عشق پیری گربجنبد سربه رسوایی کشد

چند وقت پیش مصاحبه ای کرده وسرگذشت خود را گفته بود که بنده هیچ حرف بد وتوهین درمصاحبه اش ندیدم فقط ازمادرش صحبت واوضاع روحی وروانی ودلتنگی های خود درکودکی را مطرح واینکه ارزوی دیدارمادررا داشت ازانجاییکه خانم واقای رجوی کوچکترین حرفی را برعلیه خود میداند هیچ حریم وحرمتی را نگه نمیدارد وهریاوه ای رابه دیگران چسبونده وبخورد خلق الله میدهد که نشان ازبی ظرفیتی وانتقاد ناپذیری وعدم پذیرش حق است بهمین دلیل وبخاطرنداشتن ظرفیت وبیان حقایق وقبول انها سعی میکند با مارک واتهام موضوع را حل وفصل کند

عشق مادری درتفکرات رجوی

عشق پیری گربجنبد سربه رسوایی کشد

پسری که زمان حمله امریکا درجنگ کویت توسط رجوی ازمادرجدا وبه سوئد منتقل شده بود بزرگ شده ودرپلیس کشورسوئد بعنوان افسراستخدام ودرحال کاراست چند وقت پیش مصاحبه ای کرده وسرگذشت خود را گفته بود که بنده هیچ حرف بد وتوهین درمصاحبه اش ندیدم فقط ازمادرش صحبت واوضاع روحی وروانی ودلتنگی های خود درکودکی را مطرح واینکه ارزوی دیدارمادررا داشت ازانجاییکه خانم واقای رجوی کوچکترین حرفی را برعلیه خود میداند هیچ حریم وحرمتی را نگه نمیدارد وهریاوه ای رابه دیگران چسبونده وبخورد خلق الله میدهد که نشان ازبی ظرفیتی وانتقاد ناپذیری وعدم پذیرش حق است بهمین دلیل وبخاطرنداشتن ظرفیت وبیان حقایق وقبول انها سعی میکند با مارک واتهام موضوع را حل وفصل کند جهت اگاهی خانم واقا یاد اوری کنم اینگونه برخوردها نشان ازضعف سیاسی وایدئولوژیک است البته بنده هیچ ابهامی درباره ضد انسانی بودن ونابود کننده انسانها با ایدئولوژی رجوی ندارم وانقلاب خانم فقط وفقط برای سرکوب ومطامع فردی شکل گرفته وسد راه تکامل وانسانهاست بدین جهت است که روز بروز ازهرنظرمرزهای وقاحت ودریدگی را طی ودرباتلاق اعتقادات خود درحال فرورفتن است انسانهایی راپرورش میدهد که به یک نمونه اشاره میکنم
خانم رجوی مادرهمین کودک رابه صحنه فرستاده تا به فرزند خود حمله واورابا دندان انقلاب ایدئولوژیک تکه تکه کند غافل ازاینکه انقلاب فقط برای درون مسله است ودربیرون هیچ جایی ازاعراب ندارد وکسی پشیزی ارزش برای ان قائل نیست برود ازمردم ایران بپرسد محض رضای خدا ازیکی نشنیدم که یک کلمه بگوید قابل قبول است حال خانم برده با دستورامده نوشتاری برعلیه فرزند دارد کلی ازعشق خود وسایرمجاهدین میگوید عواطف را برخ میکشد اما درهمین نوشتاربعد ازفحش ولاطاعلات به دیگران که نشات گرفته ازهمین عشق وعواطف مجاهدی ست درپایان به دولت سوئد میگوید مواظب باشید رژیم دردرون شما نفوذ کرده است یعنی اینکه پسرمن نفوذی ومهره رژیم است ای تف بران عواطف وعشق مادری که با اویزان شدن ازانقلاب مریم اول نوشتاربیان کردی این چه عشقی وعواطفی ست عشق است یا سرتا پا کینه ونفرت انشالله این دل پرازعشق وعاطفه ازحرکت باز بایستد وگرفتارماروموروموریانه شود ، خانم درغار ، مثل اینکه اتحادیه اروپا 27 کشورهستند که همه قرارداد امنیتی دارند سیستمهای اطلاعاتی 27 کشورمتوجه نشدند که افسرنفوذی ست ولی خانم درغارفهمید انگاردولت مربوطه چشمانش را بست وبا پریا پوچ وشیریا خط اسم اودرامد وشد افسرچقدرخنده دارحرف میزنند ومینویسند بماند یکی ازویژگی های انقلاب مریم میدونید چیه دریک جمله چشمان وگوشها را میبندد ودهان رابرای یاوه گویی بازمیکند تا طره هات خوب بیرون بریزد حال قضاوت کنید انقلاب مریم چقدر وچه نوع عشق وعواطف مادری پرورش میدهد اگردرراس کاروقدرت باشند عشق وعواطف انها نسبت بمردم چقدراست وچه بلایی برسرمردم خواهند اورد مادرانی که ارزوی دیدارفرزند با مادررا اینگونه پاسخ میدهند ایا جواب کوچکترین حرف مردم را با گلوله وشکنجه پاسخ نخواهند داد ؟ تجربه میگوید بدترازگلوله نصیب ملت خواهد شد  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s