سیاست رجوی ومریم عضدانلو درحال فروپاشی ست

پایه سیاست رجوی وعضدانلوسوارشدن به بیگانه ودنباله روی ازانهاست وهدف هم کشاندن غربیها به جنگ اقتصادی ونظامی برعلیه ملت ایران است …. ترامپ دراستیضاح وجان بولتون اخراج وترامپ بارها گفته دنبال جنگ نیستم یعنی خط رجوی وعضدانلو به بن بست رسیده وانها هاج وواج مونده اند که چکارکنند … بوریس جانسون گرفتارتحقیقات وتعطیلی پارلمان توسط دادگاه غیرقانونی اعلام شد ومخالفین دنبال برکناری او وبرگزیت درگل فرو رفته است … پادشاه عربستان درباتلاق یمن گیرکرده وارامکو ازبین رفته واقتصاد داغون شده است …

به خواندن «سیاست رجوی ومریم عضدانلو درحال فروپاشی ست» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو ماهیت تجزیه طلبانه خود را نشان دادند

درنشست ترامپ گفت ایران را جهنم میکنیم که چگونه شاید منظورش بمب بوده است ، رودی جولیانی درنشست تجزیه طلبان گفت ما خواهان سرنگونی رژیم ایران هستیم گرچه اشاره کرد نظرخودش است پمپئو درنشست روز دیگری صحبت ازتغیر کرد وبرایان هوک درجای دیگری دوباره تغیررا یاد اوری کرد

به خواندن «رجوی وعضدانلو ماهیت تجزیه طلبانه خود را نشان دادند» ادامه دهید

مریم عضدانلو فرمانده گردان سایبری صهیونیزم شده

مریم عضدانلو که تحمل حرف برعلیه نتانیاهو وترامپ وپادشاه عربستان را ندارد انوقت دم ازازادی برای مردم ایران میزند ومیخواهد زیرهجمه انتقادی ملت ایران بی تفاوت باشد هجمه ای که به اخوندها درداخل وخارج میشود رادرکناربرخوردهای رجوی وعضدانلو قرارمیدهیم … درشش ماه گذشته سه بار شبکه های اجتماعی بنده را با جاسوسی رجوی وعضدانلو بسته اند که اخرین بار که دو روز بازکرد ودوباره برای یکماه بست زیرا که درباره نتانیاهو نوشتم مریم عضدانلو که تحمل حرف برعلیه نتانیاهو وترامپ وپادشاه عربستان را ندارد انوقت دم ازازادی برای مردم ایران میزند ومیخواهد زیرهجمه انتقادی ملت ایران بی تفاوت باشد هجمه ای که به اخوندها درداخل وخارج میشود رادرکناربرخوردهای رجوی وعضدانلو قرارمیدهیم …

به خواندن «مریم عضدانلو فرمانده گردان سایبری صهیونیزم شده» ادامه دهید

شعله های ارامکو تاروپود رجوی وعضدانلو را دراتش سوزاند

مباران ارامکو بد جوری تاروپود رجوی وعضدانلو را به اتش کشیده که 17 خبردرسایتش نوشته که 9 تای ان دررابطه با ارامکو ونابودی نصف نفت صادراتی عربستان است جالب تراین است که درمزدوری ونوکری برای غربیها واعراب پابه پای انها حمله رابگردن ایران انداخته ونوشته ایران با موشکهای بالستیک وکروزارامکو راهدف قرارداده ، عین حرف ترامپ وپمپئو را تکرارکرده است عربستان تا به امروزنگفته کارکیست ولی رجوی وعضدانلو فهمیده اند ، ازکجا ، باید نتیجه گرفت از وزارت خارجه وکاخ سفید وتل اویو خبرگرفته اند

به خواندن «شعله های ارامکو تاروپود رجوی وعضدانلو را دراتش سوزاند» ادامه دهید

وقاحت ودروغگویی دررسانه های رجوی وعضدانلو

میگوید پالایشگاه عربستان با موشک مورد اصابت قرارگرفته ودراسمان کویت دیده شده است ونام موشکها را هم میگوید (منبع کجاست ام هانی درکویت اتش شلیک موشکها درایران را دیده  وابوعمر هم دیده که موشکها ازاسمان ایران وارد اسمان کویت شده وازاسمان کویت بسمت عربستان رفته است  ) سوال اینجاست که چرا امریکا ام هانی وابوعمرمنابع بسیارمعتبررجوی وعضدانلو را استخدام نمیکند تابجای ماهواره ازکویت منطقه را برایش پایش ودیده بانی کنند

به خواندن «وقاحت ودروغگویی دررسانه های رجوی وعضدانلو» ادامه دهید

اخراج جان بولتون ضربه خرد کننده بر پیکررجوی و عضدانلو

سیاست غلط برسر رجوی وعضدانلو ونیروها فرا رسیده است ایا میتوانیم اخراج جان بولتون را مترادف رفتن علاوی درعراق که مجموعه ای ازمسایل را بدنبال داشت بدانیم ومنتظرعواقب ان باشیم ؟ ایا دولت البانی وامریکا با رفتن حامی اصلی ازکاخ سفید همان رفتاروتنظیم قبلی را خواهند داشت ؟هرچه باشد رجوی وعضدانلو درسیاستهای خود دراین برهه زمانی بی پدرشدند وچترمهم حمایتی درکاخ سفید را ازدست دادند که مشکلات تشکیلاتی بیش ازپیش پیکره سازمان را بلرزه درخواهد اورد ورجوی وعضدانلو را درمخمصه ای ازرفتارها وکردارها قرارخواهد داد   

به خواندن «اخراج جان بولتون ضربه خرد کننده بر پیکررجوی و عضدانلو» ادامه دهید

حاکمیت دینی روزعاشورا اپوزیسیون را له کرد

سوالی که وجود دارد راستی چرا اپوزیسیون چنین فلاکت ودرماندگی را درمدت اخیرازخود بنمایش گذاشت ؟ دو دلیل بیشترندارد وقتی انها به بیگانه اویزان میشوند وهمگام وهمراه بیگانه خواستارتحریم وحمله نظامی وتجزیه کشورمیشوندباید به مردم حق داد که ازگرد انها پراکنده وتنها بگذارند وموضوع دوم به اعتقادات انها برمیگردد که جوابگوی نیازفکری وسیاسی وخواسته مردم نیست استراتژیهای انها به بن بست رسیده وهمانطورکه بارها گفته ام دوران انها بسرامده واحزاب وگروهها وسازمانهای کنونی جوابگوی مرحله کنونی نیستند وبهتراست خودرامنحل وتعغیرات بنیادین درخود بوجود بیاورند وازاسلام سیاسی وکمونیست وسلطنت دست برداشته وایرانگرایی ومنافع ملی را مدنظرقراربدهند

به خواندن «حاکمیت دینی روزعاشورا اپوزیسیون را له کرد» ادامه دهید

«پانزده شهریور» روز جشن خیانت وجنایت برعلیه ملت ایران

رهبری جمعی وکادرهای ذیصلاح ، کدامین کادرهای ذیصلاح ، میشود اسم دوتا ازاین کادرهای همه جانبه را نام ببرید معلوم شود چه کادرهایی ساختی ما که هرچی دیدیم درابداع روزانه انواع شکنجه های روحی وروانی وجسمی وکتک وتف باران ملت واقعا کادرهای همه جانبه بودند … وجود این سازمان برای ملت ایران چه دستاوردی داشته است بعد رفتن شاه وازادی زندانیها …

به خواندن ««پانزده شهریور» روز جشن خیانت وجنایت برعلیه ملت ایران» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو کودکان ایران را زنده زنده میخورند

زوجین خیانت کارتا دیروز میگفتند برجام برخلاف منافع ماست وجهان باید جلو ان به ایستد واز همه میخواستند ازان خارج شوند واوباما ادمخواردیگرامریکا را مماشاتگرمیخوند چون برجام راامضاء کرده ولی اززمانی که ترامپ امده وازبرجام خارج شده حامی برجام شده وگلوی خودرامثل نتانیاهو پاره میکند که برجام نقض شده است وعلی رغم این همه تحریم بازمیگوید تحریم کنید ایا زوجین هم کاسه ادمخواران این همه کلیپ که ازبیمارستانها منتشروفریاد مادران درکنارفرزندان سرطانی وبیمارخودرا نمی شنوند

به خواندن «رجوی وعضدانلو کودکان ایران را زنده زنده میخورند» ادامه دهید

فرهنگ ایرانی پاهایش رابرپشت اسلام سیاسی گذاشت وبراسب سوارشد

کرد  رجوی وعضدانلو بعد مقاله شریعتمداری باید باروبندیل خود را جمع ودرهمان البانی به زندگی نکبت بارخود انهم غرق درخیانت ودشمنی با ملت ایران ادامه بدهند ولی این رابداند که دیگردوران اسلام پناهی چه ارتجاعی چه انقلابی چه با غبار وچه غبارزدایی شده چه انقلاب اسلامی وچه اسلام انقلابی دربرابرفرهنگ ما له ولورده شده واخرین نفسهایش را میکشد هرچقدربرسروسینه خودبزنند ویا حسین کنند وقمه بزنند وپیراهن پاره کنند دیگرملت ایران فریب مجاهد غبارازرخ دین زدود را نمیخورند

به خواندن «فرهنگ ایرانی پاهایش رابرپشت اسلام سیاسی گذاشت وبراسب سوارشد» ادامه دهید