تشکیلات اوجب واجبات

رجوی می گوید جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران ولی چند وقت پیش ان را تغییرواعلام کرد جمهوری دمکراتیک هم اسلام را حذف کرد هم ایران را به او گفتند اقا جون اسلام چیه ایران چیه باید همه را حذف کنی بهمین دلیل حرفی گرد وبی معنی وغرب پسند میزند جمهوری دمکراتیک برای کجا میخواهد پیاده کند معلوم نیست اسم اسلام وایران نباید رابیاورد چون انها ازپایه مخالف ایران ودنبال تجزیه ایران هستند با اصل وپایه مخالفند بهمین دلیل حذف میکند اما شان نزول حرف خمینی وبخصوص اقای رجوی چیست وازکجا نشات میگیرد باید برگردیم به صلح حدیبیه که نماینده ابو سفیان گفت باید الله را ازقرارداد حذف کنی ارمن الله راقبول داشتم که با تو جنگ نداشتم وپیامبرمسلمانها کلمه الله را پاک کرد اینها ازاینجا نشات گرفته وتوجیح عمل خود را میکنند

تشکیلات اوجب واجبات

چرا اقای رجوی اسلام وایران را بعد چهل وپنج سال حذف کرد ؟ خمینی میگفت حفظ نظام اوجب واجبات است وبخاطران اگرلازم باشد ازنمازوروزه وحج خلاصه فروعات میتوان گذشت وکنارگذاشت این حرف خمینی ازروزاول تیزومشخص بود
اما اقای رجوی خمینی را مرتجع وعقب مونده وواپسگرا مینامید وخود را انقلابی ببینیم اسلام اقای رجوی چیست ؟ شاخص اسلام چیست میگوید خالد ابن ولید وسعد ابن ابی وقاص شمشیراسلام وازاد کننده ایران ازدست دیکتاتورها وظالمان وستمگران ساسانی وشاهنشاهی هستند اسلام اقای رجوی همان اسلام خالد وسعد است ولی هیچ وقت ازجنایتهای انها نمیگوید ازبربریت ووحشی گری حرفی نمیزند تعدادی ادمخوارعربی را که زنان ومردان ایران رابه کنیزی وبردگی بردند درسکوت است نمیدونم چرا نمیگوید سه خلیفه مسلمانها یعنی عمروعثمان وعلی را سه برده ایرانی کشتند بی دلیل بود ؟ اقای رجوی دراین باره توضیح بدهد ولی دریغ ازیک کلمه برای چرایی ، چرا ؟ چون خودش مثل همانها ادمخواراست اگربرعلیه انها حرفی بزند دیگرخودش نمیتواند همانند انها رفتارکند میگوید من جلو شورا ایستادم وگفتم رگ گردنم قطع شود نمیگذارم اسلام ازجمهوری دمکراتیک ایران حذف شود این حق ماست چون مردم ایران مسلمان هستند و….همین اسلام انقلابی وقتی امریکا امد سلاح که مرزسرخ بود را داد وگفت اسب رادادم تا اسب سواررا حفظ کنم یعنی برای حفظ تشکیلات مرزسرخم را رد کردم مرز سرخ یعنی همان رگ گردن که اقای رجوی اجازه داد توسط امریکا قطع شود دوم میگوید جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران ولی چند وقت پیش ان را تغییرواعلام کرد جمهوری دمکراتیک هم اسلام را حذف کرد هم ایران را به او گفتند اقا جون اسلام چیه ایران چیه باید همه را حذف کنی بهمین دلیل حرفی گرد وبی معنی وغرب پسند میزند جمهوری دمکراتیک برای کجا میخواهد پیاده کند معلوم نیست اسم اسلام وایران نباید رابیاورد چون انها ازپایه مخالف ایران ودنبال تجزیه ایران هستند با اصل وپایه مخالفند بهمین دلیل حذف میکند اما شان نزول حرف خمینی وبخصوص اقای رجوی چیست وازکجا نشات میگیرد باید برگردیم به صلح حدیبیه که نماینده ابو سفیان گفت باید الله را ازقرارداد حذف کنی ارمن الله راقبول داشتم که با تو جنگ نداشتم وپیامبرمسلمانها کلمه الله را پاک کرد اینها ازاینجا نشات گرفته وتوجیح عمل خود را میکنند درصورتی که شرایط ودلایل قرارداد صلح حدیبیه هرگزبا شرایط کنونی ایران وجهان همخوانی ندارد که وارد تحلیل صلح حدیبیه نمیشوم معتقد هستند وقتی پیامبرکلمه الله را پاک میکند چرا من اسلام وایران را حذف نکنم وحفظ نظام را مقید به فروعات کنم دلیل این است مگراسلام وایران بالاترازالله است درنتیجه بدستورابوسفیا نها اسلام وایران حذف وحفظ تشکیلات اوجب واجبات میشود استحاله و التقاط و دورویی یعنی همین ، کسی که چنین مرزسرخهایی را رد میکند ایا پرنسیب وشرافت ایدئولوژیک که بخاطران ، انهمه بلا سرملت اورد باقی مانده است ؟ ایا استقلالی باقیست ؟ تشکیلاتی که بخاطران ازهمه چیزبگذرد ان تشکیلات چه وضعی پیدا میکند یکی ازویژگیهای باند فاسد ومافیایی این است که همه چیز رابخاطرحفظ باند وضربه نخوردن براحتی به حراج میگذارد چون هیچ هدفی غیرازپول نداشته وندارد همه حرفها بخاطرتامین وحفظ منافع است منافع رجوی حفظ تشکیلات برای رسیدن بقدرت است برای قدرت همه چیزرا درطبق اخلاص گذاشته وبا طبق همه را میفروشد اسلام  وایران چه مقوله ایست این کلمات ازکجا درامده اگرازایران بگوید باید به استقلال هم بپردازد جمهوری دمکراتیک همان دمیدن درکوره ازادی خواهیست که قبلا فرق استقلال وازادی خواهی را توضیح داده ام حفظ تشکیلات اوجب واجبات است تا بتواند دردنیای سایبر کامنت گذاری با دادن فحشهای چاروداری وچاله میدانی به مخالفین به مبارزه ادامه بدهد راستی فرق اوجب واجبات خمینی ورجوی مدعی مخالف ودرحال جنگ با خمینی درچیست ؟ هردو یک حرف را میزنند فرق دراین است که خمینی مرتجع وواپسگرا هرگزبخاطرحفظ نظام فروعات را کنارنگذاشت ولی رجوی انقلابی اوجب واجبات را کاملا درمقاطع مختلف عملی کرد  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s