رجوی و عضدانلو با ناراضیان داخل چه خواهید کرد ؟؟؟

رجوی وعضدانلو فکرمیکنند با زیرفشارقراردادن جداشده ها و زد وب ند با دولت البانی و سازمان ملل و بیرون کردن انها از البانی دنیا به کام و مثل عراق میتوانند هرکاری را بکنند …. هرچه زمان میگذرد باتلاق خودش را بیشتر نشان و افراد زیادی را ازسازمان مجاهدین جدا کرده و خواهد کرد ایا با بیرون رفتن جداشده ها از البانی خواب راحت زوجین تعبیرخواهد شد ؟ ….

به خواندن «رجوی و عضدانلو با ناراضیان داخل چه خواهید کرد ؟؟؟» ادامه دهید

رجوی و عضدانلو دروغ میگویند و آفتابه امریکا را پر میکنند

چند روزپیش پمپئو وزیرخارجه امریکا درملاقات با ایرانیان انچنانی د رواشنگتن ازاو سوال میکنند چه تضمینی وجود دارد که تحریمها به ملت صدمه نمیزند جواب داده هیچ تضمینی وجود ندارد و دیروز که امریکا اعلام کردمعافیتهای نفتی دیگرداده نمیشود جان بولتون گفت یا حاکمیت وارد مذاکره شده وتن به خواسته های ما میدهد ویا اینکه گرسنگی مردم ایران را تماشا میکند …. رجوی همیشه میگفت ملت ایران باید قیمت بدهند معلوم شد که گرسنگی ملت یکی ازهمان قیمت های مد نظررجویست سوال از رجوی توکه میگفتی تحریم بزیان ملت نیست ؟ پس حرف پمپئو وبولتون چیست ….

به خواندن «رجوی و عضدانلو دروغ میگویند و آفتابه امریکا را پر میکنند» ادامه دهید

رجوی ، عضدانلو و شورای ملی انها بخاطرپول تن به هرخفت و خواری میدهند

این دارودسته خودرا اسلام انقلابی و ادامه دهنده راه مریم پاک رهایی مینامند این راه چیست ؟ حرمسرا دار ، در اوردن رحم زنان وظلم وستم به نیرو ،سمبل وطن فروش ها. ایا باید انتظارداشت انها دربرابرجنایات عربستان حرفی بزنند انوقت داستان پولها چه میشود … یک دلیل بیشترندارد پول و بازپول و بازپول بله رجوی وعضدانلو و شورای انها  بخاطرپول استراتژی که چه عرض کنم شرافت وناموس خود را هم میفروشند البته اگرداشته باشند؟ کسانی که زنهای درون تشکیلات خود را به حرمسرا میبرند ناموسی براشون نمونده است …

به خواندن «رجوی ، عضدانلو و شورای ملی انها بخاطرپول تن به هرخفت و خواری میدهند» ادامه دهید

رژیم لرزان چون علف هرز و مقاومت استوار چون کوه اورست

از همه مهم تر اینه که راستی چطورکوهی هستی که ازچهارتا جدا شده درالبانی و جاهای دیگر اینقدربخودت میلرزی وشب و روز درحال پاک کردن عرق سرد از سر و روی خود هستی که حاضری تن به هرخفت وخواری و بی شرافتی و زد وبندی بدهی که همین چهارنفردرخیابونهای البانی یک برگه کاغذ دردست نگرفته وچیزی روی ان ننویسند اصول ازادی را مدعی اسلام انقلابی و رهبرعقیدتی ومدعی ازادی درایران زیرپا میگذارد اگرترس نیست پس چیست ؟ راست میگه ازاینکه چون کوه ایستاده ازاینکارها ازاو سرمیزند راستی ازچی میترسی

به خواندن «رژیم لرزان چون علف هرز و مقاومت استوار چون کوه اورست» ادامه دهید

فرق مجاهد زنده ومجاهد مرده

فرق بین مجاهد زنده ومرده ؛ مجاهد زنده کیست : نرینه وحشی ؛ غرق درمسایل جنسی ؛ بریده ؛ مسئله دار؛ مفت خور؛ خون شهید ورهبری را میمکد ؛ اواره ومعتاد وقاچاقچی و گرسنه و وامانده و درمانده ازهمه جا ؛ بخاطرسیرکردن شکم به مجاهدین پناه اورده ؛ دروغگو وعلاف تن پرور و تنبل  ؛ خمینی زده ؛ …. مجاهدمرده: گوهربی بدیل ؛ گل سرسبد خلق  قهرمان ایران ؛ پیشتازواگاه ؛ عاشق برادروخواهرمریم ؛ با پای انقلاب مریم شبانه روز راه میرود ….

به خواندن «فرق مجاهد زنده ومجاهد مرده» ادامه دهید

استفاده رجوی و عضدانلو از کودکان درجنگ برخلاف قوانین بین المللی است

گفتند بروید شعاربنویسید ماهم نوشته وفیلم گرفتیم وارسال کردیم وقراربود بما یک تا دومیلیون تومان پول بدهند که هیچ وقت هم ندادند ….طوری به شما کد میدهیم که هرگز دستگیر نمیشوید وفریبهای دیگر و درنهایت به انها ازطریق تلگرام نحوه ساخت کوکتل مولوتف وموادانفجاری را اموزش داده اند وگفته اند بروید وبه عنوان کانونهای شورشی این محلها رامنفجرکنید واتش بزنید وفیلم گرفته برای ما بفرستید اینها هم چندشعارنویسی کرده و فیلم فرستاده اند

به خواندن «استفاده رجوی و عضدانلو از کودکان درجنگ برخلاف قوانین بین المللی است» ادامه دهید

ایرج مصداقی ادامس جویده شده لاجوردی و رجوی

ایرج مصداقی طناب داروچهارپایه درست کردن برای اعدام زندانیان وهمرزمان خود را مقاومت مینامد ملت چکارکنند که توبه زندان رفتی که مستمربرخ دیگران میکشی انهم چه زندانی کسی که با لاجوردی وحاج داود نشست وبرخواست میکند وباانها غذا میخورد ونوچه انهاست ما که شمایان راخوب میشناسیم …. مصداقی که تا چندسال پیش ادامس لاجوردی وحاج داود بود الان شده ادامس رجوی وعضدانلو ولی نمیداند که انها هم اوراتف خواهند کرد …مصداقی درخفا حرف میزنند انها به نیابت ازرجوی انتقام مشتهای ما برسروروی رجوی وعضدانلو رامیکشند اقای مصداقی تابه کی میخواهی ادامس دهان این وان بشوی حال بما بگو توتفاله زمین وزمانی یا ما تفاله واقعی کیست ….

به خواندن «ایرج مصداقی ادامس جویده شده لاجوردی و رجوی» ادامه دهید

سیل ایران دست به اصطلاح اپوزیسیون رابدجوری برملاکرد

اپوزیسیون درکلیت ابروباخته شدند وسیل همه انها راجاروب کرد بخصوص مجاهدین خلق ایران وبال سیاسی ان شورای ملی مقاومت برهبری مسعود ومریم عضدانلوکه دراین مدت درخیانت وجنایت برعلیه ملت ایران کم نگذاشتند درحمایت ازتحریم که سلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم است تا دروغ خوندن اینکه تحریم ملت رانشانه رفته وحمایت ازتحریم امریکا وانگلیس درجریان سیل واینکه خیرامریکا تحریم نکرده دروغ میگویند ودرخواست اشوب وکشتاروترورکسانی که برای کمک امده اندودرهم کوبیدن انها ویک ریال هم محض رضای خدا کمک نکردند وتاتوانستند درشبکه های اجتماعی نمک برزخم ملت پاشیدند

به خواندن «سیل ایران دست به اصطلاح اپوزیسیون رابدجوری برملاکرد» ادامه دهید

پیام رجوی سراسر الوده به ترور ، کشتار و دروغ است

میگوید چاره کاردراین است که پاسداران واخوندها به هوا فرستاده شوند ایا بااین حرف به تجزیه طلبان وتروریستهای عربستان مثل الاهوازیه وخلق عرب وجیش های کذایی درسیستان وبلوچستان خط نمیدهد که درایران بکشید وبمب گذاری کنید مگربچه سلمان وارباب اره ها نگفت ما جنگ ودرگیری رابداخل ایران میکشیم ایا حرف تو موافقت با دشمنان ملت ایران نیست ؟ ایا حرفت دشمنی با ملت ایران نیست ؟ بعد هم برای کشته های امریکایی روضه ام بتول میخواند وفاتحه میگیرد ویک کلمه ازسرنگونی هواپیمای مسافربری توسط امریکا وکشتار300 غیرنظامی ایران هیچ حرفی نمیزند راستی چرا

به خواندن «پیام رجوی سراسر الوده به ترور ، کشتار و دروغ است» ادامه دهید

مریم عضدانلو و شورای رهبری ننه های روحانی درمانز البانی

عضدانلو زنان شورای رهبری و سایرین را در اخرعمری برده به مانز البانی و جدای از جامعه و مردم در بیابونهای البانی ایزوله و انها راتبدیل به ننه ها وبقول ترکها دادا های روحانی کرده است چرا میگویم ننه ودادای روحانی ونمیگویم پدر و مادر روحانی چون اولا مسیحی نیستند وما اجازه نداریم اسامی سمبلهای مسیحیان را روی مدعیان اسلام انقلابی بگذاریم دوما انقدرپیرشده اند که ادمی خجالت میکشد انها را مادر و پدرخطاب کند باید احترام انها را گرفت و جای مادربزرگ هستند باید با احترام انها را ننه ها و داداهای روحانی صدا کرد و ادب را رعایت کرد

به خواندن «مریم عضدانلو و شورای رهبری ننه های روحانی درمانز البانی» ادامه دهید