رجوی اعتراف کرد که ارتش ازادیبخشی وجود ندارد

سوم : میگوید دوران اماده باش سرنگونی بهتراست چیزی دراینباره نگویم که بوی کپک وموندگی میدهد … درپیام میگوید ارتش ازادیبخش ولی سس کانونهای شورشی رار وی ان میمالد ودرصحنه هایی که در تلویزون خود نشان میدهد خبری از ارتش نیست قبلا هرکلمه ای میزد چند دقیقه توپ وتانک وشلیک وامثالهم نشان میداد اینبار اسم ارتش را میاورد ولی اتش زدن چند کاغذ پاره وعکس رانشان میدهد که درحال سوختن هستند چرا توپ وتانک نشان نمیدهد ؟ چراکاتوشیا با شلیک مستمرچهل گلوله نشان نمیدهد ؟ چرا شلیک هلیکوپترنشان نمیدهد ؟ جای انها را اتش زدن کاغذ زیراکس گرفته است واقعیت اینه که با این کاراعتراف واذعان میکند که ارتشی وجود ندارد

به خواندن «رجوی اعتراف کرد که ارتش ازادیبخشی وجود ندارد» ادامه دهید

حمله رجوی وعضدانلو به مردم وکشور سوئد

ترامپ یک حرفهایی زد و روحانی درجواب او را عقب مونده ذهنی قلمداد کرد مردم یکی از شهرهای سوئد ،عکس روحانی که روی ان جمله روحانی نوشته شده بود را درسطح وسیع در خیابونها و ایستگاههای اتوبوس و مترو نصب ومردم به ترامپ میخندیدند رجوی وعضدانلو از این حرکت بسیارگزیده شده و شهر ومردم سوئد را با روزنامه اشپیگل و روزنامه نروژی اشتباه گرفته است و باید به کشور سوئد بخاطراین عمل زشت و قبیح اعتراض کنند مگر سوئد اشرف و لیبرتی و مانز البانی است ؟ که استبداد وسرکوب را میخواهی نصیب ملت انجا بکنی ….

به خواندن «حمله رجوی وعضدانلو به مردم وکشور سوئد» ادامه دهید

گربه رجوی ، عضدانلو را هرطورپرتاب کنند با باسن زمین می آید

خلاصه کلام اگربرگی ازدرخت دراسترالیا بی افتد میگوید رژیم درحال لرز است اگرمورچه ای درافریقا راه برود تفسیرش میشود حاکمیت رعشه مرگ گرفته ولی ما نفهمیدیم چطوری حکومتی ازترس امریکا  پهباد اورا دراسمان خودش سرنگون میکند احتمالا طرف میخواسته فرارکند درحین فراراز پشت پدافند ندانسته دستش به دکمه شلیک خورده است خب بیا مثل ترامپ بگو یکی اشتباهی شلیک کرده است

به خواندن «گربه رجوی ، عضدانلو را هرطورپرتاب کنند با باسن زمین می آید» ادامه دهید

حرفهای رجوی وعضدانلو بیان گر اتحاد با دشمنان ملت ایران است

باند مافیایی رجوی وعضدانلو ازامریکا درخواست کرده که گازایران راهم تحریم کنند دیروز عادل الجبیرگفت گازایران هم باید تحریم شود یک کلیپی منتشرشد که دونفرازنیروهای باند با عربستان درارتباط واعلام کردند که عربستان با مریم عضدانلو درارتباط است منهم کلیپ را درشبکه های اجتماعی منتشرکردم وروز انفجارالفجیره نوشتم که کارباند رجوی وعضدانلوست

به خواندن «حرفهای رجوی وعضدانلو بیان گر اتحاد با دشمنان ملت ایران است» ادامه دهید

پدافند ایران با یک تیردونشان زد پهپاد وجنگ طلبان راسرنگون کرد

پهپاد امریکا درابهای ایران سرنگون ولاشه اش دردید عموم قرارداده شد رجوی وعضدانلو وسایرجنگ طلبان بخوانید مزدوران بیگانه وضد وطن وملت وارفتند تا این نقطه باید گفت پدافند هوایی فقط پهپاد راسرنگون نکرد بلکه شیرازه جنگ طلبان ودرراس همه رجوی وعضدانلو راازهم پاشوند وانها راهم سرنگون کرد

به خواندن «پدافند ایران با یک تیردونشان زد پهپاد وجنگ طلبان راسرنگون کرد» ادامه دهید

تبدیل شعار استراتژی سرنگونی رژیم به استراتژی صلابه و زندان مخالفین و در راس جداشده ها از مجاهدین

مهمترین موضوع ازخط ونشان کشیدنهای عضدانلو خبری نبود وخودش هم پیام ویدئویی داد هیچ حرفی برای بیان نداشت مقایسه کنید با چه تجملات ودبدبه وکبدبه ای وارد ویلپنت میشد ؛ تعداد شرکت کنندگان صد هزارنفری بقول خودش چند هزارنفرامده بودند که انها هم مشغول سلفی گرفتند بودند ؛ واما خروجی این تظاهرات چی بود … جوی میگفت اگرشکست خوردیم مخالفین رابکشید وبروید زندان اروپا ایا شاخ شونه کشیدن برای مخالفین دربلژیک اعتراف به شکست نیست ؟

به خواندن «تبدیل شعار استراتژی سرنگونی رژیم به استراتژی صلابه و زندان مخالفین و در راس جداشده ها از مجاهدین» ادامه دهید

جامعه بی طبقه توحیدی، درون تشکیلات باج دادن انچنانی

فرزندان ونورچشمی های انها پنهانی تصورات وخوابهای رویایی یک عده را شب وروز تناول میفرمودند وما میبایست میرفتیم ودرعملیات جاری فاکت میخوندیم که درخواب ؛ خواب  شکلات ویا پفک نمکی دیدم وفحش میخوردیم که پدرسوخته فلان فلان شده مجاهد نباید خواب شکلات ببیند اثاربورژوازی وغرق شدگی تو دربورژوازیست که انقلابت را سوراخ کردی ما نفهمیدیم این چه انقلابی بود که با دیدن شکلات درخواب ابکش میشد ولی فرزندان ونورچشمی ها وزنان شورای رهبری ومسولین بالا با خوردن انقلاب را سوراخ نمیکردند

به خواندن «جامعه بی طبقه توحیدی، درون تشکیلات باج دادن انچنانی» ادامه دهید

چرا رجوی و عضدانلو در برابر خواسته اعراب سکوت کرده اند ؟!

رجوی هیچ اعتراضی به نقض حاکمیت ملی وتمامیت اراضی جدای ازهرگونه اختلاف سیاسی با حاکمیت نکرد تمامیت اراضی به اختلافات سیاسی برنمی گردد با هر دیدگاهی باید در برابر تمامیت ارضی در برابرهرکسی که باشد ایستاد اینکه رجوی وعضدانلو نمی ایستند و درسکوت هستد هیچ جای تعجبی ندارد … دفاع ازتمامیت ارضی چه ربطی به اخوند وحاکمیت دینی دارد نکنه دفاع ازتمامیت ارضی دراسلام سیاسی شما عملی مزموم ونکوهیده است ….

به خواندن «چرا رجوی و عضدانلو در برابر خواسته اعراب سکوت کرده اند ؟!» ادامه دهید

ایا رجوی وعضدانلو سازمان مجاهدین را به باند مافیا تبدیل کرده اند

رجوی وعضدانلو سازمان مجاهدین را تبدیل به باند مافیا کرده اند این حرکات فقط وفقط ازباندهای مافیا سرمیزند که به هیچ پرنسیب واصولی پایبند نیستند سازمان مجاهدین خلق ایران باند مافیاست واین برای بنده هم باعث شرمندگی وهم باعث تاسف است.    

به خواندن «ایا رجوی وعضدانلو سازمان مجاهدین را به باند مافیا تبدیل کرده اند» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو مثل ترامپ هر روز رنگ عوض میکنند

ابروریزی میشود اگرروراست بگوید حمله نظامی کنید با دستکش وکبوترسفید وپاپیون ودجالیت وعوامفریبی وارد میشودبا اینها میخواهد انتقام بی محلی مردم به اورا ازملت ایران بگیرد با تحریم نتوانست وبه شکست خود اذعان کرد میخواهد با کلنگی وعراق وسوریه وافغانستانی کردن ایران شاید مثل سرهنگ سعد حداد مزدوراسراییل ویا مثل خلیفه خفترمزدورعربستان چیزی دراین حد به اوداده شود

به خواندن «رجوی وعضدانلو مثل ترامپ هر روز رنگ عوض میکنند» ادامه دهید