشدت تاختم گفتم چگونه است که به حکومت اسلامی اخوند میتازید ولی عاملین اصلی بوجود امدن حکومت خمینی درایران را شمشیراسلام وازاد کننده ایران قلمداد میکنید این تناقض را چگونه جواب میدهید درثانی استقلال چه میشود استقلال الویت برازادی دارد بگذریم ازاینکه عربها به ایران ازادی که ندادند میلیونها باربدترازساسانیان درایران بگیروببند راه انداختند اگرخوانندگان جواب رجوی درباره گزارش را خونده ویا دیده اند بنده هم تا به امروز دیده ام درجریان یازده سپتامبرانرا ضربه اسلام ارتجاعی میخوند ومدعی بود که ضربه اسلام انقلابی که خودش باشد چه ها خواهد کرد بعد سرنگونی صدام تحلیل میکرد که امریکا اشتباه کرد اول می بایست به ایران حمله بعد به عراق وسایرجاها میپرداخت حرفها راازاین بابت نوشتم که فرهنگ وفلسفه رجوی درذات خود وابسته  ووابستگی راترویج میکرد همانطورکه قبلا نوشتم رجوی بنام ازادی وبوق وکرنا کردن ان ، استقلال را درزیرحرفها پنهان میکند  بجای وابسته  کت بسته تشریف دارد اوضاع افغانستان وفروپاشی ارتش ودولت درعرض یک هفته وعملکرد امریکا چه چیزی رامیگوید وتجربه ان برای اقاوخام رجوی چیست
چرا افغانستان فروپاشید ؟ یک مستقل نبود واشرف غنی مثل رجوی کاملا وابسته بود دوم عملکردهای مفتضحانه امریکا درویرانی ونساختن زندگی برای مردم سوم تفکرات وحکومت نولیبرال چپاولگرکه زندگی مردم را مثل دولت روحانی بنابودی کشوند چهارم نفرت مردم ازدولت نولیبرال وخسته ازجنگ وویرانی ودزدی وچپاول پنجم نداشتن ارتش منسجم ومنظم وکارارا که امریکا ساخت ودرروز جنگ هم به ارتش دستورفرارداد عین هو ارتش عراق که فرماندهان خیانت کارعملی کردند  ششم ایجاد جنگهای داخلی وتجزیه افغانستان که امریکا دنبال ان است که با طالبان قرارداد مخفیانه امضا کرده است تمامی موارد فوق دریک چیز خلاصه میشود نبود « استقلال » اگربود میشد چنین رفتارکرد اقای رجوی نمیتواند ادعا کند که درافغانستان ازادی نبودیک نمونه ازعملکرد ضد ازادی دولتهای افغانستان بما نشون بدهد می بینید که داشتن ازادی بدون استقلال هیچ معنی ومفهومی ندارد وعملی سراسراشتباه ودرخط بیگانگان است که منافع انها را تامین میکند درافغانستان وعراق میشود بوضوح دید ازادی بتنهایی برای مردم خیربه ارمغان نمیاورد بلکه عاملی برای نابودی فرهنگ وتمدن درراستای منافع دیگران است هروقت بیگانه عشقش کشید کشوررا ازهم فرو میپاشوند وتاروپود باقی مانده جامعه را ازهم میدرد اینکه اقای وخانم رجوی ازروز اول استراتژی خود رابرپایه ازادی بنا نهاده اند بدلیل وابستگی وکت بستگی انهاست که ارتش را میخواست منحل کند وانراارتش دیکتاتوروضد خلق قلمداد میکرد تا به ازادی برسد هدف این بود که کشوررابنام ازادی بپا شوند رجوی چهل وچندسال است که دل درد ازادی گرفته وشبانه روز سانجوی ازادی ازارش میدهد ازادی چون حناق گلویش را گرفته بسان یرقان رنگ ورویش را زرد همانند جزام چهره استراتژی رجوی را کریه المنظرو رجوی بنام ازادی تشکیلات وهواداران خود را برده امریکا وعربستان واسرائیل کرده است انچیزی که میتوانست رجوی را رجوی نشان بدهد همین استراتژی ازادی خواهی بدون استقلال بود ایا اقا وخانم رجوی ازفروپاشی افغانستان درس گرفتند که با وابستگی وکت بستگی بجایی نمیرسند حتی اگربقدرت هم برسند سرنوشتی بهترازبن علی وحسنی مبارک واشرف غنی نخواهند داشت ، تا ثیرات افغانستان روی امریکا بسیاربسیاربیشترازتاثیرویتنام خواهد بود رجوی منتظرتاثیرات ان باشد که اربابان با تیپا جوابش رابدهند سرنوشت کسانی که استقلال که همان منافع ملیست راقربانی ازادی که منافع فردیست میکنند بهترازسرنوشت سایروابستگان درتاریخ وامروز رجوی نخواهند داشت استقلال وازادی درکنارهم مکمل هستند وجدا کردن انها ازهم برخلاف منافع ملی ست اقا وخانم رجوی تکرارچهره زشت تاریخ هستند   

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s