خانم رجوی با پوزه شما دریا نجس نمیشود

رجوی ها لوش ولجنی بیش نیستند که درمرداب البانی چون زالو وحشرات درحال خوردن خون همرزمان خود هستند داد وفریاد انها ازاین موضوعات نشات میگیرد انقدرفریاد بزنید تا بترکید با تبریک مجدد به شهرام ورحمت وارزوی نجات بقیه ازچنگال ودندانهای دراکولا ها مریم ومسعود رجوی ازادی گوارای وجودشون باد بخدا قسم اگردرزباله ها غذا پیدا وبخوریم اب جوب بنوشیم درخیابونها بخوابیم برای سیرکردن شکم گدایی کنیم ازادی اینچنینی سگش شرافت دارد به زندگی درتشکیلات ضد انسانی ومردمی وضد ایرانی رجوی ها خوش باشید

خانم رجوی با پوزه شما دریا نجس نمیشود

رجوی عین هیتلرمیگوید یا با منی یا برعلیه من براساس همین قانون تنظیم میکند هرمخالفی را مزدورمینامد پارافراترگذاشته میگوید همه باید با من باشند بایدی واجباریست اگربدون اسم من نفس بکشی حرام است اگرموقع شام وناهارنام مرانیاوری ان غذا حرام وعمل شرک انجام دادی اگردرپایان غذا خوری شکرمرابجا نیاوری ان غذا ازگوشت سگ وخوک هم نجس تراست محورزمین وزمان رجوی ست درقدیم میگفتند زمین روی شاخ گاو است وقتی گاو خسته یا عصبانی میشود زمین را ازروی این شاخ به روی ان شاخ پرتاب میکند که دراین حالت زلزله رخ میدهد امروزه زمین روی شاخهای اقا وخانم سواراست اگرشاخ انها نباشد زمین ازمنظومه شمسی خارج خواهد شد درنتیجه همه باید ازمن بگویند وبا من باشند ومجازبه مخالفت نیستند وگرنه مزدورهستند
کمیسیونی دارد متخصص مزدورشناسی ست همیشه درخواب وقتی یکی میگوید اقایون وخانمها نمیخواهم با شما باشم مزدورشناسی کمیسیون گل میکند دریک هفته گذشته کمیسیون دو مزدوررا شناسایی کرده رحمت وشهرام  با شناختی که  ازانها دارم ازهیچ کاری دررابطه با منافع رجوی کوتاهی نکردند همیشه بندگان خدا حمایت میکردند زحمت میکشیدند هیچ چیزی کم نگذاشتند وقتی هم جدا شده بودند کارهایی که رجوی میخواست انجام میدادند دریک نقطه گفتند نمیخواهیم برای رجوی کارکنیم چون مدام تحقیرمیشویم وزیرفشارقرارداریم عطایش رابه لقایش بخشیدند ضمن خوشحالی وتبریک به انها رجوی انقدرعصبانی شده که زمین را روی شاخ دیگرش پرتاب کرده ولی زلزله درخانه خودش رخ داده کلی کاغذ پاره منتشرکرده که ببینید چقدرپول به انها دادم که چی
حرام لقمگان تاریخ ایران چرا سی سال عمرانها را حساب نمیکنید ؟ چند لک پول که ازعربستان وامریکا گرفتی رابرخ همه میکشید ؟چرا نمیگویید چگونه انها رافریب وگرفتاروعمروروح وروان انها را نابود کردید ؟ چرا نمیگویید روح وروان وعمروجان انها را بیغما بردید تا ازاربابان پول دریافت کنید ؟ مگرشهرام بخاطرشما ضربه مغزی نشد که نمیتونست راه برود وتعادل خود راازدست میداد که الان نمیدونم درچه وضعیتی ازسلامتی جسمی ست ؟ بخاطرعوامفریبی شما نبود ؟ دیگرچه چیزی را میبایست قربانی وفدای شما میکردند تا راضی شوید ؟ درد او این است که چرا کشته نشدند تا من سواربرخون انها پول بیشتری دریافت کنم چون جدا شدند رجوی درحال سوزش است اولا رجوی ها رابه لجن کشیدند دوم پولی که ازاربابان دررابطه با انها میگرفت راازدست دادند ثابت کردند که رجوی ها لوش ولجنی بیش نیستند که درمرداب البانی چون زالو وحشرات درحال خوردن خون همرزمان خود هستند داد وفریاد انها ازاین موضوعات نشات میگیرد انقدرفریاد بزنید تا بترکید با تبریک مجدد به شهرام ورحمت وارزوی نجات بقیه ازچنگال ودندانهای دراکولا ها مریم ومسعود رجوی ازادی گوارای وجودشون باد بخدا قسم اگردرزباله ها غذا پیدا وبخوریم اب جوب بنوشیم درخیابونها بخوابیم برای سیرکردن شکم گدایی کنیم ازادی اینچنینی سگش شرافت دارد به زندگی درتشکیلات ضد انسانی ومردمی وضد ایرانی رجوی ها خوش باشید وبه انتخابتون ببالید که انتخابی درست انجام داده خود راازقید وبندها نجات دادید بگذارید خانم مریم رجوی با کمیسیونش واق واق کند با پوزه سگ دریا نجس نمی شود  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s