چرارجوی جنگ طلب است

اگرما وارد جنگ مسلحانه نمیشدیم ومسیرمسالمت امیزرا درپیش میگرفتیم زمان خمینی به نتیجه مطلوب میرسیدیم بجد اعتقادم براین است جنگ طلبی رجوی مبارزه رابه این روز انداخت هرگزهم به نتیجه نخواهد رسید چون منطبق با فرهنگ ایران نیست پویا نیست دینامیزم ندارد منجمد وسنگ خاراست بقول ضرب المثل ایرانی مرغ همیشه یک پادارد ودیدی گفتم سیاه دانه است درحدی که بنده یه لاقبا وهیچ کاره قبلا نوشتم جنگ اشتباه بود میبایست راه مسالمت را میرفتیم امد گفت بنده شده ام ماندلا وحرف ازصلح میزنم اینقدرصلح بزیانش است که حرف مراتحمل نکرد تا چه رسد به اینکه خودش مسیرصلح ومسالمت را درپیش بگیرد صلح ناقوس مرگ رجوی وجنگ بقای ننگین اوست   

چرارجوی جنگ طلب است

اول بخاطرطولانی شدن مرا ببخشید توان نوشتاری کم است ونمیتونم حرفم را کوتاه به خواننده برسانم علی رغم تمام تلاشها بازسعی میکنم کوتاه بنویسم وچنین توانی را پیدا کنم
 
اشتباهی که درنگاه بتاریخ وجود دارد ازگذشته به حال نگاه میشود که اشتباه است تاریخ چون زمان است باید همانند نگرش به جهان هستی وارد وخارج شد تا نتیجه مطلوب را گرفت مثل فضا که ازالان به گذشته برمیگردند تا پیدایش ونحوه شکل گیری هستی وخلقت راپیدا کنند با این منطق وروش ونگاه به تاریخ اگرازالان رجوی رانگاه کنیم تا پیدایش مجاهدین به جنگ طلبی برمیخوریم که نیازبه بررسی ان نیست همه درجریان هستند درایران چون هیچ وقت مبارزه مسالمت امیزبدلیل عدم فهم شرایط واماده نبودن شرایط ذهنی وعینی جامعه وعملکرد مسالمت جویان همانند نهضت ازادی وسایرین ، حنیف نژاد به این نتیجه میرسد که تنها راه مبارزه مسلحانه است نه مسالمت امیز برداشتی کاملا اشتباه زیرا دلایل شکست رابررسی نمیکند وازفهم اینکه شرایط عینی وذهنی جامعه اماده نبوده نه اینکه چون مبارزه مسالمت امیزشکست خورده پس اشتباه است وباید دست به سلاح برد برداشتی کاملا غلط زیرا ملاک ومعیارش بازرگان وجبهه ملی وامثالهم است جنگ طلبی انقدردروجود رجوی نفوذ کرده که حتی درپیامهای نوروزی که باید صلح وشکوفایی وبالندگی را تبلیغ کند ازفرصت استفاده دربوق جنگ میدمد همین نگاه هم درباره چریکها وسایرگروه ها صادق است که همه شکست خورده اند اگردرست بود میبایست یکی حداقل به نتیجه میرسید عمل وشیوه واستراتژی درنظرگرفته شده که جامعه ایران پذیرای ان نیست صلح طلبی مردم ایران مد نظرنبوده وامروزه هم ندارند اما ببینیم خمینی چگونه رفتارکرد همه میدونند که خمینی فردی صلح طلب وخواهان مبارزه مسالمت امیزبودوعملکردش اززمانی که وارد سیاست شد بیانگرهمین نظراست طوری که بنده صدها بارازرجوی شنیدم که گفت خمینی اهل جنگ مسلحانه نبود حتی درزمان قیام حکم جهاد نداد چون ترسو بود درحالی که خمینی یکی ازرهبرانی بود که ترس دروجودش نبود ازروزاول برعلیه شاه وامریکا حرف زد وپای حرفش ایستاد چرا چون درفرهنگ شیعه ازقدیم الایام درایران براساس مسالمت بود نه جنگ پیشینه تاریخی دارد انها میگویند باید جامعه را اگاه کرد و….براساس همین منطق خمینی وارد ودرطی سالیان توسط مساجد ومنابرخطش را پیش برد وبه نتیجه هم رسید زیرا شرایط ذهنی وعینی جامعه اماده وبراساس فرهنگ صلح دوستی مردم ایران حرکت وبا تظاهرات به قدرت رسید استراتژی کاملا درست ومنطبق با جامعه است درجریان جنگ ایران وعراق  همزمان جنگهای داخلی وتجزیه کردستان وتقریبا خوزستان وگنبد وامثالهم بخصوص ترورها وبمب گذاری ها وعملیاتهای انتحاری درشهرها خمینی ایستاد وثابت کرد که برخلاف حرف رجوی ترسو نیست بلکه توان جنگ هم دارد بدلیل همین توانمندی بارها ازرجوی خواست سلاح را کناربگذارد وبا صلح رفتارکند درحدی که رجوی گفت اگرمن به خواسته خمینی تن میدادم همه چیزبهم میداد واحمد خمینی گفت اگرشما با امام راه بیایید قدرت را هم دارید طبق همین گفته های رجوی وحرفهای خمینی این رجوی بود که تن نداد وبحثهای اعتقادی راوسط میکشید سوالی که باقی ست راستی چرا ؟ اگربخواهیم به حقیقت پی ببریم باید درایدئولوژی جنگ طلبی رجوی که حنیف نژاد پایه انرا گذاشت واموزش داد مسالمت ضد اعتقادات است حنیف ظرفیت مسالمت را نداشت وبه نیروها هم اموزش نداد چون معتقد نبود اول نوشتیم براساس اشتباه سایرین به این نتیجه رسید که تنها راه جنگ مسلحانه است وقتی اعتقادی که ظرفیت وتوان تنظیم خود با شرایط را ندارد اگروارد شود ازدرون میپوکد وا میرود میبازد وشکست میخورد چرا ؟ به رابطه رجوی وخمینی نگاه کنید خمینی رهبرمبارزات مسالمت امیز است رفته به نتیجه هم رسیده اگرتن بدهد مجبوراست رهبری خمینی را بپذیرد این یعنی مرگ باید بپذیرد که عمل خمینی درست است ادامه بدهد به این میرسد که کلا حنیف نژاد واعتقاداتش سکته ای درمبارزه وعلیل است باید تغییرنگاه ونگرش بدهد سازمان مجاهدین را ازاین کوره گدازان عبوردهد ظرفیت وتوان نیست بهمین دلیل برای حفظ مجاهدین مجبوراست درطبل جنگ بکوبد تا ازمرگ ومیرایی جلو گیری کند اگرظرفیت بود میتوانست به نتیجه برسد ، صلح ومسالمت یعنی مرگ مجاهدین ورجوی بهمین دلیل برای بقا مجبوراست جنگ جنگ راه بی اندازد ، با هرکس وناکسی دم خورشود تا جنگ درست وازمرگ خود رانجات بدهد جنگ بقا وصلح خروج ازگردنه روزگارسیاسی ست برای این جنگ طلب است بنده بارها گفتم اگرما وارد جنگ مسلحانه نمیشدیم ومسیرمسالمت امیزرا درپیش میگرفتیم زمان خمینی به نتیجه مطلوب میرسیدیم بجد اعتقادم براین است جنگ طلبی رجوی مبارزه رابه این روز انداخت هرگزهم به نتیجه نخواهد رسید چون منطبق با فرهنگ ایران نیست پویا نیست دینامیزم ندارد منجمد وسنگ خاراست بقول ضرب المثل ایرانی مرغ همیشه یک پادارد ودیدی گفتم سیاه دانه است درحدی که بنده یه لاقبا وهیچ کاره قبلا نوشتم جنگ اشتباه بود میبایست راه مسالمت را میرفتیم امد گفت بنده شده ام ماندلا وحرف ازصلح میزنم اینقدرصلح بزیانش است که حرف مراتحمل نکرد تا چه رسد به اینکه خودش مسیرصلح ومسالمت را درپیش بگیرد صلح ناقوس مرگ رجوی وجنگ بقای ننگین اوست   

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s