خانم رجوی چرابازبان روزه دروغ میگی

خانم واقای رجوی همان روز انهم با زبان روزه شروع به دروغگویی کرده نوشتند تروریستهای حوثی اتش بس را نقض کردند وخواهان برخورد با انها شدند بازدرهیچ خبرگزاری ننوشت الا العربیه که رجوی ها ازقول ان رسانه منتشرکردند ای حرام لقمگان تاریخ ایران شما دین دارید تقوا دارید ایمان دارید یا اسلام پناهی نان دونی شما برای دریافت دلاراست چرا با زبان روزه دروغ میگوئید البته اگرروزه دارباشید کسانی که خون انسانها را میخورند نباید انتظارداشت راست بگویند باید به نطفه شون شک کرد   روز اول ماه رمضان چند ساعت بعد اتش بس عربستان شروع به بمباران وتوپ باران وهشت غیرنظامی را کشت بنده نوشتم که یمن بلافاصله باید بکوبد کوبیدنی ولی خیروصلاح خویش را خسروان دانند

به خواندن «خانم رجوی چرابازبان روزه دروغ میگی» ادامه دهید

نگاهی به تجربه تاریخ وعملکرد رجوی

رجوی چگونه بود وچرا اینگونه عمل کرد درفازسیاسی نامه نوشتن به شوروی ودرخواست کمک با دادن اطلاعات به انها فازنظامی فراربه پاریس واستفاده ازامکانات فرانسه واروپا  رفتن به عراق وبازاستفاده ازعراق خروج ازعراق ورفتن به البانی واستفاده ازاروپا دادن اطلاعات به امریکا واسراییل و…. استفاده ازامکانات اعراب دشمن وامریکا واسراییل این عملها چه میگویند

به خواندن «نگاهی به تجربه تاریخ وعملکرد رجوی» ادامه دهید

ماه رمضان ماه تقوای رجوی ها

دراولین روز ماه رمضان نوشته پنس معاون ترامپ گفت شما فلان وبهمان وخمینی ودارودسته این وان ، هنگ ازووف یا همان نئونازی ها که پرچم صلیب شکسته هیتلررابا خود حمل وهمه جا نصب کرده اند  همانهایی که تمام جهان گفتند بدترین جنایتها را درعراق انجام میدادند کودکانی که بمدرسه میرفتند را چون کوله پشتی یا کیف برپشت بسته بودند به بهانه بمب ازراه دوربا شلیک میکشتند…….خانم رجوی اسم اینها تقوا نیست بلکه حمایت ازجنایت وخیانت به بشریت ونیروهای خود است که درغارانها را به بند اسارت کشیده وشیره جان وخونشون را چون مگس می مکید شب وروز دررمضان صحبت ازکشتاروخونریزی کرده همه را تشویق به کشتن سایرین میکنید……..

به خواندن «ماه رمضان ماه تقوای رجوی ها» ادامه دهید

چرامریم رجوی دردفن هزارخانی شرکت نکرد

بعنوان مسول سابق شورا ورییس جمهورخیالی ومادام العمری شرکت نکرده بود ؟ ایا فرانسه اجازه رفتن به پاریس وشرکت نداده بود یا اینکه دولت البانی نگذاشته خارج شود ؟ جای سوال وتعمق دارد میتوانست مسول اول سازمان زهرا مریخی با تعدادی ازمعاونین اورا درقالب هیئتی به مراسم بفرستد چرا نفرستاد ؟ ایا نباید شک کنیم که دردرون جایگاهی که درسایتها مطرح میکنند ازنظرانها پوچ است که عین دورویی وپدرسوخته بازی سیاسی وسو استفاده ازفوت هزارخانی دنبال دوختن کلاه ازنمد است ؟ همانطورکه ازفوت نیروهای تشکیلاتی ویا کشته های سابق سو استفاده میکرد درحالی که همه ما میدونیم که افراد انگونه که رجوی میگوید نبوده ونیستند تا زنده هستند هیچ حرفی نمیزند با انواع حرفها ومارکها توهین وتحقیرمیکند

به خواندن «چرامریم رجوی دردفن هزارخانی شرکت نکرد» ادامه دهید

ایران قبل وبعد ازرجوی

رجوی پایه گذارفدا درایران نیست زیرا درایران بخصوص شیعیان جهان 1400سال است که میگویند قمربنی هاشم یا ابولفضل العباس برادرحسین ابن علی درعاشورا پایه گذارفدا وصداقت است وبنام او قسم میخورند حنیف نژاد ازهمین الگو استفاده کرد بنده درهیچ جای تاریخ ایران نخونده ام که رجوی پایه گذاران باشد
تاریخ ایران را به دوبخش تقسیم میکند ایران قبل ازرجوی که چنین فلسفه ای وجود نداشته وتاریخ ایران بعد ازپیدایش رجوی که فلسفه فدا را بعنوان ارزش ایرانیها معرفی میکند اقای پویان بهتراست سرجایت بنشینی وبرای ما درس رجوی شناسی ندهی چون خیلی کوتوله ترازاین حرفها هستی کوچلوی تازه وارد درکجای ایران وکدام ایرانیست که بگوید ما طرفدارفلسفه ارزشی رجوی هستیم یاران چند ده ساله اش ازاینگونه فلسفه فرارمیکنند تا چه برسد به مردم ایران
اما ازکدام فلسفه ارزشی فدا صحبت میکنی

به خواندن «ایران قبل وبعد ازرجوی» ادامه دهید

خانم رجوی دین نداری حداقل ازاده باش

صحبت ازازادی ست پرطمطراق ودلرباست زیبا وجذاب است بهترین مدافع ازادیست اما درعمل چگونه است ؟ همه جهان میدانند که کشورهای عربی وترکیه سیاستهای امریکا واسراییل را پیش میبرند که دررابطه با ایران ضریب چند برابرمیخورد همه حرفها وسیاستها درهمان راستاست تمامی حرفهایی که درباره ایران میزنند وبهانه های موشکی ومنطقه وهسته ای وامثالهم تماما بهانه وزمینه ساز یک هدف واستراتژیست انهم تجزیه ونابودی ایران است ولا غیر همانطورکه بارها گفته ام ایران کلید ودروازه تسلط برجهان است اگرخودش کمرراست کرده وبرخیزد جهانی را می بلعد دعوا برسرابرقدرتی وهژمونی جهانیست تا ایران را تجزیه ونابود نکنند نمیتوانند به ارزوی دیرینه برسند درهمین راستا مدتیست کشورها فعال شده وهرروز یکی نقشه ای بیرون میدهند امارات نقشه ایران بدون سه جزیره وامارات صاحب هرسه میکشد اردوغان نقشه ترکیه کشوراسلامی …….

به خواندن «خانم رجوی دین نداری حداقل ازاده باش» ادامه دهید