فرق رجوی باشاه وخمینی درکجاست

قبول میکنیم که حرفهای رجوی ومقایسه او کاملا درست است هردو همان کارهایی که رجوی میگوید راانجام داده اند ایا خودش انجام نداده است ؟ پول ازهرجنایتکاری گرفته همین دوروز پیش مشخص شد درازای دادن اطلاعات به اسراییل 250 میلیون دلارگرفته است ، درعراق وسوریه ویمن ولبنان به بهانه جنگ با خمینی کم دخالت کرده وازتروریست ها برعلیه دولتهای مرکزی حمایت کرده ؟ دردرون مناسبات کم دیکتاتوری وسرکوب وزندان وشکنجه گاه راه انداخته با شکنجه سفید روح وروان نیروها را نابود کرده است ؟ تکیه براقلیت نه اینکه خودش صدها میلیون درجهان حامی دارد اگرپنج هزارنفردرداخل به میدان اورد انوقت دم ازاکثریت خود بزند ، تک حزبی نگویید رجوی درحکومت خود به 120 حزب با نحله های مختلف واعتقادات متفاوت اجازه فعالیت داده است یک انتقاد کوچک اجرایی میکردند پوست کله ادمها را میکند ظرفیت وتوان کوچکترین انتقادی را نداشت همه راشیعه میکرد حتی حاضرنبود کسی که اهل سنت یا دین دیگری دارد که کسی هم خبرنداشت راتحمل کند

فرق رجوی باشاه وخمینی درکجاست

درسایت مجاهد نوشتاری دارد که شاه وخمینی را مقایسه ونتیجه گرفته که رجوی اززمین تا اسمان با انها فرق دارد وکارهایی که انها کرده اند رانکرده درنتیجه لیاقت رهبری ایران رادارد ببینیم چی گفته
وجهه اشتراک شاه وخمینی
شرارت ودخالت درکشورهای دیگر ، ایجاد حکومت دیکتاتوری ، تکیه براقلیت چند درصدی ، تکی حزبی وسرکوبگر ، سیاستها برعلیه منافع مردم ایران را پیش برده اند ، ازادی رابه مسلخ برده اند ، بستن راه پیشرفت ، دزدیدن پولها
میبینید هیچ صحبتی ازوابستگی شاه نمیکنه چون اگربکنه بلافاصله باید جواب بده که حکومت خمینی که وابسته نبود ونیست خودش هم صد باربنده شنیدم که گفت (ما هرگزنگفتیم خمینی وابسته است چون نیست ) یعنی اینکه مستقل است درنتیجه روی اصلی ترین مرز سکوت کرده چون اگرروی ان انگشت بگذارد باید پاسخ بدهد که درمهمترین مرز با شاه اختلاف دارد نمیتواند وجهه اشتراک قائل شود وقتی روی بالاترین مرز اختلاف هست پس خمینی که شاه نیست که انها راباهم مقایسه کرده زیرا وقتی رسما ودربیرون بپذیرد که خمینی مستقل است حکومت مستقل الزامات خود رادارد که باید به ان تن بدهد اگرحکومت مستقل است پس دعوای تو چیست ؟ دربالاترین مرز که وجهه اشتراک باید داشته باشد چرا ندارد چون خودش مستقل نیست ووابسته است بفرموده عمل میکند برای سرپوش برکثافتکاری های سیاسی نباید حرفی ازاستقلال بزند درثانی چراباحکومت مستقل جنگ مسلحانه کردی ؟ تضادها میشود تضاد واختلافات درون خلقی که دراختلافات درون خلقی باید با کارسیاسی وپرهیزازاختلافات وروشنگرایانه قدم برداشت جنگ مسلحانه زمانی موضوعیت پیدا میکند که با دشمن خارجی ویا وابسته به خارج که خط وخطوط خارجی واشغالگرایانه را پیش میبرد خمینی که اینگونه نبود این ازاشتباه اساسی واستراتژیک رجوی
ازجنبه دیگرنگاه میکنیم ما قبول میکنیم که حرفهای رجوی ومقایسه او کاملا درست است هردو همان کارهایی که رجوی میگوید راانجام داده اند ایا خودش انجام نداده است ؟ پول ازهرجنایتکاری گرفته همین دوروز پیش مشخص شد درازای دادن اطلاعات به اسراییل 250 میلیون دلارگرفته است ، درعراق وسوریه ویمن ولبنان به بهانه جنگ با خمینی کم دخالت کرده وازتروریست ها برعلیه دولتهای مرکزی حمایت کرده ؟ دردرون مناسبات کم دیکتاتوری وسرکوب وزندان وشکنجه گاه راه انداخته با شکنجه سفید روح وروان نیروها را نابود کرده است ؟ تکیه براقلیت نه اینکه خودش صدها میلیون درجهان حامی دارد اگرپنج هزارنفردرداخل به میدان اورد انوقت دم ازاکثریت خود بزند ، تک حزبی نگویید رجوی درحکومت خود به 120 حزب با نحله های مختلف واعتقادات متفاوت اجازه فعالیت داده است یک انتقاد کوچک اجرایی میکردند پوست کله ادمها را میکند ظرفیت وتوان کوچکترین انتقادی را نداشت همه راشیعه میکرد حتی حاضرنبود کسی که اهل سنت یا دین دیگری دارد که کسی هم خبرنداشت راتحمل کند میگفت ما فقط مجاهد انقلاب کرده داریم که یکی ازبندهای مجاهدی ، شیعه دوازده امامی بود هرکس که نمی پذیرفت تحویل عراق وزندان ابو غریب میداد حتی مارکسیست ها که غرابت زیادی با انها داشت را تحمل نکرد دوسه یارهمین مهدی سامع متحد سیاسی واستراتژیک وشورایی خود راتحمل نکرد انوقت میگوید شاه وخمینی تک حزبی بودند ، علیه منافع مردم نه اینکه باادمخواران غربی وعربی وتروریستهای انها رابطه ندارد اطلاعات کشوررابرای پول به دشمنان نمیفروشد ازتجزیه طلبان حمایت نمیکند برای انها سوت وکف نمیزند خواهان بمباران کشوروتحریم مردم نیست ایا اینها منافع ملی نیست ؟ بمسلخ بردن ازادی ما شب وروز ازادی میخوردیم ،مینوشیدیم ،می پوشیدیم ،درخواب میدیدیم ، انقدرکه راه میرفتیم ازپاچه شلوارمون کیلو کیلو ازادی میریخت ، راه پیش رفت رارجوی انقدربازکرده بود که هرکدام ازما فیلسوف وهمه چیزدان وزندگی های مجلل وکاروکاسبی وارامش همه را یکجا داشتیم درحدی که زبانزد جهان شده بود وکشورها دنبال دزدیدن ما بودند که بفهمند دلیل این همه پیشرفت چیست نفراتش یک دونه پفک نمیتونستند ازفروشگاه دراشرف بخرند خودت که ازشاه وخمینی درهمه زمینه ها بدتروجلو زدی ، جای تعجب ندارد نفس کشیدن رجوی با دروغ ودغل ودجالیت وشیادی وعوامفریبی ست

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s