اقا وخانم رجوی پفیوزوبیناموس کیست ؟

سخنگو یا همان مسعود یا مریم رجوی بمیدان امده ببینیم دررابطه با تظاهرات معلمان چی نوشته است کانونهای شورشگر ، خبرنگاران جاسوس که مردم را شکنجه میدهند وبرای وزارت کارمیکنند را شناسایی واسامی را نگه دارید تادرزمان مناسب انها را تنبیه وبخدمتشون برسیم درهمین پیام کوتاه قاضی القضات چند جرم درنظرگرفته وحکم صادرمیکند ، اولا خبرنگارهستند دوم جاسوس تشریف دارند سوم شکنجه گرهستند چهارم نفرات وزارتند حکم چیست غیرمستقیم به کانونهای شورشی یا همان چاقو کشها وادمکشان وتروریستها میگوید هرجا دیدید بکشید حتی اگربه پرده کعبه اویزان شده باشند ودوم اگرنتونستید اسامی رانگه دارید تا درفردای خیالی وزمانی که اقا وخانم بقدرت رسیدند حساب انها را کف دستشون بگذارد دراین پیام موضوع دیگری را هم میشود ازدل ان بیرون کشید که اولا رژیم حتما سرنگون میشود وبه نیروها وهواداران روحیه وچشم اندازاینده را برای دلگرمی انها نشان میدهد دوم ازاد هستید هرجا هرکس را تشخیص دادید که برخلاف من حرف میزند بکشید یعنی اتش به اختیارمیگذارد این حرفها را کجا میزند وخط ونشان میکشد

اقا وخانم رجوی پفیوزوبیناموس کیست ؟

رجوی زمانی میگفت طعمه یا همان کسانی که دردرون تشکیلات بسمت بورژوازی گرایش پیدا کرده اند مردها پفیوز وزنها بی ناموس هستند یعنی اینکه هرکس با هرشیوه ، وسیله یا رابطه یا صحبت یا تکرارحرف انها رابطه با بورژوازی قلمداد میشد بنده بارها ازرابطه رجوی ها با جهان غرب وزانوزدن دربرابرانها ورابطه با پنتاگون وسایرین نوشته ام دراینجا به یک نمونه دیگراشاره میکنم هفته گذشته دولت وپارلمان انگلیس یک خبرنگاردرایران را تحریم کرد بنده انگلیسی بلد نیستم فقط میدونم که درانگلیسی اول صفت نوشته میشود بعد اسم مثلا نوشته میشود خوب ماشین ، درانگلیس که رسانه های فارسی انرا منتشرکرده اند نتونستند انرا با دستورزبان فارسی بنویسند یا بگویند عین همان انگلیسی را میگویند دولت انگلیس وپارلمان ، جاسوس خبرنگاروشکنجه گرایران را تحریم کرده است رجوی امده همین را با دستورزبان فارسی نوشته وازدولت انگلیس الهام گرفته یا بفرمان وارد شده سخنگو یا همان مسعود یا مریم رجوی بمیدان امده ببینیم دررابطه با تظاهرات معلمان چی نوشته است کانونهای شورشگر ، خبرنگاران جاسوس که مردم را شکنجه میدهند وبرای وزارت کارمیکنند را شناسایی واسامی را نگه دارید تادرزمان مناسب انها را تنبیه وبخدمتشون برسیم درهمین پیام کوتاه قاضی القضات چند جرم درنظرگرفته وحکم صادرمیکند ، اولا خبرنگارهستند دوم جاسوس تشریف دارند سوم شکنجه گرهستند چهارم نفرات وزارتند حکم چیست غیرمستقیم به کانونهای شورشی یا همان چاقو کشها وادمکشان وتروریستها میگوید هرجا دیدید بکشید حتی اگربه پرده کعبه اویزان شده باشند ودوم اگرنتونستید اسامی رانگه دارید تا درفردای خیالی وزمانی که اقا وخانم بقدرت رسیدند حساب انها را کف دستشون بگذارد دراین پیام موضوع دیگری را هم میشود ازدل ان بیرون کشید که اولا رژیم حتما سرنگون میشود وبه نیروها وهواداران روحیه وچشم اندازاینده را برای دلگرمی انها نشان میدهد دوم ازاد هستید هرجا هرکس را تشخیص دادید که برخلاف من حرف میزند بکشید یعنی اتش به اختیارمیگذارد این حرفها را کجا میزند وخط ونشان میکشد دراروپا حال مردم قضاوت کنند چنین فرد وسازمان وتشکیلاتی اگربقدرت برسد چکارخواهد کرد سوال اگرحرفها قلقله بورژوازی وملکه انگلیس نیست چرا فقط حرف سخنگو با جابجایی خبرنگار وجاسوس عوض شده ؟ اگراین دوکلمه را به انگلیسی برگردانیم هیچ تفاوتی با بیانیه تحریم ملکه وپارلمان دیده نمیشود البته فرقی ندارد چون به فارسی ترجمه شده جابجایی بخاطراختلاف نوشتاری ودستوری وگرامری ست وگرنه همان است ایا پیام سخنگو رد شدن ازروده بورژوازی خانم تاچرنیست پس چیست ، میشود فهمید مسعود ومریم رجوی تا کجا دربورژوازی هضم وطعمه خلص هستند اگرطعمه مردش پفیوز وزنش بی ناموس طبق تعریف بحثهای طعمه رجوی دراشرف است ، نتیجه رجوی پفیوز اصلی وخانم رجوی بیناموس تمام عیاراست اما واقعیت اینه رجوی دراستیصال ودرماندگی وفلاکت وپیسی سیاسی دست به انتحارزده باپیام عمل انتحاری کرده چون این حرفها جرم تلقی میشود دستورشناسایی وجرم انگاری بدون اثبات ودستورقتل وکشتاردرداخل ایران انهم خبرنگاران که نظامی نیستند درنتیجه جرم عمل تروریستی بحساب میاید کفگیروقتی ته دیگ میخورد اینگونه عکس العملها عادی ست  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s