فرقه رجوی توسط فرزندان سابق خود به چالش کشیده می شود

فرزندان سابق فرقه رجوی که انها رامیلیشیا مینامید وارد دادخواهی شدند و دست به افشاگری دررابطه با برخوردها درون مناسبات ومحدوده حکومتی رجوی زدند ازحرفهای انها که بگذریم که ابتدای کاراست وبیشترخواهد شد ازاینکه امدند و سکوت خود را شکستند ، بنده خیلی خوشحال وبسیاراستقبال میکنم این هم خود شاهدانی هستند از جنابات فرقه رجوی در رابطه با سو استفاده این فرقه از کودکان تا دردهای خود رابگویند وازرجوی حساب بکشند

به خواندن «فرقه رجوی توسط فرزندان سابق خود به چالش کشیده می شود» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی پفیوز و بی ناموس کیست ؟

رجوی زمانی میگفت طعمه یا همان کسانی که دردرون تشکیلات بسمت بورژوازی گرایش پیدا کرده اند مردها پفیوز وزنها بی ناموس هستند یعنی اینکه هرکس با هرشیوه ، وسیله یا رابطه یا صحبت یا تکرارحرف انها رابطه با بورژوازی قلمداد میشد بنده بارها ازرابطه رجوی ها با جهان غرب وزانوزدن دربرابرانها ورابطه با پنتاگون و…. دولت وپارلمان انگلیس یک خبرنگاردرایران را تحریم کرد ….کانونهای شورشگر ، خبرنگاران جاسوس که مردم را شکنجه میدهند وبرای وزارت کارمیکنند را شناسایی واسامی را نگه دارید تادرزمان مناسب انها را تنبیه وبخدمتشون برسیم درهمین پیام کوتاه قاضی القضات چند جرم درنظرگرفته وحکم صادرمیکند ….

به خواندن «اقا وخانم رجوی پفیوز و بی ناموس کیست ؟» ادامه دهید

دل رجوی برای برجام کباب شد

حالا رجوی مخالف برجام امده ومیگوید ایران برجام را نقض کرده ماده 2231 که ماده بین المللی ست را زیرپا گذاشته برخلاف برجام نمیگذارد اژانس بازرسی کند برخلاف برجام اورانیوم تولید وانبارکرده روح برجام را نادیده وروان برجام را لگد مال کرده هرروز اززبان ادمخواران از زیرپا گذاشتن تعهدات توسط ایران سخن بمیان میاورد برای برجام روضه خوانی میکند دل میسوزاند جگرخود را بسیخ کشیده روی اتش میگیرد تا برای برجام خوب خوب کباب شود بلاخره اقا وخانم شما مخالف هستید یا موافق چرا مثل پاندول مدام درحال حرکت ازشرق به غرب هستید

به خواندن «دل رجوی برای برجام کباب شد» ادامه دهید

بزرگان کودک منش

مات ومبهوت مونده بودم چی میگه به این میگوید کودک اما به کودکان خودش میگوید چهل ساله فرقش دراین است که همین بچه کودک بزرگ مسلک است ولی بزرگان رجوی کودک مسلک هستند اینقدرسعی نکن انها رابزرگ نشان بدهی مگرهرکس لاف مردی زد مرد است ؟ حقیقت اینه که رجوی با علم کردن چهل ساله وموضوع فیزیکی میخواهد عملکرد فلسفی وکودک خواری خود ودادن سلاح بدست انها را بپوشاند وازپاسخ دادن بجنایت فراروخودراتبرئه کند ….

به خواندن «بزرگان کودک منش» ادامه دهید

عشق پیری گربجنبد سربه رسوایی کشد

چند وقت پیش مصاحبه ای کرده وسرگذشت خود را گفته بود که بنده هیچ حرف بد وتوهین درمصاحبه اش ندیدم فقط ازمادرش صحبت واوضاع روحی وروانی ودلتنگی های خود درکودکی را مطرح واینکه ارزوی دیدارمادررا داشت ازانجاییکه خانم واقای رجوی کوچکترین حرفی را برعلیه خود میداند هیچ حریم وحرمتی را نگه نمیدارد وهریاوه ای رابه دیگران چسبونده وبخورد خلق الله میدهد که نشان ازبی ظرفیتی وانتقاد ناپذیری وعدم پذیرش حق است بهمین دلیل وبخاطرنداشتن ظرفیت وبیان حقایق وقبول انها سعی میکند با مارک واتهام موضوع را حل وفصل کند

به خواندن «عشق پیری گربجنبد سربه رسوایی کشد» ادامه دهید

خانم رجوی شاه میوه انقلاب راروی میزگذاشت

مسعود رجوی میگفت درخت راباید ازمیوه اش شناخت میوه درخت من که همان انقلاب باشد مریم است ببینیم میوه درخت مریم چیست ؟ درقران میگه ای پیغمبراگرمیخواهی مردم بسمت تو گرایش پیدا کنند اول خانواده ونزدیکان خود را تغییربده خانم رجوی با استعانت ازسرچشمه عشق ومعرفت وفروغ جاویدان محمد مصطفی اول خانواده خود را تغییرداد تغییرچه بوده ؟ طبق گفته رسانه البانیایی نرگس ابریشمچی که همان اشرف ابریشمچی دخترخانم مریم رجوی ومهدی ابریشمچی بالاترین مسول برادررجوی درتشکیلات است را با حسن نایب اقا بخاطرقاچاق مواد مخدردستگیرکرده

به خواندن «خانم رجوی شاه میوه انقلاب راروی میزگذاشت» ادامه دهید

خانم رجوی ازهضم ثامنه اسراییل هم عبورکرد

خانم رجوی امده درسایتش میگوید ایران خواسته های غیرمعقول دارد زیاده خواهی وباجگیری میکند عین حرفهای دشمنان ملت را تکراروپا را فراترگذاشت درکجای جهان دیده اید سازمانی که خود را مدافع مردم میداند ودم ازاسلام وحقوق بشرمیزند درکثافتکاری سیاسی واخلاقی گوی سبقت را ازدشمنترین دشمنان ملت ربوده باشد ؟ کجا دیده اید دولت مربوطه دنبال ازبین بردن تحریم ونجات ملت ازگرسنگی وبی داروییست مدعی اپوزیسیونش درهمراهی وهمکاری با دشمنش بگوید باجگیراست زیاده خواه است خواسته های غیرمعقول دارد دردوران کرونا با روزی هشتصد کشته بگوید واکسن به ایران نفرستید خامنه ای وبسجی ها جهت جلوگیری ازسرنگونی همه واکسن ها را میریزند دریا اگراین حرفها عبورازهضم ثامنه صهیونیزم نیست پس چیست ؟ میگوید مذاکره وعمررژیم رادرازترنکنید ببینیم این حرف چقدرواقعی ست

به خواندن «خانم رجوی ازهضم ثامنه اسراییل هم عبورکرد» ادامه دهید

ماکه گفتیم با زبان سرخ وسرسبزامدیم

اقا وخانم ومجیزگویی تهوع اوروحال بهم زن گفته چه خبره به موضوعات نخ نما شده کودکان چسبیده اید معلوم است که خانم بدجوری کلافه تشریف دارد برای بیرون کشیدن دست اززیرساطوربه لاطاعلات اویزان شده باید منتظرورود بقیه کودکان قدیم باشد که دست به افشاگری بزنند بهمین دلیل برای جلو گیری چنین شارلاتان بازی هایی را درمیاورد ببینیم ذره چیست قران اشیا بسیارریز که دراسمان پراکنده هستند را ذره میداند اگردراتاق تاریک باشی ویک دریچه بازباشد که نورازان دریچه بداخل اتاق وارد شود اگردراتاق بنورنگاه کنی ذرات قابل مشاهده هستند بنده بچه که بودم درروستا همیشه نگاه میکردم وخیلی خوشم میامد میگوید هرجا یه ذره قانون باشد….

به خواندن «ماکه گفتیم با زبان سرخ وسرسبزامدیم» ادامه دهید

عنترتوده ای بربالای منبررجوی

مدعیست مجاهدین عصاره تاریخ مبارزاتی واسلامی مردم ایران هستند انها خواهان جدایی دین ازدولت هستند اقا ، رجوی خودش ازهراخوند اسلام پناه اسلام پناه تراست اگرخواهان جدایی دین ازدولت است چرا غیرمسلمانان را داخل تشکیلات وارتش بیشمارش بزورمسلمان ودنبال ختنه کردن انها بود چرا میگفت ما غیرمجاهد نداریم ویکی ازبندهای مجاهد شدن مسلمان شیعه دوازده امامی بود حتی یازده امامی را هم قبول نداشت واسلام مقبول واقع نمیشد حالا اقا امده ومیگوید مجاهدین معتقد به جدایی دین ازدولت هستند اینهم یکی ازان دروغهای بزرگیست که رجوی مثل تضاد اصلی خمینی ست علم کرده وهرچرندیات ویاوه ای را درگونی جدایی دین ازدولت می چپوند ،

به خواندن «عنترتوده ای بربالای منبررجوی» ادامه دهید

دروغ هاوعوامفریبی خانم رجوی

تا انجایی که ما خبرداریم جمعیت جهان هفت میلیارد است یعنی هفت میلیارد ادم شمارش شده ولی ارتش رجوی بیشماروقابل شمارش نیست ازکدامین ارش حرف میزند اگرتمام جمعیت ایران حتی کودکان درشکم مادران واخودها بادرارودسته را هم بحساب بیاوریم ارتش رجوی هشتاد وپنج میلیون میشود این بیشماران دروغین را ازکجا اورده معلوم نیست ( شما پیشتازان پانصد هزارزندانی شکنجه شده هستید ) منظورش انهایی ست که مدعی هستند زندان کشیده اند رجوی همیشه میگفت ما 240 هزارزندانی شکنجه شده داریم چهل سال همین اماربوده خانم امده یک باره انرا بیش ازدوبرابرکرده وپانصد هزارنفر میگوید زندانی ها هم مثل ارتش بیشماران است البته اشتباه کرده زندانیان بیشمارهستند طوری که ابرکامپیوترها قادربه شمارش زندانی های رجوی وارتش او نیستند خجالت هم نمیکشد جلو جهان میایستد

به خواندن «دروغ هاوعوامفریبی خانم رجوی» ادامه دهید