رقص رهایی رجوی عضدانلو برای مردم ونزوئلا

درجریان هستید که ترامپ وارد جریان ونزوئلا شده ویک رییس جمهورمعرفی کرد ورجوی هم سواران شده قند دردلش اب وبا اب وتاب وصف ناپذیری پشت ترامپ را گرفت که سایتهایش راخود وصفحات اجتماعی راهوادارانش پرکرده اند ازگوگیجه ان کشوربرای اینکه بفهمیم داستان چیست باید ببینیم چرا ودرچه شرایطی ترامپ وارد این داستان وشبه کودتا شد که تابه الان کاری نتوانسته ازپیش ببرد

به خواندن «رقص رهایی رجوی عضدانلو برای مردم ونزوئلا» ادامه دهید

نکاتی درباره روابط درونی مجاهدین رجوی وعضدانلو

رجوی چه جرثومه هایی پرورش داده بود که زنان بعنوان رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ احساس انسانی درباره فرزندان خود ندارند تا چه رسد به نیروهای تشکیلاتی بله تفکرات رجوی قبل ازهرچیزی احساس انسانیت وانسان بودن رادرهمه کشته بود …

به خواندن «نکاتی درباره روابط درونی مجاهدین رجوی وعضدانلو» ادامه دهید

رجوی وعضدانلومی کشند وبعد تعزیه گردانی میکنند

هردو من گفتند سازمان دارد اگاهانه با دست خودش ما راتحویل رژیم میدهد وما مطمئن هستیم برگردیم بلافاصله دستگیر واعدام میشویم اگرامریکا مخالف است ونمیگذارد چرا ا انهایی که امده ومونده اند امریکا حرفی ندارد وچرا بچه کاظمی را امریکا قبول کرده ولی ما که هردو زندانی بودیم واعدام ما حتمی ست را قبول نمیکند واقایی گفته بود سازمان ما را به میدان اعدام میفرستد ….

به خواندن «رجوی وعضدانلومی کشند وبعد تعزیه گردانی میکنند» ادامه دهید

رجوی ومریم عضدانلو الترناتیو 300 گرمی

رجوی وعضدانلو الترناتیو 300 گرمی هستند اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تاروپود الترناتیو ازهم نمیدرید وازصحنه روزگارحذف نمیشد همیشه بزرگ کوچک را میخورد وازبین میبرد چرا معنی راخوب میفهمد ولی چاره ای ندارد درطی سالیان رجوی وعضدانلو با همین دروغها وبازی های مشمئز کننده ودجالیت وشیادی کارشون را پیش برده اند

به خواندن «رجوی ومریم عضدانلو الترناتیو 300 گرمی» ادامه دهید

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو درپاریس( قسمت اخر )

زانجا که رجوی همیشه خواهان حمله امریکا به ایران بوده وهست چون حرفهای جنگ طلبانه زد وقبلا هم دوازده ماده رامطرح کرده بود بوی خرکردن داغ بمشامش رسید وفکر کرد که داستان زمان عراق است همین الان جهان پشت امریکا ایستاده و حمله میکند وحاکمیت دینی راسرنگون وقدرت رابه خیانتکارانی ….می دهد

به خواندن «تظاهرات هشت فوریه عضدانلو درپاریس( قسمت اخر )» ادامه دهید

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو درفرانسه(قسمت اول)

جالب این است که گفته (هدف ازبمب گذاری پاک کردن صورت مسئله الترناتیو بوده ) ما نفهمیدیم الترناتیوی که 50سال درحال مبارزه است و با اسراییل وامریکا واروپا دراین پنجاه سال درگیربوده وتمام دنیا بخاطرپولهای اخوندها اورا محاصره کرده بودند وازهمه موفق وسربلند بیرون امده وکانونهای شورشی اودر1200شهرایران فعالیت میکنند ولرزه سرنگونی دردل رژیم انداخته اند که رژیم شب وروزمثل بید میلرزد ولی بابمب نیم کیلویی قراربوده صورت مسئله اش پاک شود ؟؟

به خواندن «تظاهرات هشت فوریه عضدانلو درفرانسه(قسمت اول)» ادامه دهید

مخالفت رجوی با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود

ازرجوی وعضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت بابنیادگرایی ؟ ایا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو وترامپ خلاصه میشود خوب است ؟ واقعیت این است که رجوی دستش الوده بخونهای ملت عراق وسوریه ویمن وجاهای دیگراست مخالف بنیادگرایی نیست بلکه برای دفاع ازتروریسم و بنیادگرایی و بدست اوردن قدرت چاره رادراین دیده که بعد صدام به ستاره داوود چنگ بزند

به خواندن «مخالفت رجوی با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو بالای منبرترامپ ونتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

22بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم 40 سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند . می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته انها را به بهانه ورشوهم انگیزه بدهد وهم ازریزش جلوگیری کند بخاطراین دومشگل درونی اینقدرتبلیغات راه انداخته وعاشق ورشو شده باید گفت ورشو منبراست ورجوی درمسجد ترامپ نتانیاهو وشرکا نمازجمعه میخواند ودربالای منبرانها خطبه جمعه ایراد میکند ایا موفق خواهد شد …

به خواندن «رجوی وعضدانلو بالای منبرترامپ ونتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند» ادامه دهید

30 دی سالروز ازادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی

دوازده ماده که رجوی مدعی بود ابتکارخودم بوده و با قراردادن اسلام درچپ مارکسیست مجاهدین را ده سال بیمه کردم این بیانیه راهم ساواک نوشته وبدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که انزمان درزندان وداعیه مبارزه باشاه را داشتند …. یکبارهم خودش ازکباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت منوچهری یا کسی دیگر دقیق یادم نیست اسمش راهم گذاشته بود توطعه برای شکستن اعتصاب غذا وگفت من نمیخواستم بفهمد دراعتصاب هستم خوردم ….

به خواندن «30 دی سالروز ازادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو چاقوکشان سرکوچه سیاست

سروکله جداشده ها پیداشد رجوی که میدانست این تو بمیری ازان تو بمیری ها نیست ازروز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد وخیلی از ماهم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دوسه سالی چیزی نگفتیم ودرسکوت بودیم واوهم دراوهامات خود خرمراد را سوار وچهارنعل میتاخت بعدا ماهم تصمیم گرفتیم جوابش رابدهیم چنان صورتش نقشه نگار  کردیم وریخت قیافه مزدوری اسراییل وسلاخ عربستان وشیخک امارات وامریکا را بهم ریختیم

به خواندن «رجوی وعضدانلو چاقوکشان سرکوچه سیاست» ادامه دهید