چرارجوی انقلاب ایدئولوژی راه انداخت

جلو سالن نشسته بودیم بچه ها شام خورده وجلو سالن درحال بازی کردن بودند درحال تماشای شیرین کاری های انها بودیم گفتم فلانی چند سوال دارم  ببین درسازمان تعدادی ازدواج کرده ودارای بچه هستند گرچه ازهم دور وهفته ای چند ساعتی بیشترهمدیگررا نمی بینند ولی تعداد زیادی هستند این راهم ندارند اگرسازمان بخواهد به همه زن بدهد اصلا درتوانش نیست چون اگرتمام دختران رابه ازدواج مردان دربیاورد بازکلی مرد بدون زن میمونند چه کارمیخواهد بکند امکان ایران نیست چون اتش بس شده وما به عملیات رفته وبرگشته ایم وراه مرزبسته وما دراشرف وعراق قفل هستیم تنها راه ازدواج با عراقی هاست که خودش داستانهایی دارد هرروزخانواده انها میخواهند بیایند خونه فرزندان ویا میخواهند دختروداماد به شهروخونه پدرومادربروند فامیل دارند بازهمین داستان یعنی اشرف میشود جامعه معمولی که با مبارزه درتضاد کامل است اگروارد این مسله نشود مردان مجرد که زیاد هم هستند بعد مدتی حاجی حاجی مکه است دوم کمی بچه هابزرگترشوند داستانهایی دارند

چرارجوی انقلاب ایدئولوژی راه انداخت

زمانی که هنوزهیچ خبری ازانقلاب ایدئولوژیک نبود وخانواده ها با بچه هاشون رابطه وشبهای جمعه به مقرات میاوردند با یکی ازمسولین که رفاقت زیادی داشتم روی جدول جلو سالن نشسته بودیم بچه ها شام خورده وجلو سالن درحال بازی کردن بودند درحال تماشای شیرین کاری های انها بودیم گفتم فلانی چند سوال دارم  ببین درسازمان تعدادی ازدواج کرده ودارای بچه هستند گرچه ازهم دور وهفته ای چند ساعتی بیشترهمدیگررا نمی بینند ولی تعداد زیادی هستند این راهم ندارند اگرسازمان بخواهد به همه زن بدهد اصلا درتوانش نیست چون اگرتمام دختران رابه ازدواج مردان دربیاورد بازکلی مرد بدون زن میمونند چه کارمیخواهد بکند امکان ایران نیست چون اتش بس شده وما به عملیات رفته وبرگشته ایم وراه مرزبسته وما دراشرف وعراق قفل هستیم تنها راه ازدواج با عراقی هاست که خودش داستانهایی دارد هرروزخانواده انها میخواهند بیایند خونه فرزندان ویا میخواهند دختروداماد به شهروخونه پدرومادربروند فامیل دارند بازهمین داستان یعنی اشرف میشود جامعه معمولی که با مبارزه درتضاد کامل است اگروارد این مسله نشود مردان مجرد که زیاد هم هستند بعد مدتی حاجی حاجی مکه است دوم کمی بچه هابزرگترشوند داستانهایی دارند وخواهان دیدن ودرکنارپدرومادربودن میشوند اگرانها را به خارجه بفرستند با پدرومادرچکارخواهند کرد دوم وضعیت انها چه میشود چه ضربات روحی وروانی به انها وارد خواهد شد سازمان با این تضادها وتناقضات درونی چکارمیخواهد بکند بعد گوش دادن به حرفهایم نگاهی بمن کرد وگفت
اتفاقا این حرفهایی که زدی دربالا هم بحث میشود سازمان فعلا هیچ راه حلی ندارد ونمیدونه چگونه تضادها دراین رابطه را حل کنه ولی برادرحتما راهی برای ان پیدا خواهد کرد جواب دادم بنظرم هرراهی برود جوابگو نیست الا قبول کردن زندگی برای همه وشروع زندگی درکنارمبارزه عین کردها ی عراق که درایران زندگی میکنند ودرحد خودشون هم مبارزه میکنند یا مثل فلسطینی ها که ازلبنان خارج وبه تونس وسایرکشورها رفتند خلاصه ما هروضعیتی را باهم بررسی کردیم به نتیجه نرسیدیم ولی روی یک چیزمشترک بودیم این موضوع با هیچ شیوه ای غیرازازدواج راه حل نیست هرراهی برویم مشکلات خودش را دارد چون مسول بود وبا من دوست بمن گفت ازاین حرفها پیش کسی نزن برات خیلی گران تمام میشود البته تهدید نبود حقیقتی را بیان میکرد که برای کمک بمن بود یکسال بعد داستان انقلاب ایدئولوژیک عملی شد میخواهم بگویم شرایط چگونه ورجوی با چه تضادهایی روبرو بود ازروی استیصال ودرماندگی این راه را انتخاب کرد نه اینکه میخواست انرژی ها راازاد واتش برافروزد درکوهستانها که وعده انرا درروزتودیع وخروج ازپاریس جهت رفتن به عراق داد رجوی دست به نسل کشی زد چون تضاد ازدواج وزندگی ومبارزه را نمیتونست حل کنه اثارمنفی استراتژی رجوی ورفتن به عراق داشت کم کم خودش رانشان میداد این تضاد وتضاد بسته شدن مرز نشان میداد که استراتژی به بن بست رسیده بهمین دلیل بنده درگزارشی برای اقای رجوی که قبلا به ان پرداختم بن بست وپیشنهاد خروج ازعراق ورفتن به کشورهای اروپایی ومبارزه سیاسی را دادم که رجوی قبول نکرد و27 سال بعد به ان تن داد واخراج را پذیرفت امروزه خودش مخفی وهیچ جوابی به گنده کاری هایی که ازاستراتژی او بیرون امد را نمیدهد با چنین رهبرانی چکارباید کرد ؟؟؟؟    

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s