انتقام گیری رجوی ازبنده

بمن گفت اصلا انتظارنداشتم جواب دادم میدونم فکرکردید ازترس تن میدهم دوم اجازه نمیدهم کسی بخواهد بخاطرمسایل گذشته وننوشتن نامه ونزدن تلفن از من انتقام بگیرد جواب انتقام رابدجوری خواهم داد گفت نشست تمام بلند شو برو شگرد رجوی بود نفرات راسرطرف میریخت اگرترسید که هیچ اگرایستاد عقب میکشیدند اینهم یکی دیگرازبرخوردهای انقلابیون شش اتشه اسلام رجوی بود میخواستند با زوروجنگ روانی وشانتاژبه اهداف خود برسند البته حق داشتند چون با این برخوردها با بقیه به نتیجه میرسیدند وخانواده ها درداخل را گرفتارحکومت میکردند انوقت به بقیه میگوید مزدوراطلاعات ، خودش ازکلی نفرات وهواداران درداخل رابا این عملکرد ها تحویل وزارت اطلاعات داد . حال مزدورکیست ؟؟؟؟

انتقام گیری رجوی ازبنده

عملیاتهای راهگشایی شروع شده بود برگه ای جلو بنده گذاشته وگفتند هرچی اطلاعات ازشهرتون درباره نیروهای رژیم داری بنویس منهم قبول نکرده گفتم هیچ اطلاعاتی ندارم بعد چندروز برادرمسول که مسایل برادران را حل میکرد درجایی که زنان نمیخواستند وارد شوند این افراد را میفرستادند امده بمن گفت چرا ننوشتی گفتم اطلاعات ندارم با عصبانیت گفت مگرتو فلان وبهمان نبودی چرا اطلاعات نداری خلاصه موضوع با جنگ ودعوا تمام شد چندسال بعد دوباره عملیاتها شروع ومرا خواستند رفتم دیدم خانم تنهاست درب رابازگذاشتم گفت درب راببند بیا بنشین نشستم گفتم خواهرنشستن تکی شما با من برخلاف انقلاب است جواب داد خوبه خوبه تو یکی درباره انقلاب با ما حرف نزن مگرتو اصلا انقلاب قبول داری زنگ زد گماشته چای وشکلات اورد وقتی میخواستند کسی را رام یا دررودربایستی قراربدهند ازاین کارها میکردند داعیه مهربانترازمادرمیشدند شروع کرد سازمان برای تو امکانی فراهم کرده که برای کسی فراهم نمیکندکلی منت گذاری برگه ای جلوام گذاشت وگفت نامه برای خانواده بنویس بعد برایت نوبت تلفن هم میگیریم جواب دادم خواهرقبلا چند بارگفته ام نه نامه مینویسم نه تلفن میکنم با تعجب پرسید چرا گفتم به این خاطرکه هدف این است که میخواهید نامه بنویسم بعد هم تلفن بکنم خواسته چیست ازخانواده برای عملیاتهای داخلی یا امکانات بگیرم یا جا ومکان میخواهید یا پول بعد هم هرروز گزارش نویسی تناقضات را خواستارخواهید شد مگرمریضم دوم روزاول که وارد سازمان شدم کتبی نوشتم که هرگزخانواده را وارد این مسایل نخواهم کرد که اخرعمری انها را گرفتارزندان کنم وبه کشتن بدهم فقط خودم هستم هدف این است منت هم سرمن نگذارید امدم بیرون میدونستم رجوی انتقام جواب منفی سالهای قبل واین یکی را ازمن خواهد گرفت فقط بستگی به زمان دارد چند روزبعد گفتند برو اتاق همین خانمی که گفت نامه بنویس فکرکردم ازدوحالت خارج نیست یا میخواهد مجددا بحث نامه وتلفن را مطرح کند یا رجوی میخواهد بوسیله او ازمن انتقام بگیرد رفتم دیدم کلیه فرماندهان قسمتها دراتاق نشسته اند خانم گفت تو چرا اینقدرغیرتشکیلاتی وغیرایدئولوژیک هستی پرسیدم چکارکردم فاکت ونمونه بگویید اینجا اینو گفتم انجا فلان کاررا کرده ام میدونید که حرفهای گرد وبی سروته راقبول نمیکنم مجبورشد گفت حرف سازمان را زمین انداختی به خواسته رهبری عمل نکردی نه اطلاعات میدهی نه نامه وتلفن میکنی گفتم پس درد جای دیگریست نه برخوردهایم رک وروراست اول هیمن رابگوفرماندهان عصبانی شدن وبحث بالا گرفت بلند شده گفتند انقدرمیزنیمت تا صدای سگ بدهی برگه راجلوم گذاشتند که نامه بنویس یکی ازفرماندهان که ازقدیم الایام مرا میشناخت خیلی دهان دریدگی وخودراپاره میکرد امد جلو مشتش رابمن نشان داد گفت میکشمت گفتم برادرفلانی ما همدیگررا ازقدیم میشناسیم بخاطررابطه دوستی سکوت کردم احترام خود را نگه داروحرفهای نامربوط نزن ما ازکسی نمیترسیم وبا این کارها تن بچیزی نمیدیم دوم بارها گفته ام کسی روی من دست بلند کند دستش را میشکنم بقیه هم بلند شدن که مرابزنند بلند شده ودستم را کشیدم عقب به همان دوست گفتم بخدا قسم دست ازپا خطا کنی چنان با کف گرگی ومشت صورت تو وبقیه را داغون میکنم که جنازه تون راازاتاق بیرون ببرند اگرمیخواهید مرز رد کنید بفرما خانم دید کاربه اینجا کشید سرفرماندهان داد زد که بنشینید چرا نشست مرا خراب میکنید انها نشستن بمن گفت اصلا انتظارنداشتم جواب دادم میدونم فکرکردید ازترس تن میدهم دوم اجازه نمیدهم کسی بخواهد بخاطرمسایل گذشته وننوشتن نامه ونزدن تلفن از من انتقام بگیرد جواب انتقام رابدجوری خواهم داد گفت نشست تمام بلند شو برو شگرد رجوی بود نفرات راسرطرف میریخت اگرترسید که هیچ اگرایستاد عقب میکشیدند اینهم یکی دیگرازبرخوردهای انقلابیون شش اتشه اسلام رجوی بود میخواستند با زوروجنگ روانی وشانتاژبه اهداف خود برسند البته حق داشتند چون با این برخوردها با بقیه به نتیجه میرسیدند وخانواده ها درداخل را گرفتارحکومت میکردند انوقت به بقیه میگوید مزدوراطلاعات ، خودش ازکلی نفرات وهواداران درداخل رابا این عملکرد ها تحویل وزارت اطلاعات داد . حال مزدورکیست ؟؟؟؟

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s