همبستگی ازنظررجوی

سخنگو که همان رجوی ست پیام فوری وفوتی داده دراین پیام میگه ( شعارفراگیروفوری وفوتی شعاردولت شش کلاسه است ) منظورش اینه که رییس دولت فقط شش کلاس دارد اولا مگردرس خوندن نشانه شعوراست ؟ هرگزاینگونه نیست خانم واقا پیغمبرشما حرف ، م ، اسم خودش محمد را هم نمیتونست بنویسه مگرصدو بیست چهار هزارپیغمبرت که به انها اعتقاد داری وخود را دنباله رو انها میدانی چند تاشون سواد خوندن ونوشتن داشتند سه نفرهم پیدا نمیشود چون ازفقرای جامعه خودشون بودند امکان مدرسه رفتن نداشتند دوم اگرملاک شعوردرس خوندن وسواد است طبق ملاکها ومعیارهای بین المللی یک نفرحتی خودتون را معرفی کنید که سواد دارهستند امروزه ملاک سواد وبی سوادی علم به کامپیوتراست علم به هوا فضاست علم به سایبر است خب بیسواد ترین افراد درجهان خود شما هستید غیرازاین است ؟

به خواندن «همبستگی ازنظررجوی» ادامه دهید

پیشنهاد به اقای رجوی

مسیح قمپوز نژاد که اتفاقا دوست جون جونی ورفیق نامریی اقای رجویست به تنهایی هم امریکا رفت وانجا زندگی میکند هم با پمپئو وزیرخارجه امریکا وهم با شاه ایران رضا پهلوی هم با زلنسکی رئیس جمهوراوکراین وهم با بلینکن وزیرخارجه امریکا ملاقات میکند  چهارمداربالاترازمریم چمباتمه زده است یعنی تمام ارزوهای رجوی رابراورده میکند درنتیجه مسعود مریم را مثل زنان شورای رهبری ومردان هیئت سیاسی واجرایی بازنشسته ویا درکناری بکاربگیرد مسیح قمپوزی را به اندرونی اورده با او انقلاب را پیش ببرد نیازبه تبدیل هم ندارد چون خودش موشکی ست میتواند اورا به هرپنج قاره جهان پرتاب کند نیروها راهم وارد مدارجدیدی ازفهم ایدئولوژی کرده به موشک اتمی سامارت تبدیل کند دراینصورت سرنگونی را محقق خواهد کرد

به خواندن «پیشنهاد به اقای رجوی» ادامه دهید

چراغهای راهنما

باید گفت چراغهای راهنمای تو سالیان است که خاموش شده بی جهت درتلاش هستی تا ازپرفسورها چراغ راهنما درست کنی چراغهای راهنمای شما ورهبرما بودیم که بنزین رویت ریختیم واتشت زدیم دیگرچراغی درست نخواهد شد نوری روشن نمیشود درتاریکی جهل ونادانی بمان که حقت همین است کم خردی ونادانی خود را با دجالیت وعوامفریبی میپوشاند    

به خواندن «چراغهای راهنما» ادامه دهید

پنس علی مشعل بدست

چرا دراین سالیان سرنگون نکردی این بازی های دجالگرایانه ازاینجا نشات میگیرد که خانم دربین مردم هیچ ارزشی ندارد سرنگونی توسط افکارخانم شدنی نیست نیروها مرده اند وجایگزین ندارد شکست وبن بست ازسرتا پای خانم هویداست پس دلار را بچسب ازوهابیت وصهیونیزم وغرب بگیریه کمی هم به پنس علی ها بده بقیه را هم خودت بخور قدرت دردسترس نیست پول که هست قاچ زین را بچسب سیاست ومزدوری ونوکری منبع درامد خوبی ست قبلا نوشتم یکی ازخیانتهای رجوی به مردم ایران این بود که نوکری ومزدوری برای ادمخواران را دربین تعدادی ایرانی مشروع ومقبول کرد    

به خواندن «پنس علی مشعل بدست» ادامه دهید

مجاهدپرکینه سرکوچه درکمین ایستاده

مجاهد پرکینه سرکوچه کمینه ، تا با دستورارباب بالای درخت پریده برای امپریالیسم ووهابیت وصهیونیزم قارقارکنه میخواست ایران را گورستان وویتنام امپریالیسم بکنه امروزه خودش درگورستان امپریا لیسم به جنازه ولش متعفن بد بووازاردهنده تبدیل شده است به این میگویند دگردیسی ضد انقلابی یا سگ خوابیده درنمک واستحاله شده ، تبریک به بنیانگذاران با جرثومه هایی که پرورش وتحویل جامعه دادند حنیف ومحسن وسعید اسوده بخوابید که رجوی ها بیدارند  

به خواندن «مجاهدپرکینه سرکوچه درکمین ایستاده» ادامه دهید

اموزش جوانان واویزان شدن رجوی به کلمه اختناق

عکس رجوی را گذاشته زیرش نوشته اموزش به جوانان ، چرا ؟ رجوی دراوهامات وتوهمات فازسیاسی خود غرق است فکرمیکند جوانان با گذاشتن حرفهای رجوی درسایت میلیون میلیون میریزند ومیخونند وکامنت میگذارند که به اقا وخانم رجوی انتقاد داریم که چرا زودتراین اموزشها را نگذاشتند تا ما بهره ببریم یباردراشرف درگزارشی نوشتم وبارها شفاهی صحبت کردم که چند نمونه رادرخاطرات یاد اوری کردم درفازسیاسی که جوانان ازجمله بنده دنبال رجوی دویدیم دلیل برپیغمبروامام بودن رجوی نبود بلکه اولا مخالفت با شاه وخسته ازحکومت پهلوی بود دوم فضای انقلاب سوم مبارزات بنیانگذاران واعدام انها وچهارم عدم شناخت جوانان ازرجوی باعث حمایتها بود نه تفکرات اقا می بینیم وقتی ان جوانان بهردلیلی نیست شدند رجوی نتونست جوانی جذب کند انهایی را که با دروغ ونیرنگ وفریب به اشرف کشاند الان کجایند شما نتونستید فرزندان خود را بسمتی که میخواستید بکشانید چقدرکلاس واموزش گذاشتید چی شد ایا نباید گفت تفکرات واعتقادات غلط وضد انسانی ونسل کش شما راه حل نیست اگربود که حداقل یه مشتی که نشان خروارباشد درچنته خود بعنوان سرمایه نگه میداشتید

به خواندن «اموزش جوانان واویزان شدن رجوی به کلمه اختناق» ادامه دهید

دعوای قاجاریه با پهلویه

دعوای قدیمی وتاریخی قاجارها وپهلوی ها دوباره سربازکرده چقدرازهمدیگر را لتو پارکنند باید منتظرباشیم وببینیم ولی یک چیز خیلی واضح ومبرهن است که دعوا شروع شده احتمالا تشدید خواهد شد وتا نابودی همدیگرازپا نخواهند نشست شاهزاده گفت هرکس درشبکه های اجتماعی برعلیه ما حرف زد مزدوررژیم است دردنیای سایبرازدورخارجش کنید رسانه ها شبکه ها ی تلویزیون و…رابرعلیه خانم قاجارفعال کرده اند شاید امریکا گوش رضا جون رابکشه نمیدونم تا الان که نکشیده حال باید ببینیم دردعوای قدرت ایا مجددا پهلوی ها پیروز میشوند یا قاجارها انتقام تاریخی را ازپهلوی ها خواهند گرفت به اینده می سپاریم اما ازنظربنده دعوای گرگهای گرسنه است که درکمین نشسته اند تاببیند کدام بخواب میرود

به خواندن «دعوای قاجاریه با پهلویه» ادامه دهید

خانم رجوی حنیف ومصدق رابه صهیونیزم فروخت

موضوع بعدی نصب عکس حنیف نژاد ومصدق پشت پنس بود هدف چی بود حرفهای زیادی میشه زد خلاصه اینه که خانم رجوی خون حنیف ودکترمصدق را به ادمخواران فروخت مگرمصدق را امریکا سرنگون وکشورما را سالیان دراختیارنگرفت مگرسالیان نان مصدق رانخورده که امپریالیسم اورا سرنگون کرده ؟ مگرحنیف نژاد را شاه بدستورهمین امریکا تیرباران نکرد ؟ پس نصب عکس این دوپشت سرپنس برای چیست ؟ دو دلیل بیشترندارد اول دامن به حنیف ومصدق پوشانده تا منافع خودش را تامین کند یعنی خانم عین هو لنین به دامن پوشاندن رسیده است دوم پیام میدهد که حاضرم حنیف ومصدق را بفروشم ومی فروشم ، خون فروشی میکند نمیدونم چطورخجالت نکشید این دو عکس را پشت سرپنس نصب کرد واقعیت اینه تنها وتنها چیزی که برای رجویها ارزش دارد پول وقدرت است برای رسیدن به ارزو هرجنایتی و هرخیانتی حتی به رهبران خود میکند درنهایت اخرین نتیجه ای که میشه گرفت اینه با نصب عکسها پیام میدهد ما گروهان وکهنه سربازان پنتاگون هستیم

به خواندن «خانم رجوی حنیف ومصدق رابه صهیونیزم فروخت» ادامه دهید

وحشت رجوی ازشعاررضا شاه روحت شاد

حالا که رژیم با شعارسرنگون میشود ومیتونند سرنگون کنند خب تن بده وزانو بزن وهژمونی انها را بپذیرکارشما هم ساده میشود ولی واقعیت این حرفها نیست حقیقت و واقعیت میگه اولا رجوی بشدت ترسیده که جایگاهش را ازدست بده دوم سرنگون نمیتونه بکنه به اخرخط رسیده شعارچهارنفررا بهانه کرده تا بگوید شعارها ازسرنگونی جلو گیری میکند دیروز میگفت مماشات اروپا ازسرنگونی جلو گیری میکند امروز میگه شعاررضا شاه روحت شاد همان کارکرد مماشات رادارد که ازسرنگونی جلو گیری میکند دراینصورت باید گفت شعارها کاراروپا ومزدوران انهاست نه رژیم ، اینگونه خزعبلات ازبالاترین مدعی نشان بن بست استراتژی ودرهم شکستن استخونهای انقلاب ایدئولوژیک مریم ومرگ شوراست که مجبوراست مزخرفات بخورد نیروها وهواداران بدهد یه راه حل پیشنهادی اگرمیخواهی سرنگونی را محقق کنی کانونهایت رابفرست شعارمرگ بررضا شاه ورضا شاه عامل مماشات سربدهند

به خواندن «وحشت رجوی ازشعاررضا شاه روحت شاد» ادامه دهید

خانم رجوی ننگ با بی شرافتی پاک شدنی نیست

اگربولتون ادمخوارقبلی درمیدان ازادی سخنرانی کرد پنس هم خواهد کردخانم واقای رجوی میخواهند عدم حمایت مردم ازانها وعدم پایگاه اجتماعی را با کینه شتری ازملت ایران انتقام بگیرند اقا محمد خان قاجاردربرابرعدم حمایت مردم ازاو درکرمان را ، با دراوردن چشم مردم کرمان انتقام گرفت رجوی ها اینبارمیخواهند تاریخ را تکراروانتقام عدم حمایت مردمی را با کشتاروتکه تکه کردن مردم ایران توسط بمبهای ادمخواران غربی وبمب های فسفری واورانیوم کم غنی بگیرد مگردرعراق دوستان همین رجوی چلبی وعلاوی نکردند وسواربرتانکهای غربی وارد بغداد نشدند به چه روزی افتادند اگر، اگررجوی به ارزویش هم برسد که هرگزنخواهد رسید سرنوشتی همانند علاوی ها درانتظارش است رجوی ها حمله نظامی ومکانیسم ماشه رابگورخواهند برد عوامفریب دجال مگرشرایط جهانی طوریست که مکانیسم ماشه فعال شود ؟

به خواندن «خانم رجوی ننگ با بی شرافتی پاک شدنی نیست» ادامه دهید