ایا اقای رجوی خاتمه دهنده جنگ بود ؟؟؟

اوضاع رجوی که مشخص است دردیداربا ژنرال حبوش عراقی رجوی میگوید هم امریکا وهم فرانسه کاملا درجریان بودند ومیدونند دفترحزب جمهوری ونخست وزیری را ما منفجرکردیم ولی انموقع مارا تروریست نمیخوندند این حرف بیانگراین است که رجوی درشروع کردن جنگهای داخلی با امریکا وفرانسه کاملا هماهنگ بوده بی دلیل که نرفت عراق انجام عملیاتها همزمان با عراق وخیانتهای داخل برای به بن بست کشوندن جنگ ، نقشه هماهنگ طرفهای مختلف بوده است مسولین جنگ درایران بودند که باهماهنگی اتش بس واتمام جنگ رابه خمینی تحمیل کردند نه عملیاتهای اقای رجوی ، رجوی نه تمام کننده جنگ بلکه مهره ای دراین بازی بوده وقتی هم که تاریخ مصرفش گذشت دراشرف بدست وپای او زنجیروقفل زدند رجوی مثل همیشه دروغ میگوید وعوامفریبی وشیادی میکند واقعیتها چیز دیگریست بعد حملات عراق ومجاهدین نشستی دوباره برگزارمیشود رفسنجانی میگوید شما اتش بس رابپذیرید وبعد درتعارف ، بیان میکند مرا اعدام کنید ، خمینی ، خیرمن مسول اول مملکت هستم خودم مسولیت را میپذیرم بعد هم اطلاعیه پذیرش اتش بس را بیرونی میکند

به خواندن «ایا اقای رجوی خاتمه دهنده جنگ بود ؟؟؟» ادامه دهید

رژه حشدالشعبی دراشرف جام زهردوم درحلقوم رجوی

درچنین شرایطی حشد الشعبی دراشرف رژه برگزارونخست وزیرعراق درهمان جایی سان دید که قبلا رجوی دیده بود ضربه بالاترازاین میشود که دشمنش درپایتخت رژه برگزارودرهمان جایگاه سان ببینید قدیما نیروی برترپایتخت وکاخ شاهی را تسخیروانجا دعا میخوندند که نشان سرنگونی واضمحلال دشمنانشون وتعغییر حکومت بود  
چرا شزکت نخست وزیرعراق مهم بود
اولا حشد رابرسمیت شناخت همان کاظمی که دوهفته پیش یکی ازبالاترین فرماندهان حشد را با همکاری امریکا دستگیرکرده بود ورجوی بوق کرنا راه انداخت درجایگاه رجوی دراشرف ازرژه سان دید
دوم رجوی سعی میکرد کاظمی را جدا وبا حمایت ازتظاهرکنندگان طوری وانمود کند که نخست وزیرعراق دشمن حشد وبرعلیه انهاست تبلیغات دوساله دودشد رفت هوا

به خواندن «رژه حشدالشعبی دراشرف جام زهردوم درحلقوم رجوی» ادامه دهید